Om utlandet Brasilien

Förnyelse av pass för vuxna i Brasilien

Det billigaste och enklaste sättet att ansöka om pass/ID-kort är att göra detta under ett besök i Sverige. Normal handläggningstid är en vecka och avgiften för ett pass och ID-kort är SEK 500.

Nyhet från 2022 för personer med samordningsnummer

Ett samordningsnummer förklaras vilande vid årsskiftet fem år efter numret tilldelades eller senast förnyades, om inte anmälan från myndighet eller ansökan från enskild om förnyelse kommit in till Skatteverket. Passen är giltiga även om samordningsnumret blivit vilandeförklarat.

Passmyndigheterna (ambassaderna eller Polisen)  ombesörjer ansökan resp. anmälan om förnyelse av samordningsnummer till Skatteverket för passändamål, d.v.s. vid ansökning av nytt pass eller nationellt id-kort.

Om det inte är i samband med en ansökan om svenskt pass/id-kort får medborgaren själv inställa sig hos Skatteverket resp. Statens Servicecenter. 

Gränspolisen i Sverige ger inte ut någon sådan information vid inresa till Sverige. Om passinnehavaren vill veta om och ev. när deras samordningsnummer är aktivt eller blir vilandeförklarat får de själva ta kontakt med Skatteverket. Personnummer och samordningsnummer - Folkbokföring | Skatteverket

Så här går det till att ansöka om pass/ID-kort för vuxna på ambassaden i Brasilia:

  • En person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass måste personligen besöka ambassaden för att förnya sitt pass.
  • Tidigare pass ska medtas. 
  • Om passet blivit stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapporten ska tas med till ambassaden.
  • Om du inte kan uppvisa tidigare pass eller om ditt tidigare pass har gått ut måste du uppvisa annan giltig fotolegitimation för att styrka din identitet.
  • Om du aldrig varit folkbokförd i Sverige skall födelsebevis som utvisar föräldrarnas namn bifogas.
  • Om du är utskriven ur Sverige och bosatt i Brasilien skall uppehållstillståndskortet (RNE) medtagas.
  • Passfoto tas direkt vid ansökningstillfället med ambassadens fotostation eftersom passfotot måste vara biometriskt. Du behöver därför inte ta med några passfoton.

Bokning av tid för ansökan om svenskt pass eller nationellt ID-kort görs genom att mejla till pass.brasilia@gov.se. Mottagningstider för passärenden är tisdagar och torsdagar 10.00-12.00 samt onsdagar 14.00-16.00. Vanligtvis tar besöket ca 30 min.

Mycket viktigt att ni inte bokar flygbiljetter förrän ni har fått bekräftelse på en bokad tid.

Avgift för passet betalas i lokal valuta (se aktuellt belopp i avgiftslistan) som sätts in på ambassadens bankkonto. Ta med utskrivet kvitto när du besöker ambassaden.

Passet tillverkas i Sverige och det tar ca 4-6 veckor innan passet levereras till ambassaden. Förutom på ambassaden kan passet även hämtas ut vid något av våra konsulat, om så önskas, dit passet i så fall skickas med Sedex. Konsulatet tar då ut en avgift för sin service, se avgiftslistan.

 

Förnyelse av pass för vuxna mellan 18-22 år

Om man inte är född i och aldrig har bott i Sverige kan man förlora sitt svenska medborgarskap efter 22 års ålder. Om man önskar behålla sitt svenska medborgarskap är det därför viktigt att ansöka om att få behålla medborgarskapet efter 22 års ålder. Ansökan kan göras från det att du fyller 18 år, men innan du har fyllt 22 år. Läs mer på Migrationsverkets hemsida, www.migrationsverket.se. Efter beslut om att det svenska medborgarskapet får behållas kan ansökan om nytt pass göras enligt informationen "Förnyelse av pass för vuxna".

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer