• Svenska

Om utlandet Bolivia

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 24 maj 2024, 12.54

Aktuella händelser

I nuläget inga aktuella händelser.

Allmänna säkerhetsläget

Produktionen och handeln med narkotika bidrar till våldsamma konfrontationer mellan kriminella och polis samt mellan kriminella gäng, framför allt i El Alto, Los Yungas, Cochabamba, Santa Cruz, samt norra delarna av provinserna Potosí och La Paz. Det kan inte uteslutas att gästande turister ofrivilligt hamnar mitt i någon av dessa konfrontationer eller konflikter. Att utlänningar agerar knarkkurirer vittnar det stora antalet fängslade européer om. Förhållandena i fängelserna är mycket hårda och 85 procent av alla interner frihetsberövas utan rättegång. En påbörjad reform av rättsväsendet, inklusive kriminalvården, har fortfarande inte gett resultat.

Trafikolyckor och rån Ambassaden rekommenderar att inte resa med lokala bussar då olycksrisken är hög och det har inträffat många dödsolyckor. Antalet dödsolyckor är bland de högsta i regionen med 17 döda i trafiken per 100,000 invånare. Särskilt förekommande är olyckor nattetid.

Alternativa transportsätt rekommenderas. Turistbussar anses säkrare än lokala bussar. Det har hänt att personer som reser ensamma har blivit neddrogade och rånade på bussar. Acceptera därför aldrig mat eller dryck av okända medpassagerare, eftersom den kan innehålla sömnmedel. Det har även hänt att resenärer har blivit bestulna på sina värdesaker då de lagt sina väskor ovanför sätet, ambassaden rekommenderar därför att personer som reser med buss har sina värdesaker på sig eller har dem i en mindre väska. De rapporterade händelserna har inträffat på bussar på väg till Oruro och Cochabamba. Vid gränsen mellan Bolivia och Peru har även rapporterats stöldincidenter.

Express-kidnappningar Ambassaden vill uppmana resenärer i Bolivia att vara försiktiga och uppmärksamma när de tar taxi eller annan transport på gatan. Det är inte vanligt men  s.k. express-kidnappningar förekommer, d.v.s. resenären blir skjutsad till bankomater för att förse kidnapparna med kontanter.

Det förekommer att turister blir lurade på pengar av falska poliser som vill kontrollera bagaget eller titta på personens id-handlingar. I allmänhet skall man vara försiktig när det gäller transport och om möjligheten finns, är förbeställning ä taxi via etablerade företag att föredra. Välj en taxi med skylt på taket och tag aldrig en taxi där det förutom chauffören finns ytterligare en person. Företaget Uber har nyligen etablerat sig i Bolivia och har säkra bilar.

Vägblockader Vägblockader och strejker är vanliga. Ambassaden råder resenärer att respektera och avlägsna sig från sådana och att framförallt inte försöka ta sig förbi uppställda hinder.

På det bolivianska civilförsvarets officiella hemsida, Defensa Civil de Bolivia, finns viktiga nyheter om händelser i landet som påverkar säkerheten.

Terrorism

Hotbild

Risken för terrorattentat i Bolivia bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism:  

Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism - Regeringen.se

Råd till svenska resenärer

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Plötsliga snöfall kan leda till att flygplatsen i El Alto, La Paz, stängs. Översvämningar förekommer i stora delar av landet och kan ibland ha plötsliga och våldsamma förlopp. Jordskred förekommer ofta i samband med regn och kan ge upphov till ras och blockerade vägar, framförallt mellan december och mars.

Jordskalv förekommer, huvudsakligen i Cochabamba-trakten, men är generellt sett inte kraftiga.

In- och utresebestämmelser

För att resa in i Bolivia måste passet ha en giltighetstid på minst sex månader. Visum krävs inte för svenska medborgare vid kortare turistbesök (90 dagar). Vid inresa ges normalt ett turisvisa för 30 dagar som därefter måste förnyas om vistelsen är längre. Vistelse utan tillstånd/overstay innebär att böter måste betalas innan utresa.

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera innan resan de aktuella bestämmelserna med bolivianska myndigheter eller närmaste bolivianska ambassad. Du kan kontakta Bolivias ambassad i Stockholm eller den bolivianska migrationsmyndigheten för mer detaljerad information om in- och utresebestämmelser. Där finns också information om inresetillstånd för andra besök än turistbesök, t.ex. den som reser i tjänsten för en organisation eller företagsbesök.

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. Det är resenärens ansvar att tillse att inresan i Bolivia sker i enlighet med landets bestämmelser.

Bolivia kan kräva att resenärer uppvisar intyg på vaccination mot gula febern vid inresa, särskilt om du planerar att resa till tropiska delar av landet, eller om du nyligen har vistats i något av de länder där sjukdomen är utbredd. Utan intyg kan du nekas att komma in i landet. 

Införsel av läkemedel till Bolivia

Reglerna för innehav av personliga läkemedel är relativt stränga i Bolivia. Vid kontroll måste man kunna visa upp recept på läkemedlet, ett intyg från en läkare som indikerar hur stor dos patienten ska ta och kvitto från apoteket. Har man mer än den av läkare uppgivna dosen kan man behöva begära import.

Hälso- och sjukvård

Många fall av dengue i Santa Cruz, Bolivia

Ett stort antal fall av denguefeber har rapporterats den tiden i Santa Cruz, Bolivia. Ambassaden rekommenderar resenärer att försöka undvika myggbett genom att bära heltäckande kläder samt använda myggmedel.

Denguefeber, eller enbart dengue, är en influensaliknande febersjukdom. Den orsakas av ett virus som sprids via myggbett av myggsorten Aedes Aegypti. Sjukdomen är i regel godartad och många får enbart en övergående feber. Man kan också få huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Efter några dagars sjukdom uppträder ofta också ett mässlingsliknande hudutslag. I ett senare skede kan punktformiga hudblödningar ses på främst fotryggar och händer samt i armhålor.

Ett fåtal drabbas av hemorragisk dengue vilket är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd. Det kännetecknas av blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen vilket kan leda till döden.

Sjuka bör uppsöka akut läkarvård vid följande symptom:

•                     Intensiv och ihållande magsmärta

•                     Blödningar från slemhinnor eller spontana blödningar

•                     Ihållande kräkningar

Mer information om denguefeber på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/denguefeber-/

Besökare uppmanas följa lokala myndigheters råd ifråga om dengue.

Ökat utbrott av denguefeber. Ambassaden vill uppmärksamma resenärer på denguefeber förekommer. Dengue är en influensaliknande febersjukdom som orsakas av ett virus som sprids via myggor. Läs mer om dengue på Folkhälsomyndighetens hemsida: www.folkhalsomyndigheten.se

Ökat antal rabiesfall. Det har konstaterats att antalet rabiesfall har ökat i Cochabambatrakten och i Santa Cruz. Aktuellt vaccin har bra skyddseffekt, men onödig kontakt med djur ska alltid undvikas. Även om du blivit vaccinerad mot rabies före resan ska ytterligare vaccination ges så snart som möjligt vid misstänkt smitta. Läs mer om rabies på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Zikaviruset Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mycket mild. De som får symptom får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion, men immunitet utvecklas efter genomgången infektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

Folkhälsomyndigheten anser att risken vid zikavirusinfektion för gravida nu är etablerad och bör vägas in tillsammans med övriga risker vid resa till tropikerna. Kvinnor som är eller försöker bli gravida bör konsultera läkare eller mödravårdscentral för individuell rådgivning inför resor till tropiska områden. Om man som gravid planerar resor till områden med zikavirus spridning rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker. Gravida kvinnor som vill eller behöver genomföra sin resa kan få råd om förebyggande åtgärder.

Världshälsoorganisationen avråder gravida kvinnor från att resa till områden som drabbats av zikavirus.

Läs mer information om Zikaviruset och Folkhälsomyndighetens råd.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Sjukvården är undermålig, både för att ta hand om akut skadade men även vid omhändertagande av akut insjuknade. I många fall rekommenderas operation i ett närliggande land eller i USA. Alla resenärer bör ta kontakt med sitt försäkringsbolag innan en operation genomförs.

Höjden i La Paz, 3600 m ö h, är mycket påfrestande för hjärta, kärl och lungor och utländska besökare men även bofasta, kan insjukna snabbt och allvarligt. Höjdproblem kan uppstå efter ett par dagar upp till två veckor efter ankomst och vara allt från huvudvärk, illamående, nedsatt aptit och sömnbesvär till svårare symptom. Syrgas, vila, mycket vatten, koka-te och undvikande av fysisk aktivitet, kaffe, alkohol och tung mat rekommenderas för att bättre anpassa sig. De flesta hotell och turistresearrangörer har syrgastuber. Luften på hög höjd i Anderna är mycket torr vilket medför torra slemhinnor, hud och ögon. UV-strålningen är mycket stark året om och solglasögon med UV-filter, hög solskyddsfaktor, täckande kläder och huvudbonad rekommenderas, särskilt mellan kl.10:00 och kl.15:00.

På låglandet förekommer Dengue och Chicunguna,  febersjukdomar som vanligen har ett godartat förlopp vid behandling.Vid återinfektion kan dock ett allvarligare sjukdomstillstånd uppstå med inre blödningar som kräver akut sjukvård. Malaria förekommer också på låglandet och vid besök i synnerhet i Amazonas-området rekommenderas malariaprofylax i preventivt syfte. Gula febern förekommer på låglandet. Rurala områden saknar ofta tillgång till rent vatten och saniteten är begränsad. Kranvattnet bör inte drickas i någon del av landet.

I Bolivia har fall av hepatit B och HIV ökat till följd av oskyddat sexuellt umgänge och oavsiktlig överföring mellan patient och vårdpersonal.

Lokala lagar och sedvänjor

Hälften av Bolivias befolkning tillhör 36 olika ursprungsbefolkningsgrupper. Bolivia erkänner ett kombinerat lagsystem, där gruppernas olika traditioner och sedvänjor skall respekteras, Ley de deslinde. Det förekommer att befolkningen tar lagen i egna händer och skipar rättvisa genom lynchning.

Såväl katolska som andra helgdagar firas. De flesta städer firar sitt helgon. Karnevalen (som infaller i februari eller mars) innebär lediga dagar i hela landet med påkostade parader.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Hittills har ytterst få fall av grovt våld riktat mot turistande utlänningar registrerats. Det finns dock en tendens till ökande fall av organiserad brottslighet och den består av överfall och stölder på gatan, väskryckningar och "express-kidnappningar", d.v.s. resenären blir skjutsad till bankomater för att förse kidnapparna med kontanter. Ambassaden vill uppmana resenärer i Bolivia att vara försiktiga och uppmärksamma när de tar taxi eller annan transport på gatan. Välj en taxi med skylt på taket och tag aldrig en taxi där det förutom chauffören finns ytterligare en person i bilen. Om möjligheten finns är det säkrare att ringa och/eller förbeställa en s.k. radio taxi via etablerade företag.  Företaget Uber har nyligen etablerat sig i Bolivia och har relativt säkra bilar.

Som i de flesta andra länder förekommer ficktjuvar i Bolivia. Var försiktig hela tiden men speciellt om du besöker platser med större folksamlingar.

Det förekommer att turister blir lurade på pengar av falska poliser som vill kontrollera bagaget eller titta på personens id-handlingar. Ambassaden vill understryka vikten av att absolut inte lita på "civila poliser" som visar legitimation och säger att man måste följa med till stationen för kontroll av pass och kreditkort.

Ambassaden vill göra resenärer uppmärksamma på drogen scopolamin, som ges via mat, dryck eller cigaretter. Den kan också användas genom att förövaren sprider drogen via luften i form av en viftning med en näsduk. Drogen är mycket snabbverkande och kan göra den drabbade viljelös samt resultera i medvetslöshet och den används vid bland annat rån. Kokain och amfetamin förekommer på nattklubbar i de större städerna. Ambassaden uppmärksammar resenärer på att användandet av droger är straffbart i Bolivia.

Trafiksäkerhet

Ambassaden vill uppmärksamma resenärer i Bolivia på att vägblockader och demonstrationer äger rum tämligen frekvent i La Paz och i hela landet. Ambassaden råder resenärer att respektera blockader och att framförallt inte försöka ta sig förbi uppställda hinder. Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade genom att ta del av nyhetsflödet samt att följa anvisningar från lokala myndigheter. Det är alltid den enskilde resenärens ansvar att informera sig om lokala förhållanden på orten. 

En av de största farorna för människor är trafiken. Dödssiffran i trafiken är bland de högsta i regionen med 17 döda per 100,000 invånare, vilket är fler än i mer tätbefolkade länder som Mexico, Peru och Colombia. Bussar är ofta inblandade i olyckor på landsbygdsvägar. Bussarna, liksom andra fordon, tar sig fram i höga hastigheter, med utslitna däck och dåliga bromsar. Det är vanligt att folk kör efter alkoholintag. Särskilt nattbussar har varit olycksdrabbade. Kontrollera alltid att fordonet är i bra skick.

Med tanke på att en stor del av de svenska turister som kommer till Bolivia reser just med lokala bussar, är detta något som utgör en påtaglig risk för dem. Trafikfaran är särskilt oroväckande med tanke på den undermåliga sjukvården i landet.

För detaljerad information om vägar och om framkomlighet på olika vägsträckor gå till bolivianska vägverkets hemsida, Administración Boliviana de Carreteras: http://www.abc.gob.bo/

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer