Om utlandet Brasilien

Registrera nyfödd utomlands

För barn som är födda utomlands före den 1 april 2015 och som inte automatiskt blivit svenska medborgare genom moderns svenska medborgarskap eller genom att den svenske fadern är gift med barnets utländska moder vid födseln, måste anmälan om svenskt medborgarskap göras till Migrationsverket på blankett (321011) ”Anmälan om svenskt medborgarskap för barn fött utomlands med svensk far”. Om modern har del i vårdnaden eller har ensam vårdnad om barnet krävs hennes samtycke till att barnet får bli svensk medborgare. När barnet väl fått sitt svenska medeborgarskap bekräftat av Migrationsverket kan rekvisition av samordningsnummer för barnet göras.

Sedan den 1 juli 2017 har reglerna om hur ett barn får svenskt medborgarskap vid födseln ändrats så att kvinnor och män likställs. Detta innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födseln om en av föräldrarna är det.

Innan ett barn, fött utomlands, kan ansöka om ett svenskt pass måste föräldrarna/vårdnadshavarna anmäla barnets namn och ansöka om ett samordningsnummer (vilket motsvarar ett personnummer men där 60 lagts till födelsedagen). Läs mer under fliken Samordningsnummer. 

Registrera nyfödd utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer