Om utlandet Brasilien

Vigsel på ambassaden

Ambassadören i Brasilia har behörighet att förrätta borgerlig vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Brasilien. Enligt brasiliansk lagstiftning får ambassaden inte viga en brasiliansk medborgare även om han/hon har dubbelt medborgarskap. Kontakta ambassaden i god tid för att boka en tid. Under perioden juni - augusti har vi mycket begränsade möjligheter att förrätta vigslar.

Dokument som ska skickas in till ambassaden

Du som är folkbokförd i Sverige

Fyll i blanketten "Hindersprövning, ansökan och försäkran, SKV 7880" och skicka in till Skatteverket. Denna blankett kan du ladda ner genom att klicka på länken nedan. Tag kontakt med Skatteverket för mer information.

Skatteverket utfärdar sedan ett vigselintyg för vigsel i utlandet, som är giltigt i 4 månader från utfärdat datum.

När tid för vigsel är bokad ska följande dokument skickas till ambassaden:

  • Ansökan och försäkran – hindersprövning
  • Vigselintyg från Skatteverket
  • Kopia på båda parters pass (original uppvisas i samband med vigseln)

Ambassaden behöver få dokumenten minst två veckor före vigseln.

Du som är utskriven från Sverige och bosatt i Brasilien eller tredje land.

För den som är utskriven från Sverige görs hindersprövningen av ambassaden. Fyll i blanketten "Hindersprövning - Ansökan och försäkran" SKV 7880.

Skicka/lämna in följande dokument till ambassaden senast två veckor före vigseln:

  • Ansökan och försäkran – hindersprövning
  • Kopia på båda parters pass (original uppvisas i samband med vigseln)
  • Personbevis (inte äldre än 4 månader)
  • Uppvisa ett av en behörig myndighet i den främmande staten utfärdat intyg att det inte finns hinder mot äktenskapet enligt dess lag (äktenskapscertifikat eller motsvarande intyg). Intyget behöver även vara apostillerat i landet där personen är bosatt, eftersom det ska visas upp på en svensk myndighet utanför landet.

Efter ceremonin ifylles blanketten "Intyg vigsel" av vigselförrättaren och insändes till Skatteverket för registrering av ert äktenskap. Även ett protokoll upprättas, varav brudparet erhåller originalet och ambassaden översänder en kopia till skattemyndigheten i Sverige.

Icke-svensk medborgare ska uppvisa ett av en behörig myndighet i den främmande staten utfärdat intyg att det inte finns hinder mot äktenskapet enligt dess lag (äktenskapscertifikat eller motsvarande intyg). Intyget behöver även vara apostillerat i landet där personen är bosatt, eftersom det ska visas upp på en svensk myndighet utanför landet.

Paret kontaktar ambassaden om önskat vigseldatum via e-post: ambassaden.brasilia@gov.se

Därefter avgör ambassadören om önskat vigseldatum är möjligt eller ej. 

Viktigt att uppmärksamma är att om ambassadören ändå skulle behöva göra en nödvändig viktig resa inom Brasilien på bestämt datum för vigseln, så får ingen annan ambassadtjänsteman genomföra vigseln utan endast i de fall när ambassadören reser utanför Brasilien.

Namnändring

Anmälan om namnändring måste göras innan vigseln äger rum. Blankett kan laddas ned från Skatteverkets webbplats.
Frågor om namnändring besvaras av Skatteverket.

Vittnen

Vid vigselakten ska två vittnen vara närvarande. Vittnen ska vara myndiga och förstå svenska. Om brudparet har egna vittnen med sig måste namnen på dessa lämnas till ambassaden i samband med att blanketten "Intyg – hindersprövning" insändes - gärna genom bifogade passkopior. Personal vid ambassaden kan fungera som vittnen men då behöver ambassaden information om detta i god tid.   

Avgift

Vigselavgift erlägges i lokal valuta, brasilianska realer, innan ceremonin äger rum. Se Avgiftslistan på ambassadens hemsida. Mer information om vigsel på ambassad finns på UD:s webbplats.

Registrering av vigseln i Sverige

För att den lokala skattemyndigheten i Sverige ska kunna registrera äktenskapet krävs att ett intyg på att vigseln ägt rum skickas in. Detta görs av ambassaden.

Ambassaden har tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med hotellbokning, bröllopsmåltider, anvisning av hårfrisörska, förmedling av fotograf eller dylikt.

Blanketten ”Hindersprövning, Ansökan och försäkran” (SKV 7780)

Blankett "Efternamn, Anmälan" (SKV 7502)

LÄNKAR

Gifta dig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer