• Svenska

Om utlandet Brasilien

Körkort

Riksdagen beslutade den 5 april 2017 om nya regler som berör dig som är permanent bosatt utomlands och ska förnya ditt svenska körkort.

Den som är permanent bosatt i utlandet
Den som har ett svenskt körkort men bor utomlands kan använda sitt svenska körkort så länge det är giltigt. Därefter måste körkortet förnyas. Den som är permanent bosatt i Brasilien ska förnya sitt körkort hos lokal myndighet.

Den som tillfälligt befinner sig i utomlands
Den som är folkbokförd i Sverige, men tillfälligt befinner sig i Brasilien för studier, arbete eller en längre resa kan förnya sitt svenska körkort och få det utlämnat på Sveriges ambassad i Brasilia eller något av de sex svenska honorärkonsulaten Fortaleza, Manaus, Recife, Rio de Janeiro, Salvador eller Sao Paulo. Glöm inte att vid ansökan ange var du önskar hämta ut körkortet samt dina kontaktuppgifter.

Ansökningshandlingar finns på ambassaden i Brasilia, men de kan även beställas direkt från Transportstyrelsens kundtjänst. Du får själv fylla i och posta blanketten med foto till:

Transportstyrelsen
S-701 97 Örebro
SUECIA/SWEDEN

Observera att en expeditionsavgift tas ut av ambassaden/konsulatet när du hämtar ut ditt körkort. 

Information om avgifter och inbetalning finns under:  Aktuell prislista

Ytterligare information finns på Transportstyrelsens webbplats:
Transportstyrelsen

För svar angående utländska körkort i Sverige, se Transportstyrelsen hemsida.

Senast uppdaterad 04 jul 2023, 13.21