• Svenska

Om utlandet Bosnien och Hercegovina

Reseinformation

14 mar 2020

UD avråder från resor till alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras. WHO har konstaterat att spridningen av det nya coronaviruset är en pandemi. Med det exceptionella läge som råder bör alla som planerar en utlandsresa noga tänka igenom vilka risker som finns och om resan behöver genomföras. Detta gäller oavsett om UD formellt avråder från ett område eller inte. Varje resenär har själv ett ansvar för att följa utvecklingen och fatta informerade beslut. Den som tillhör en riskgrupp bör vara särskilt uppmärksam I ett mycket osäkert läge kan situationen ändras från timme till timme. Detta gäller såväl virusspridningen som inresebestämmelser som kan ändras med kort varsel. Gränser kan stängas och nya karantänsregler upprättas. Viktiga källor till information är UD:s olika plattformar, däribland ambassadernas hemsidor och appen UD Resklar, liksom Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man undviker att smitta sig själv och andra. Våra ambassader uppdaterar löpande sin reseinformation utifrån den bästa möjliga information som finns tillgänglig för stunden. Det är viktigt att alla som planerar en resa tar del av denna information. Ambassaden följer noga utvecklingen och uppmanar svenskar att följa lokala myndigheters anvisningar. Myndigheterna har infört inreseförbud till Bosnien och Hercegovina för samtliga resenärer som kommer från Italien, Iran, Kina eller Sydkorea. Medborgare i landet släpps in, men måste genomgå en hälsokontroll. Från och med måndag eftermiddag den 16 mars kommer samtliga resande från alla länder att få fylla i en hälsodeklaration och skall iaktta hemkarantän i 14 dagar. Endast nationellt pass gäller för inresa i landet dvs. nationellt id-kort accepteras inte.

Läs mer