Om utlandet Bosnien och Hercegovina

Förnyelse av pass för vuxna i Bosnien och Hercegovina

För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass krävs följande:

  • Personlig inställelse vid passmyndigheten (ambassaden i Sarajevo).
  • Tidigare pass ska medtas samt giltig fotolegitimation. Giltiga id-handlingar | Polismyndigheten (polisen.se)
  • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisanmälan göras både lokalt och i Sverige. Det stulna/förkomna passet spärras av passmyndigheten.
  • Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd i bosättningslandet uppvisas.
  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
  • Ifylld blankett för utredning av svenskt medborgarskap.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Här bokar du en tid för pass