Om utlandet Brasilien

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Brasilien

Vid förnyelse av pass för barn under 18 år måste barnets tidigare pass medtas. Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport bifogas ansökan. Barnet måste komma till ambassaden med minst en förälder/vårdnadshavare. Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast en av vårdnadshavarna kan besöka ambassaden med barnet måste den andra vårdnadshavaren fylla i och signera blanketten ’medgivande för minderårig’ på ett av våra konsulat. Denna vårdnadshavare måste uppvisa giltig legitimation. Underskriften för vårdnadshavaren som reser med barnet bevittnas under besöket på ambassaden. Giltighetstiden för blanketten ’medgivande för minderårig’ är en månad. Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med domstolsbeslut. Om barnet är fött utomlands ska födelsebevis som utvisar föräldrarnas namn tas med. Minderåriga behöver endast följa med till ambassaden när ansökan görs. Vårdnadshavare kan hämta pass för barn under 18 år och måste då kunna identifiera sig med giltigt pass eller fotolegitimation.

Medtag utskrivet insättningskvitto för avgiften för passet i lokal valuta, se aktuellt belopp i avgiftslistan.

Obs! Alla handlingar, så som pass och Id-kort måste vara originalhandlingar. Dokument, såsom person- och familjebevis får inte vara äldre än 1 månad.

Ansökningsblanketten kan antingen fyllas i på plats eller i förväg.

Förnyelse av pass för unga vuxna mellan 18-22 år
Om man inte är född i och aldrig har bott i Sverige kan man förlora sitt svenska medborgarskap efter 22 års ålder. Om man önskar behålla sitt svenska medborgarskap är det därför viktigt att ansöka om att få behålla medborgarskapet efter 22 års ålder. Ansökan kan göras från det att du fyller 18 år, men innan du har fyllt 22 år. Läs mer på Migrationsverkets hemsida, www.migrationsverket.se. Efter beslut om att det svenska medborgarskapet får behållas kan ansökan om nytt pass göras enligt informationen ”Förnyelse av pass för vuxna”.

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer