• Svenska

Om utlandet Belize

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 20 maj 2022, 14.58

Aktuella händelser

Covid-19

Bekämpningen av coronaviruset har föranlett omfattande restriktiva åtgärder i de centralamerikanska länderna. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information: Covid-19: Lägesbild och reseinformation - Sweden Abroad.

Allmänna säkerhetsläget

Våldsam brottslighet, särskilt i delar av Belize City, utgör ett problem. Turister riskerar att drabbas av stölder, rån och sexuella övergrepp. Andelen HIV-smittade är bland den högsta i Centralamerika. Förhållandena är mer säkra i turistorter som San Pedro på ön Ambergris Caye och på Caye Caulker där snorkling och dykning vid världens näst största barriärrev är populärt. Landets många Maya-ruiner bör helst besökas med organiserade utflykter och guider.

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden och katastrofer

Orkansäsongen sträcker sig från juni till november och landet ligger i ett högriskområde för orkaner och tropiska stormar, med hög risk för skyfall och översvämningar. I händelse av orkan rekommenderas alla att hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer.  Det är angeläget att följa väderprognoser och information om översvämmade områden vid kraftiga regn.

Jordbävningar och vulkanutbrott förekommer i regionen.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inte visum för vistelse kortare än 30 dagar. Pass måste vara giltigt för hela tiden man vistas i Belize.

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Belizes ambassad exempelvis i London.

Adress: Belize High Commission Third Floor, 45 Crawford Place, London, W1H 4LP, UK Tel: +44 (0) 20 7723 3603, Fax: +44 (0) 20 7723 9637 E-mail: bzhc-lon@btconnect.com

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Zikavirus förekommer i Belize

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset  https://www.cdc.gov/zika/index.html

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruket av marijuana är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Även om säkerhetsläget generellt sett är bättre än i grannländerna Mexiko och Guatemala måste man vara på sin vakt mot överfall och andra våldsbrott. Man bör undvika att bära på sig kontanter eller andra värdesaker. Man bör helst inte vandra omkring ensam och särskilt inte efter mörkrets inbrott. Knarksmuggling förekommer och leder ofta till våldsam brottslighet. Det är säkrast att alltid förflytta sig i grupp och med pålitliga transportmedel till olika turistattraktioner.

Trafiksäkerhet

Belize har högertrafik. Vägstandarden är relativt dålig och trafikolyckor förekommer ofta, särskild försiktighet bör iakttas vid resa på landsväg. Resor bör ej företas efter mörkrets inbrott. Cyklister är vanligt förekommande och cyklar ofta mot körriktningen.

Resa i landet

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Belize, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förhandsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

SOS International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, Belize Dollar, är den gångbara och kan tas ut i lokala bankomater men även amerikanska dollar tas emot för det mesta.

Ambassaden & konsulat