• Svenska

Om utlandet Belarus

Avrådan

Belarus - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget i regionen har Utrikesdepartementet den 28 februari 2022 beslutat om att avråda från alla resor till Belarus.

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 12 maj 2023, 18.38

Aktuella händelser

Reseavrådan

UD avråder från alla resor till Belarus.

Vi uppmanar svenskar på plats att iaktta stor försiktighet och följa händelseutvecklingen via lokal och internationell media, att löpande ta del av ambassadens reseinformation via appen UD Resklar (aktivera funktionen ”tillåt notiser” för Belarus) eller Sweden Abroad samt att anmäla sig på svensklistan. Svenskar som lämnar Belarus ombeds avregistrera sig från svensklistan.

Osäkerheten över utvecklingen är stor och säkerhetsläget kan snabbt förändras. Svenskar i Belarus bör därför ha beredskap att med kort varsel ändra sina planer samt kontrollera sina resehandlingar och försäkringsvillkor.

Landgränsen till Ukraina

Ryssland har invaderat Ukraina. Säkerhetsläget är mycket allvarligt. Ryska trupper befinner sig i Belarus och utgår från Belarusiskt territorium i offensiven mot Ukraina. Situationen påverkar möjligheten att resa från Ukraina till angränsande länder. Läs mer på ambassaden i Ukrainas webbsida

Samtliga gränsövergångar mellan Belarus och Ukraina uppges vara stängda.  För aktuell information om landgränsen se gränspolisen i Belarus hemsida.

Politiska situationen

Det politiska läget i landet är fortfarande oroligt efter presidentvalet i augusti 2020. Antalet politiska fångar i landet uppges vara närmare 1500. I dagsläget äger det inte längre rum några större demonstrationer i landet. Besökande svenskar rekommenderas dock fortfarande att undvika folksamlingar och i möjligaste mån hålla sig uppdaterade om den aktuella situationen.

Flygtrafiken mellan Sverige och Belarus 

Transportstyrelsen har tillsammans med övriga EU-länder återkallat trafiktillståndet mellan EU och Belarus. Detta innebär att det inte längre går att flyga mellan Sverige/EU och Belarus. Det går fortfarande att flyga via tredjeland. 

Det är upp till varje enskild resenär att uppdatera sig om vilka inreseregler som gäller till exempel vid transitering, krav på visering, covid-test m.m.

Har man rest in i Belarus viseringsfritt via en internationell flygplats behöver man även resa ut via flygplatsen. 

 

Allmänna säkerhetsläget

Belarus är generellt ett tryggt resmål för utländska besökare, och det är mycket sällan som svenskar råkar illa ut i landet. Precis som alltid i främmande miljöer bör man alltid använda sunt förnuft och vara uppmärksam på sin omgivning. Svenska medborgare uppmanas att iaktta försiktighet i anslutning till demonstrationer och större folksamlingar. 

Terrorism

Risken för terrorattentat i Belarus bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.  Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Belarus har övervägande kontinentalt klimat, men tack vare närheten till Östersjön är det ofta varmt och fuktigt på somrarna. Vintrarna kan vara mycket kalla.

Den sydöstra och några områden i östra delen av Belarus drabbades hårt av kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl och vissa territorier är fortfarande förbjudna att vistas i för allmänheten utan särskilt tillstånd. Bakgrundsstrålningen i övriga delar av landet håller sig inom normala gränser och utgör inte någon hälsorisk för turister. 

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Flyg

Svenskar kan resa till Belarus i upp till 30 dagar utan krav på visering Det gäller vid in- och utresa via Minsks internationella flygplats (Minsk-2), flygplatser i Brest, Vitsebsk, Homel, Hrodna. Observera att viseringsfrihet endast gäller flyg, ej landvägen.  Notera att inresedagen räknas som den första dagen, och att man måste lämna Belarus senast 23:59 på den trettionde dagen. Medel för uppehälle jämte giltig försäkring krävs. Personer som ankommer med flyg från Ryssland eller avser att resa till Ryssland efter vistelsen i Belarus omfattas inte av viseringsfriheten.  

Svenska medborgare som inte omfattas av ovanstående regler behöver visering för att besöka Belarus. Det finns en belarusisk ambassad i Sverige där man kan ansöka om visering. Tänk på att ditt pass ska vara giltigt minst tre månader efter det att viseringen löper ut. Ditt visum måste täcka alla dagar du vistas i landet. Ansök gärna om ett par dagar extra om du av någon oförutsedd anledning skulle behöva stanna ytterligare någon dag.

Landgränsen

Visering krävs vid in och utresa via landgränsen. Mer information om aktuella gränspassager finns på belarusiska gränskontrollens hemsida.

Det går bussar mellan bland annat Minsk och Vilnius: Bus tickets for international routes | ECOLINES International bus routes | Minsktrans

Har man rest in till Belarus viseringsfritt men vill lämna via landgränsen kan man ansöka om utresevisering hos belarusiska territoriella enheter för migration och medborgarskap. 

Kontaktuppgifter i Minsk: Citizenship and Migration Department of the Head Internal Affairs Directorate of the Minsk City Executive Committee, Independence Avenue 48 B, Minsk, tel. +375 17 239 44 40 eller +375 17 239 44 34

Registrering

Utländska medborgare måste registreras hos Inrikesministeriets migrationsavdelning om vistelsen i Belarus är längre än 10 dagar. Registreringen ska göras antingen av den man bor hos (till exempel hotell, privatperson) eller den man blivit inbjuden av (till exempel organisation, företag). Det är möjligt att registrera sig via internet utan avgift, och det är inte längre krav på att besöka ett fysiskt migrationskontor. Ambassaden rekommenderar besökare att följa bestämmelserna om registrering.

Transit via Ryssland

Observera att visum till Ryssland inte gäller för vistelse i Belarus eller tvärtom. Gränskontroll saknas på den belarusiska sidan mellan Ryssland och Belarus, men personer utan giltigt visum till Belarus kan få böter och inreseförbud. Det är viktigt att man före avresa kontrollerar med sin resebyrå/flygbolag att man inte behöver ett transitvisum om man byter flyg i Belarus. 

Utöver detta kan det noteras att landgränsövergången mellan Ryssland och Belarus enligt rysk lagstiftning inte är en internationell gränsövergång. Detta innebär att tredjelandsmedborgare med giltigt ryskt visum riskerar att nekas inresa till Ryssland över denna gräns (t.ex. har det förekommit vissa problem för EU-medborgare vid gränsövergången Zaolsha-Kruglovka). Motsvarande problem vid inresa till Belarus har noterats på den ryska sidan.

Dubbelt medborgarskap

Personer med dubbelt medborgarskap (dvs. belarusiskt och svenskt) betraktas av lokala myndigheter som belarusiska medborgare under sin vistelse i landet. Mer om för- och nackdelar med dubbelt medborgarskap på UDs hemsida.

 

Hälso- och sjukvård

För samtliga resenärer är det bra att ha ett aktuellt skydd avseende polio-, stelkramps- och difterivaccinationer samt skydd mot hepatit A och B. Vid akut sjukdom eller olycksfall ring 103 för ambulans. Vid mindre allvarliga skador kan du kontakta någon av följande privata kliniker:

Ecomedservice
4 Tolstogo St.
160 (från Minsk), +375 17 207 74 74

Lode
1 Gikalo St. Minsk
111 (från Minsk), +375 17 284 72 20

Nordin Medical Center
47B Surganova St.
159 (från Minsk), +375 17 296 62 82

Ovanstående kliniker utför även tandvård.

Lokala lagar och sedvänjor

Rökning och att dricka alkohol är förbjudet på offentliga platser. Offentliga platser inkluderar exempelvis tunnelbanan, busstationer, parker, lekparker och offentliga byggnader. Att sälja alkohol och tobak till personer under 18 år är förbjudet. Straffen för innehav och smuggling av droger är stränga. Den belarusiska polisen tenderar att vara nitisk även i fråga om ordningsregler, och det rekommenderas därför att utländska besökare är extra noga med att följa gällande regelverk (genom att exempelvis inte gå mot rött).

Kriminalitet och personlig säkerhet

Tänk på att alltid förvara pass och plånbok på ett säkert ställe. Främlingsfientliga attacker är mycket ovanliga i Belarus, men man måste hålla en normalt vaksamhet vid stora folksamlingar, trängsel och vid resor på olika transportmedel.

Befolkningen är generellt konservativ i fråga om offentliga tecken på tillgivenhet i HBTQ-relationer.

Nödnumret till polisen (militsia) är 102.

Trafiksäkerhet

Belarus har högertrafik. Det är lag på att använda bilbälte och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör.

Kollektivtrafik i Belarus är ett tryggt och billigt sätt att ta sig runt. Tidtabeller finns inte på alla hållplatser men ofta finns skyltar som visar tidsintervall mellan bussar, trådbussar och spårvagnar. Information om kollektivtrafik i Minsk inkl. tidtabeller

Tunnelbana är ofta det snabbaste transportmedlet. Det kan vara ganska trångt under rusningstid, så man bör akta sig för ficktjuvar. Kollektivtrafiken är dåligt anpassad till rörelsehindrade och småbarnsfamiljer, rulltrappor och hiss saknas t.ex. på de flesta tunnelbanestationer.

Det finns ett stort antal taxibolag i landet som anses vara trygga att resa med. Alla taxibilar måste vara tydligt markerade med logotyper och telefonnummer till det bolag de tillhör. Det är enklast att beställa taxi via en taxiapp eller telefon. De allra flesta bilarna är utrustade med taxameter, vissa har GPS.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att se över din hem- och reseförsäkring så att den är giltig under hela vistelsen i Belarus.

Observera att resenärer som inte kan styrka en giltig försäkring kan ombes teckna en extra reseförsäkring för vistelse i Belarus vid inresa mot en mindre avgift som betalas i EUR eller USD.

Övriga upplysningar

Vänligen observera att det är förbjudet att föra in rökfria tobaksprodukter till Belarus, överträdelser riskerar administrativ påföljd t ex böter. Innan avresa kontakta lokala myndigheter.

Belarusiska tullens hemsida och Belarusisk ambassad i Sverige hemsida

Det råder stor osäkerhet kring betalningssystem i Belarus. För närvarande råder begränsningar av uttag i utländsk valuta för EUR eller USD. Det förekommer även vissa svårigheter att betala med utländska kort för köp av varor och tjänster. 

Western Union har meddelat att man stänger ner sin verksamhet i Belarus den 21 mars.

DHL, UPS, FedEx samt TNT har stoppat samtliga försändelser till och från Belarus.

Turistinformation finns i större städer. Den officiella hemsidan för belarusiska nationella turistbyrån

Tidsskillnaden mellan Belarus och Sverige är 2 timmar under vintertid och 1 timme under sommartid.

Landsnummer för Belarus är 375. Det finns tre stora mobila GSM-nät, A1 (före detta Velcom), life:) och MTS.

Belarus har två officiella språk, belarusiska och ryska. Ryskan är idag officiellt och till vardags det dominerande språket. Belarusiska talas traditionellt på landsbygden men förekommer också inom kulturliv och ungdomskretsar i de större städerna. Kunskaper i engelska finns framför allt hos den yngre generationen men är relativt begränsade. I de västra delarna av landet fungerar det ofta hjälpligt att ta sig fram på polska.