• Svenska

Om utlandet Belgien

Ansökan om samordningsnummer i Belgien

I syfte att ansöka om pass kan du ansöka om samordningsnummer till ditt barn via generalkonsulatet i Bryssel.

Passansökan ska ske senast sex månader efter barnet har tilldelats samordningsnummer. Vänligen notera att generalkonsulatet i Bryssel ej utfärdar vanliga pass eller ID-kort.

Läs mer om hur du ansöker om samordningsnummer vid generalkonsulatet i Bryssel här, inklusive vilka dokument som måste uppvisas vid ansökningstillfället.

Vänligen observera att barnet måste vara med när ansökan görs, och att tidsbokning krävs.

Du som vårdnadshavare kan anmäla namn för barn direkt till Skatteverket om du inte har för avsikt att ansöka om samordningsnummer och därefter svenskt pass.