Om utlandet Brasilien

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Brasilien

 

Nyhet från 2022 för personer med samordningsnummer

Ett samordningsnummer förklaras vilande vid årsskiftet fem år efter numret tilldelades eller senast förnyades, om inte anmälan från myndighet eller ansökan från enskild om förnyelse kommit in till Skatteverket. Passen är giltiga även om samordningsnumret blivit vilandeförklarat.

Passmyndigheterna (ambassaderna eller Polisen) ombesörjer ansökan resp. anmälan om förnyelse av samordningsnummer till Skatteverket för passändamål, d.v.s. vid ansökning av nytt pass eller nationellt id-kort.

Om det inte är i samband med en ansökan om svenskt pass/id-kort får medborgaren själv inställa sig hos Skatteverket resp. Statens Servicecenter.

Gränspolisen i Sverige ger inte ut någon sådan information vid inresa till Sverige. Om passinnehavaren vill veta om och ev. när deras samordningsnummer är aktivt eller blir vilandeförklarat får de själva ta kontakt med Skatteverket. Personnummer och samordningsnummer - Folkbokföring | Skatteverket

Så här går det till att ansöka om förnyelse av pass/ID-kort för barn under 18 år på ambassaden i Brasilia:

 • Barnets tidigare pass måste tas med till ambassaden.
 • Om passet är stulet/förkommet måste en polisanmälan göras och polisrapporten bifogas till ansökan.
 • Barnet måste komma till ambassaden med minst en förälder/vårdnadshavare.
 • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast en av vårdnadshavarna kan besöka ambassaden med barnet måste den andra vårdnadshavaren fylla i och signera blanketten ’medgivande för minderårig’ på ett av våra konsulat. Denna vårdnadshavare måste uppvisa giltig legitimation.
 • Underskriften för vårdnadshavaren som reser med barnet bevittnas under besöket på ambassaden.
 • Giltighetstiden för blanketten ’medgivande för minderårig’ är en månad.
 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med domstolsbeslut eller aktuellt personbevis där det framgår.
 • Om barnet är fött utomlands ska födelsebevis som utvisar föräldrarnas namn tas med.
 • Minderåriga behöver endast följa med till ambassaden när ansökan görs.
 • Vårdnadshavare kan hämta pass för barn under 18 år och måste då kunna identifiera sig med giltigt pass eller fotolegitimation.
 • Insättningskvitto för avgiften för passet måste medtas, se aktuellt belopp i avgiftslistan.
 • Blanketten "Uppgifter för utredning av svenskt medborgarskap" ska vara ifylld när passansökan görs på ambassaden.  


Mycket viktigt att ni inte bokar flygbiljetter förrän ni har fått bekräftelse på en bokad tid.

Medtag utskrivet insättningskvitto för avgiften för passet i lokal valuta, se aktuellt belopp i avgiftslistan.

Förnyelse av pass för vuxna mellan 18-22 år
Om man inte är född i och aldrig har bott i Sverige kan man förlora sitt svenska medborgarskap efter 22 års ålder. Om man önskar behålla sitt svenska medborgarskap är det därför viktigt att ansöka om att få behålla medborgarskapet efter 22 års ålder. Ansökan kan göras från det att du fyller 18 år, men innan du har fyllt 22 år. Läs mer på Migrationsverkets hemsida, www.migrationsverket.se. Efter beslut om att det svenska medborgarskapet får behållas kan ansökan om nytt pass göras enligt informationen ”Förnyelse av pass för vuxna”.

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer