• Svenska

Om utlandet Bolivia

Levnadsintyg

För att Pensionsmyndigheten ska kunna betala ut din pension behöver du lämna in ett levnadsintyg varje år. Intyget ska vara stämplat och signerat av en godkänd myndighet eller institution.

Blankett

Pensionsmyndigheten skickar ut levnadsintyg till bosatta i Bolivia den 30 juni 2022.

Om du inte fått blanketten eller inte vill vänta kan du själv skriva ut den.

Information om levnadsintyg på Pensionsmyndighetens hemsida

Underskrift av levnadsintyg

Följande myndigheter och institutioner kan signera och stämpla levnadsintyget:

 • svensk ambassad
 • notarius publicus
 • utländsk polismyndighet
 • svenskt konsulat
 • svenska kyrkan
 • utländsk socialförsäkringsinstitution
 • utländsk registerförande befolkningsmyndighet

Om du har svårt att ta dig till ambassaden eller något av konsulaten går det lika bra att vända sig till någon av de andra godkända myndigheterna, till exempel notarie, och du kan även fråga om det finns möjlighet till hembesök. Varken ambassaden eller konsulaten gör hembesök. 

Boka tid för underskrift av levnadsintyg på ambassaden

Du behöver boka tid om du vill få ditt levnadsintyg underskrivet på ambassaden. Du bokar tid genom på telefon under ambassadens telefontid.

Skicka in ditt levnadsintyg

Pensionsmyndigheten fattar beslut om indragning av pensionsutbetalningar för de personer som inte lämnat levnadsintyg den 31 oktober 2022. 

Stämplat och signerat levnadsintyg ska skickas till Pensionsmyndigheten på något av följande sätt:

 • Elektroniskt via Pensionsmyndighetens hemsida:
  Skicka in levnadsintyg
 • Per post till:
  Pensionsmyndigheten
  SE-839 77 Östersund
  Sweden
Senast uppdaterad 24 jan 2023, 14.41