Om utlandet Brasilien

Gifta sig på ambassaden

Svenska ambassaden i Brasilia är den enda svenska ambassad i Sydamerika som kan förrätta vigsel. Vigsel kan ske mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Brasilien. Enligt brasiliansk lagstiftning får ambassaden inte viga en brasiliansk medborgare även om denne har dubbelt medborgarskap.

Vigsel på ambassaden – praktiska frågor

Ett par som önskar gifta sig på ambassaden i Brasilia ska kontakta den lokala skattemyndigheten i Sverige där mannen respektive kvinnan är folkbokförd och begära hindersprövning för vigsel, på Skatteverkets blankett (SKV 7880) "Hindersprövning - ansökan och försäkran".

Hindersprövningen får inte vara äldre än fyra månader när vigseln förrättas.

Två vittnen som kan/förstår det svenska språket måste närvara vid ceremonin för att den skall bli giltig.

Icke-svensk medborgare ska uppvisa ett av en behörig myndighet i den främmande staten utfärdat intyg att det inte finns hinder mot äktenskapet enligt dess lag (äktenskapscertifikat eller motsvarande intyg).

Anmälan om namnändring måste göras före vigseln eller senast i samband med vigselceremonin på Skatteverkets blankett (SKV 7502) "Efternamn, byte - ansökan".

Paret kontaktar ambassaden om önskat vigseldatum via e-post: ambassaden.brasilia@gov.se

Därefter avgör ambassadören om önskat vigseldatum är möjligt eller ej. I det fall ambassadören inte kan förrätta vigseln personligen, är det ministerrådet som gör det.

Paret översänder i god tid kopia av bådas pass, kopia på hindersprövning samt personbevisen från skattemyndigheten till ambassaden.

Ett protokoll upprättas, varav brudparet erhåller originalet och ambassaden översänder en kopia till skattemyndigheten i Sverige.

Vigselavgift erlägges i lokal valuta, brasilianska realer, innan ceremonin äger rum. Se Avgiftslistan på ambassadens hemsida. Mer information om vigsel på ambassad finns på UD:s webbplats.

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer