Meny
  • Svenska

Om utlandet Belarus

01 apr 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

UD avråder sedan 14 mars från icke nödvändiga resor till alla länder, läs mer här. UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer hänvisas som vanligt till UD:s konsulära nödsjour: +46 8 405 50 05.

Belarus inför självkarantän för personer som anländer till landet från coronadrabbade länder

Den 25 mars 2020 utfärdade Belarus regering förordning nr 171 i vilken man fastställer åtgärder för att förhindra införsel och spridning av coronaviruset COVID-19. Förordningen fastställer bl a att den som anländer till Belarus från något av världens coronadrabbade länder (här utgår man från WHO:s kartläggning – se länk nedan; i skrivande stund handlar det om 191 länder inklusive Sverige) ska isolera sig i hemmet under 14 kalenderdagar efter ankomst. Under dessa två veckor har man inte rätt att passera Belarus statsgräns; man kan alltså inte resa ut ur landet förrän de två veckorna har passerat.

Ovan nämnda regler gäller inte för diplomater ackrediterade i Belarus och deras familjemedlemmar, för representanter för internationella organisationer och deras familjemedlemmar; officiella delegationer; chaufförer, flygplans- och fartygsbesättningar samt tågpersonal i internationell trafik; utländska medborgare som reser i transit via Republiken Belarus till sin hemort.

Förteckningen över länder för vilken förordningen gäller, och där alltså Sverige ingår, hittar du här:
Förordningstexten (på ryska) kan du läsa här:

Läs information från flygplatsen här.  

I Belarus finns enligt officiella uppgifter för närvarande ca 160 konstaterade fall av det nya coronaviruset. 

Enligt hälsoministeriet är sjukhus och kliniker förberedda för ett stort intag av patienter. Särskilda intag för coronapatienter har förberetts, och planerade icke-akuta operationer och behandlingar har skjutits upp. 

Caféer och restauranger har fått rekommendationer från hälsoministeriet att hålla mer avstånd mellan bord och använda mer desinfektionsmedel, men ingen allmän stängning är ännu påbjuden.

Vid behov kan man kontakta den lokala hälsomyndigheten på deras hotline, se https://rcheph.by/en/news/koronaavirus-2019.html

Ambassaden följer noga utvecklingen och uppmanar svenskar att följa lokala myndigheters anvisningar och händelseutvecklingen genom media.

Ladda gärna ner appen UD Resklar för att ta del av ambassadens reseinformation som uppdateras regelbundet. Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Har du frågor om en kommande resa bör du vända dig till din researrangör. För information om vilka länder och regioner svenska UD för närvarande avråder från resor till, se UD:s reseinformation 

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Senast uppdaterad 31 mar 2020, 16.43
Ambassadens reseinformation