Om utlandet Brasilien

Översättare

Översättare ad hoc (svenska – portugisiska - svenska)

São Paulo
Margareta Svensson
Tel. +55 (11) 5542-9631, +55 (11) 98699-8254
E-mail: bmsvensson@gmail.com 
  
Rio de Janeiro
Anna Nyström (ad-hoc)
Tel. +55 (21) 2554-9042, +55 (21) 98301-3999
E-mail: annacmn@terra.com.br
 
Sverige
Karin Ekström (ad-hoc)
Telefone e WhatsApp: +46 072 7217071
E-mail: karin.ekstrom1@gmail.com