Meny
  • Svenska

Om utlandet Bangladesh

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Inreseförbudet till Sverige till och med den 31 oktober 2020:

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 oktober 2020.

Mer information om det hittas här.  

Flyg från/till Bangladesh:

Från Bangladesh: Bangladesh regering informerar att passagerare som reser från Bangladesh inte behöver visa negativ covid-test innan resan påbörjas om destinationslandet och/eller det använda flygbolaget inte heller kräver sådant intyg. 

Till Bangladesh: Resenärer till Bangladesh måste fortfarande visa negativ covid-test innan resan påbörjas. Testen får inte vara äldre än 72 timmar. 

Om du uppvisar sjukdomssymptom kan de lokala myndigheterna genomföra förebyggande insatser så som karantän. I allmän uppmanas alla resenärer till Bangladesh av hälsovårdsmyndigheterna till karantän 14 dagar i hemmet även om det visades en negativ covid-test på flygplatsen i Dhaka.

UD förlänger avrådan till 15 november:

UD förlänger avrådan från icke nödvändiga resor för länder utanför Europa till och med 15 november, samt häver avrådan för ett antal länder inom EU, EES och Schengen från och med den 27 augusti. Läs mer om avrådan här.

För passagerarna som landar i Bangaldesh Observera att den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller inresa i Bangladesh. För den mest uppdaterade informationen rekommenderas att kontakta Bangladeshs ambassad i Stockholm eller på andra orter.

Covid-19 i Bangladesh

De bangladeshiska medierna och hälsovården följer noga utvecklingen av coronavirusepidemin. Trots olika spridningsreducerande åtgärder såsom screenings/undersökningar på personer vid ankomst till Dhaka flygplats, covid-test, krav på att bära ansiktsmask mm. har smittskyddsmyndigheten IEDCR bekräftat tusental fall av covid-19 i landet.

Även om ambassadens bedömning är att det troligen finns ett stort mörketal, sätter antalet bekräftade fall av covid-19 den redan begränsade sjukvården i landet under stort tryck. 

För att motverka spridningen av viruset har olika åtgärder i landet vidtagits. så som minskade antal inrikes flygavgångar och begränsningar av mängden offentliga evenemang. Bangladeshiska myndigheter utesluter inte införandet av ytterligare begränsningar i rörelsemöjligheterna i syfte att motverka ytterligare smittspridning i landet. 

Ambassaden uppmanar resenärer i Bangladesh och regionen att följa folkhälsomyndighetens uppmaningar, lokala myndigheters anvisningar och lokal media. Mer information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar finns också på  WHO:s hemsida

Ambassaden påminner om att registrera sig på svensklistan vid resor till landet samt att ladda ner appen UD Resklar.

 

Senast uppdaterad 30 aug 2020, 10.10
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor