• Svenska

Om utlandet Bangladesh

Ekonomi

Bangladesh har haft en stark tillväxt under det senaste decenniet. I samband med den ekonomiska krisen har tillväxten bromsat in något, till drygt 6 procent. De stora exportframgångarna gäller framför allt kläder och andra textilier. Pengaöverföringar från bangladeshiska gästarbetare utomlands utgör ett viktigt bidrag till landets ekonomi. Bangladesh är medlem av WTO och åtnjuter särskild och differentierad behandling i enlighet med WTO-avtalen. För EU gäller tullfrihet enligt "Everything But Arms". EU ländernas samlade export och importsiffror visavi Bangladesh visar en  kraftig ökning om drygt 50 procent inom exportsektorn sedan år 2009 och drygt 13 procent ökning av importen. Trots den omfattande exporten behöver Bangladesh importera till ett högre värde än vad som exporteras. Skillnaden i bytesbalansen fylls upp av de remitteringar som bangladeshiska gästarbetare tjänar framför allt i gulfstaterna i mellanöstern. Beroendet av dessa pengaflöden samt avmattningen i den globala ekonomin har gjort den Bangladeshiska Takan utsatt på de internationella valutamarknaderna.