• Svenska

Om utlandet Belize

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 19 apr 2024, 06.35

Aktuella händelser

För tillfället finns inga aktuella händelser att rapportera.

Allmänna säkerhetsläget

Våldsam brottslighet, särskilt i delar av Belize City, utgör ett problem. Turister riskerar att drabbas av stölder, rån och sexuella övergrepp. Andelen HIV-smittade är bland den högsta i Centralamerika. Förhållandena är säkrare i turistorter som San Pedro på ön Ambergris Caye och på Caye Caulker där snorkling och dykning vid världens näst största barriärrev är populärt. Landets många Maya-ruiner bör helst besökas med organiserade utflykter och guider.

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Om terrorism och hot utomlands.

Naturförhållanden och katastrofer

Orkansäsongen sträcker sig från juni till november och landet ligger i ett högriskområde för orkaner och tropiska stormar, med hög risk för skyfall och översvämningar. I händelse av orkan rekommenderas att hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer.  Det är angeläget att följa väderprognoser och information om översvämmade områden vid kraftiga regn.

Jordbävningar och vulkanutbrott förekommer i regionen.

National Hurricane Center

Caribbean Disaster Emergency Management Agency

Accuweather

Caribbean News Now

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inte visum för vistelse kortare än 30 dagar. Pass måste vara giltigt för hela tiden man vistas i Belize.

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Belizes ambassad i London.

Aktuell turistinformation finns på Belizes officiella hemsida.

Hälso- och sjukvård

Tillgång på sjukvård och mediciner är begränsad. Allvarliga sjukdomstillstånd evakueras till USA. Se till att ha en ordentlig reseförsäkring som täcker eventuell evakuering.

Om reseråd och vaccinationer på 1177 Vårdguiden.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Belize, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förhandsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Även om säkerhetsläget generellt sett är bättre än i grannländerna Mexiko och Guatemala måste man vara på sin vakt mot överfall och andra våldsbrott. Man bör undvika att bära på sig kontanter eller andra värdesaker. Man bör helst inte vandra omkring ensam och särskilt inte efter mörkrets inbrott. Narkotikasmuggling förekommer och leder ofta till våldsam brottslighet. Det är säkrast att alltid förflytta sig i grupp och med pålitliga transportmedel till olika turistattraktioner.

Trafiksäkerhet

Belize har högertrafik. Vägstandarden är relativt dålig och trafikolyckor förekommer ofta. Särskild försiktighet bör iakttas vid resa på landsväg. Resor bör ej företas efter mörkrets inbrott. Cyklar är vanligt förekommande och man cyklar ofta mot körriktningen.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023