Meny
  • Svenska

Om utlandet Bangladesh

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Uppdatering 2020-07-13: 

Flygförbudet är förlängt tillsvidare. Qatar Airway, Emirates och Turkish Airlines omfattas dock inte av detta och kan flyga till och från Dhaka. Turkiet och Förenade Arabemiraten har dock beslutat att ställa in alla flyg från och till Dhaka tillsvidare pga. rådande omständigheter. Linjen till Doha med Qatar Airways upprätthålls med någorlunda förutsägbarhet.

Observera att passagerare kan behöva uppvisa negativt Covid-19 intyg innan resan påbörjas. 

Uppdatering 2020-06-21:

Utlandsresor – ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder  

1) Från och med den 30 juni 2020 är följand länder undantagna avrådan från icke nödvändiga resor: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien.

2) För övriga länder inom EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien gäller avrådan från icke nödvändiga resor alltjämt till och med den 15 juli 2020.

3) För samtliga länder som inte omfattas av punkt 1 eller punkt 2 ovan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Uppdatering 2020-06-16:

Bangladesh har nu aviserat att flygförbudet förlängts från den 16 juni, men omfattar inte längre Storbritannien och Qatar. Kommersiella passagerarflyg mellan Dhaka och dessa destinationer förväntas börja avgå inom kort.

Utlandsresor – avrådan för alla länder förlängs fram till den 15 juli 2020

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. 

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Länk till pressmeddelandet (SV) & (ENG)

Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige med anledning av covid-19

Regeringen beslutade att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 30 juni. Mer info hittas på:

 

Uppdatering 2020-06-01:

Bangladesh förlänger flygförbudet till 15 juni för alla flygbolag med undantag av China Southern Airlines.

Utlandsresor – avrådan för alla länder förlängs fram till den 15 juli 2020

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. 

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Länk till pressmeddelandet (SV) & (ENG)

Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige med anledning av covid-19

Regeringen beslutade att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 juni. Mer info hittas på:

Uppdatering 2020-05-17:

Bangladesh förlänger flygförbudet till 30 maj för alla flygbolag förutom China Southern Airlines.

Uppdatering 2020-04-05:

Bangladesh har idag beslutat att förlänga flygförbudet från 8 april till 14 april. Observera att flygförbudet gäller nu även för Biman Airlines men inte för China Southern Airlines som enbart tar emot kinesiska medborgare.

Möjligheterna att resa med flyg från Bangladesh till Sverige är alltså suspenderade till 14 april. 

Uppdatering 2020-03-27:

Biman Airlines ställer in flyg till London och Manchester från slutet av mars en vecka framåt. Därefter bör Biman Airlines flyga igen till Storbritanien som vanligt. Flygtiden kan ändras på kort varsel, så kontakta gärna Biman för vidare information. 

Det är rekommenderat att även vara i kontakt med andra flygbolag som eventuellt fortsätter flygnningar.  

Uppdatering 2020-03-25:

Thai Airways ställer in alla flyg från och till Bangkok 25 mars 2020 - 31 maj 2020. 

Uppdatering 2020-03-24:

  • Thai Airways ställer in flyg från Dhaka till Bangkok 26, 27 och 28 mars.
  • Passagerare på väg tillbaks till sina hemländer kan inte längre transitera i Hongkong som inför inreseförbud även för transit. 

Uppdatering 2020-03-23:

Passagerare som transiterar i Thailand på väg tillbaks till sina hemländer ska ange specifik information om sitt resmål, coronatest, mm. För mer information kontakta ambassaden.

Uppdatering 2020-03-22:

De nya restriktionerna som Thailand införde för transit, inklusive uppvisande av negativt coronatest, kan inte hävas tillfälligt förrän tidigast på tisdag den 24 mars.

Uppdatering 2020-03-21:

Bangladesh begränsar sitt luftrum kraftigt från och med den 22 mars, i nuläget fram till slutet av mars. Flyg från och till China, Hong Kong, Thailand och Storbritannien fortsätter dock att flyga tills vidare. 

Eftersom läget kan ändras på kort varsel uppmanas alla svenskar att hålla nära kontakt med sitt flygbolag för vidare information om flyg till Sverige.

Uppdatering 2020-03-20:

Antalet flyg från Dhaka fortsätter att minska och beläggningen är hög, vilket försvårar utresa från Bangladesh.  

Tillfälligt förbud mot resor till Sverige med anledning av covid-19

Regeringen har i dag, med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19. Beslutet gäller från och med den 19 mars och till att börja med under 30 dagar. Det är en exceptionell åtgärd, som inte ska vara längre än nödvändigt. 

Svenska medborgare och andra som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända hem. 

Regeringens pressmeddelande och Frågor och svar

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras. 

Flyg från Europa till Bangladesh ställs in till 31 mars

Bangladeshiska utrikesdepartementet suspenderar alla flyg från Europa med undantag för Storbritannien från 16 mars, kl. 12.00 till 31 mars. Att resa från Bangladesh till Europa är dock för närvarande fortfarande möjligt. Eftersom läget kan ändras snabbt och nya beslut kan fattas med kort varsel, uppmanar ambassaden svenska resenärer att hålla kontakt med sitt flygbolag för vidare information vad gäller ombokningar och avbokningar. 

Observera att den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller inresa i Bangladesh. För den mest uppdaterade informationen rekommenderas att kontakta Bangladeshs ambassad i Stockholm eller på andra orter.

Covid-19 i Bangladesh

De bangladeshiska medierna och hälsovården följer noga utvecklingen av coronavirusepidemin. Trots olika spridningsreducerande åtgärder såsom screenings/undersökningar på personer vid ankomst till Dhaka flygplats, mm. har smittskyddsmyndigheten IEDCR bekräftat flera fall av covid-19 i landet. Ambassadens bedömning är att det troligen finns ett stort mörketal. Om antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka riskerar detta att sätta den redan begränsade sjukvården i landet under stort tryck. 

För att motverka spridningen av viruset har olika åtgärder i landet vidtagits. så som minskade antal inrikes flygavgångar och begränsningar av mängden offentliga evenemang. Bangladeshiska myndigheter utesluter inte införandet av ytterligare begränsningar i rörelsemöjligheterna i syfte att motverka ytterligare smittspridning i landet. 

Med anledningen av det minskade antalet flytavgångar till och från Dhaka, liksom i Europa i allmänhet, uppmanas svenskar i Bangladesh att hålla nära kontakt med flygbolag och reservbyrå inför eventuell hemresa. Anatlet flyg från landet kan komma att minska ytterligare. Följ utveckligen noga. 

Om du uppvisar sjukdomssymptom kan de lokala myndigheterna genomföra förebyggande insatser så som karantän. Alla resenärer uppmanas av hälsovårdsmyndigheterna till karantän 14 dagar i hemmet.

Ambassaden uppmanar resenärer i Bangladesh och regionen att följa folkhälsomyndighetens uppmaningar, lokala myndigheters anvisningar och lokal media. Mer information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar finns också på  WHO:s hemsida

Ambassaden påminner om att registrera sig på svensklistan vid resor till landet samt att ladda ner appen UD Resklar.

 

Senast uppdaterad 13 jul 2020, 11.15
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor