• Svenska

Om utlandet Belarus

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

02 dec 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 2 december 2020 fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 02 nov 2020, 15.42

Aktuella händelser

Inreserestriktioner Belarus

Från och med 1 november stängdes tillfälligt landgränsen till Belarus för utländska och statslösa medborgare. Undantag görs för diplomater, utländska medborgare med familjerelation till belarusiska medborgare, transittrafik och ytterligare ett antal kategorier. Mer information (på ryska): här 

Det går fortfarande att anlända till Belarus via flyg via Minsk flygplats.

Från och med den 21 oktober utökades listan över länder med krav på karantän, däribland Sverige. Personer som reser in i Belarus från Sverige ska självisoleras under 10 kalenderdagar efter ankomst. Lista över berörda länder

Observera att man inte kan lämna Belarus innan 10 dagars självisolering fullgjorts.  

Presidentvalet

Fortsatt oroligt på många platser i landet efter presidentvalet den 8 augusti. Sporadiska störningar i internettrafiken förekommer. Svenskar uppmanas att undvika folkmassor och i möjligaste mån hålla sig uppdaterade om hur situationen utvecklar sig. 

Flygtransporter

Det belarusiska flygbolaget Belavia trafikerar ett antal länder, däribland Sverige. Personer i transit är undantagna från regeln om självkarantän, se nedan. Dock kräver Belavia att samtliga passagerare över 6 år måste bära ansiktsmask på flygplanet. Masker tillhandahålls inte utan dessa måste man själv införskaffa. Mer information här 

Förhållanden i landet

Kaféer och restauranger har fått rekommendationer från hälsovårdsministeriet att hålla mer avstånd mellan bord och använda mer desinfektionsmedel, men ingen allmän stängning är påbjuden.

Vid behov kan man kontakta den belarusiska smittskyddsmyndigheten på deras hotline

Ambassaden följer noga utvecklingen och uppmanar svenskar att följa lokala myndigheters anvisningar och händelseutvecklingen genom media.

Ladda gärna ner appen UD Resklar för att ta del av ambassadens reseinformation som uppdateras regelbundet. Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Har du frågor om en kommande resa bör du vända dig till din researrangör. För information om vilka länder och regioner svenska UD för närvarande avråder från resor till, se UD:s reseinformation 

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Allmänna säkerhetsläget

Belarus är generellt ett tryggt resmål för utländska besökare, och det är mycket sällan som svenskar råkar illa ut i landet. Precis som alltid i främmande miljöer bör man alltid använda sunt förnuft och vara uppmärksam på sin omgivning. Svenska medborgare uppmanas att iaktta försiktighet i anslutning till demonstrationer och större folksamlingar. 

Händelserna i Ukraina har hittills inte påverkat säkerhetsläget i Belarus.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Belarus bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.  Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om Terrorism och turism

Naturförhållanden och katastrofer

Belarus har övervägande kontinentalt klimat, men tack vare närheten till Östersjön är det ofta varmt och fuktigt på somrarna. Vintrarna kan vara mycket kalla.

Den sydöstra och några områden i östra delen av Belarus drabbades hårt av kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl och vissa territorier är fortfarande förbjudna att vistas i för allmänheten utan särskilt tillstånd. Bakgrundsstrålningen i övriga delar av landet håller sig inom normala gränser och utgör inte någon hälsorisk för turister. Det rekommenderas inte att köpa bär och svamp från gatuförsäljare.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Den 24 juli 2018 undertecknade Belarus president Lukasjenko ett dekret som ger medborgare i ett 80-tal länder, däribland Sverige, rätt att vistas i Belarus i upp till 30 dagar utan krav på visering. De nya reglerna gäller enbart vid in- och utresa via Minsks internationella flygplats (Minsk-2) och alltså inte landvägen via exempelvis Litauen. Notera att inresedagen räknas som den första dagen, och att man måste lämna  Belarus senast 23:59 på den trettionde dagen. Medel för uppehälle jämte giltig försäkring krävs. Personer som ankommer med flyg från Ryssland eller avser att resa till Ryssland efter vistelsen i Belarus omfattas inte av viseringsfriheten, inte heller innehavare av diplomat- eller tjänstepass eller motsvarande resedokument. Dekretet trädde i kraft den 27 juli 2018. 

Svenska medborgare som inte omfattas av ovanstående regler behöver visering för att besöka Belarus. Sedan slutet av maj 2018 finns en belarusisk ambassad i Sverige där du kan ansöka om visering. Du hittar kontaktuppgifter och information om hur ansökan går till här: http://sweden.mfa.gov.by/en/visa/


Utländska medborgare måste registreras hos Inrikesministeriets migrationsavdelning om vistelsen i Belarus är längre än 10 dagar. Registreringen ska göras antingen av den man bor hos (till exempel hotell, privatperson) eller den man blivit inbjuden av (till exempel organisation, företag). Sedan januari 2019 är det möjligt att registrera sig via internet (www.portal.gov.by) utan avgift, och det är inte längre krav på att besöka ett fysiskt migrationskontor. Ambassaden rekommenderar besökare att följa bestämmelserna om registrering.

Tänk på att ditt pass ska vara giltigt minst tre månader efter det att viseringen löper ut. Ditt visum måste täcka alla dagar du vistas i landet. Ansök gärna om ett par dagar extra om du av någon oförutsedd anledning skulle behöva stanna ytterligare någon dag. 

Observera att visum till Ryssland inte gäller för vistelse i Belarus eller tvärtom. Gränskontroll saknas på den belarusiska sidan mellan Ryssland och Belarus, men personer utan giltigt visum till Belarus kan få böter och inreseförbud. Det är viktigt att man före avresa kontrollerar med sin resebyrå/flygbolag att man inte behöver ett transitvisum om man byter flyg i Belarus. 

Utöver detta kan det noteras att landgränsövergången mellan Ryssland och Belarus enligt rysk lagstiftning inte är en internationell gränsövergång. Detta innebär att tredjelandsmedborgare med giltigt ryskt visum riskerar att nekas inresa till Ryssland över denna gräns (t.ex. har det förekommit vissa problem för EU-medborgare vid gränsövergången Zaolsha-Kruglovka). Motsvarande problem vid inresa till Belarus har noterats på den ryska sidan.

Personer med dubbelt medborgarskap (dvs. vitryskt och svenskt) betraktas av lokala myndigheter som belarusiska medborgare under sin vistelse i landet. Läs mer om för- och nackdelar med dubbelt medborgarskap på UDs hemsida.

Hälso- och sjukvård

För samtliga resenärer är det bra att ha ett aktuellt skydd avseende polio-, stelkramps- och difterivaccinationer samt skydd mot hepatit A och B. Vid akut sjukdom eller olycksfall ring 103 för ambulans. Vid mindre allvarliga skador kan du kontakta någon av följande privata kliniker:

Ecomedservice
4 Tolstogo St.
160 (från Minsk), +375 17 207 74 74

Lode
1 Gikalo St. Minsk
111 (från Minsk), +375 17 284 72 20

Nordin Medical Center
47B Surganova St.
159 (från Minsk), +375 17 296 62 82

Ovanstående kliniker utför även tandvård.
Läs också 1177:s råd för Belarus

Lokala lagar och sedvänjor

Rökning och att dricka alkohol är förbjudet på offentliga platser. Offentliga platser inkluderar exempelvis tunnelbanan, busstationer, parker, lekparker och offentliga byggnader. Att sälja alkohol och tobak till personer under 18 år är förbjudet. Straffen för innehav och smuggling av droger är stränga. Den belarusiska polisen tenderar att vara nitisk även i fråga om ordningsregler, och det rekommenderas därför att utländska besökare är extra noga med att följa gällande regelverk (genom att exempelvis inte gå mot rött).

Kriminalitet och personlig säkerhet

Tänk på att alltid förvara pass och plånbok på ett säkert ställe. Främlingsfientliga attacker är mycket ovanliga i Belarus, men man måste hålla en normalt vaksamhet vid stora folksamlingar, trängsel och vid resor på olika transportmedel.

Befolkningen är generellt konservativ i fråga om offentliga tecken på tillgivenhet i HBTQ-relationer.

Nödnumret till polisen (militsia) är 102.

Trafiksäkerhet

Belarus har högertrafik. Det är lag på att använda bilbälte och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör.

Kollektivtrafik i Belarus är ett tryggt och billigt sätt att ta sig runt. Tidtabeller finns inte på alla hållplatser men ofta finns skyltar som visar tidsintervall mellan bussar, trådbussar och spårvagnar. Information om kollektivtrafik i Minsk inkl. tidtabeller finns här (ryska). Tunnelbana är ofta det snabbaste transportmedlet. Det kan vara ganska trångt under rusningstid, så man bör akta sig för ficktjuvar. Kollektivtrafiken är dåligt anpassad till rörelsehindrade och småbarnsfamiljer, rulltrappor och hiss saknas t.ex. på de flesta tunnelbanestationer.

Det finns ett stort antal taxibolag i landet som anses vara trygga att resa med. Alla taxibilar måste vara tydligt markerade med logotyper och telefonnummer till det bolag de tillhör. Det är enklast att beställa taxi per telefon, men det går också via internet. De allra flesta bilarna är utrustade med taxameter, vissa har GPS.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att se över din hem- och reseförsäkring så att den är giltig under hela vistelsen i Belarus.

Observera att resenärer som inte kan styrka en giltig försäkring kan ombes teckna en extra reseförsäkring för vistelse i Belarus vid inresa mot en mindre avgift som betalas i EUR eller USD.

Övriga upplysningar

Det finns gott om bankomater i Minsk för uttag av lokala valutan, belarusiska rubel (BYN). USD eller EUR går att växla på växlingskontor och i banker. Växling av svenska kronor till belarusiska rubler kan göras på blandat annat Belarusbank kontor på flygplatsen och på hotell ”Minsk”. Många banker i Minsk är anslutna till Western Union, bland annat Belarusbank på centralstationen och Belswissbank på Svobodytorget. Möjligheterna att betala med kort finns i alla större affärer, restauranger och biljettkassor samt på bensinstationer. Taxiresor går oftast att betala med kort.

Turistinformation finns i större städer. Den officiella hemsidan för belarusiska nationella turistbyrån är http://www.belintourist.by/eng

Tidsskillnaden mellan Belarus och Sverige är 2 timmar under vintertid och 1 timme under sommartid.

Landsnummer för Belarus är 375. Det finns tre stora mobila GSM-nät, Velcom, life:) och MTS.

Belarus har två officiella språk, belarusiska och ryska. Ryskan är idag officiellt och till vardags det dominerande språket. Belarusiska talas traditionellt på landsbygden men förekommer också inom kulturliv och ungdomskretsar i de större städerna. Kunskaper i engelska finns framför allt hos den yngre generationen men är relativt begränsade. I de västra delarna av landet fungerar det ofta hjälpligt att ta sig fram på polska.