• Svenska

Om utlandet Belarus

Avrådan

Belarus - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget i regionen har Utrikesdepartementet den 28 februari 2022 beslutat om att avråda från alla resor till Belarus.

Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Reseavrådan

UD avråder från alla resor till Belarus.

Vi uppmanar svenskar på plats att iaktta stor försiktighet och följa händelseutvecklingen via lokal och internationell media, att löpande ta del av ambassadens reseinformation via appen UD Resklar (aktivera funktionen ”tillåt notiser” för Belarus) eller Sweden Abroad samt att anmäla sig på svensklistan. Svenskar som lämnar Belarus ombeds avregistrera sig från svensklistan.

Osäkerheten över utvecklingen är stor och säkerhetsläget kan snabbt förändras. Svenskar i Belarus bör därför ha beredskap att med kort varsel ändra sina planer samt kontrollera sina resehandlingar och försäkringsvillkor.

Landgränsen till Ukraina

Ryssland har invaderat Ukraina. Säkerhetsläget är mycket allvarligt. Ryska trupper befinner sig i Belarus och utgår från Belarusiskt territorium i offensiven mot Ukraina. Situationen påverkar möjligheten att resa från Ukraina till angränsande länder. Läs mer på ambassaden i Ukrainas webbsida

Samtliga gränsövergångar mellan Belarus och Ukraina uppges vara stängda.  För aktuell information om landgränsen se gränspolisen i Belarus hemsida.

Se även avsnittet landgränsen på ambassadens webbsida för reseinformation om Covid-19.

Politiska situationen

Det politiska läget i landet är fortfarande oroligt efter presidentvalet i augusti 2020. Antalet politiska fångar i landet uppges vara över 1200. I dagsläget äger det inte längre rum några större demonstrationer i landet. Besökande svenskar rekommenderas dock fortfarande att undvika folksamlingar och i möjligaste mån hålla sig uppdaterade om den aktuella situationen.

Flygtrafiken mellan Sverige och Belarus 

Transportstyrelsen har tillsammans med övriga EU-länder återkallat trafiktillståndet mellan EU och Belarus. Detta innebär att det inte längre går att flyga mellan Sverige/EU och Belarus. Det går fortfarande att flyga via tredjeland. 

Det är upp till varje enskild resenär att uppdatera sig om vilka inreseregler som gäller till exempel vid transitering, krav på visering, covid-test, karantän m.m.

Har man rest in i Belarus viseringsfritt via en internationell flygplats behöver man även resa ut via flygplatsen. Observera att krav på självisolering slopats för alla kategorier av utländska medborgare som ankommer från utlandet.

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information.

Senast uppdaterad 17 jun 2022, 15.17
Ambassadens reseinformation
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer