Meny
  • Svenska

Om utlandet Bangladesh

Landfakta

Basfakta

Geografi

 

Yta:

147 570 kvkm (ca 1/3 av Sverige)

Angränsande länder:

Indien och Burma

Tid:

Svensk + 5 timmar under normaltid

Huvudstad:

Dhaka (ca 15 miljoner invånare)

Övriga större städer:

Chittagong (5 miljoner innevånare) Khulna (1,5 miljoner innevånare)

Politik

 

Officiellt namn:

People´s Republic of Bangladesh

Statsskick:

Republik; parlamentarisk demokrati

Regeringskick:

Premiärministern leder regeringen, som har den verkställande makten. Presidenten utses av parlamentet vart femte år och har främst en representativ funktion.

Lagstiftande församling:

Enkammarparlament (Jatiya Sangsad) med 350 ledamöter, varav 50 reserverade för kvinnor genom partilistor, och resterande 300 valda i enmansvalkretsar. Val vart femte år.

Statschef:

Md. Abdul Hamid

Regeringschef:

Sheikh Hasina

Utrikesminister:

Abul Hassan Mahmood Ali

Regerande parti:

Awami League

Större politiska partier:

Awami League (AL); Bangladesh Nationalist Party (BNP); Jatiya Party;  Jamaat-e-Islami;

Senaste allmänna val:

Januari 2014

Nästa reguljära allmänna val:

2018/ 2019

Befolkning

 

Invånarantal:

162.9 miljoner (2016 UN Data)

Fördelningar:

65.7 % på landsbygden, 34.3 % i städer

Befolkningstäthet:

1251.5 personer/km2 (2016, UN Data)

Befolkningstillväxt:

1,2 %

Språk:

Bengali/Bangla (ca 98 %), lokala dialekter

Religion:

Muslimer 89 %, hinduer 10 %, 1% kristna, buddhister och övriga religioner

Ekonomi

 

Valuta:

Taka (BDT)

Växelkurs:

1 USD = ca 78.5 taka (mars 2016)

BNP/capita:

1096 USD (2016)

BNP-tillväxt:

6,9 % (2016)

Inflation:

5.6% (2016)

 

 

 

 

Viktigaste exportprodukter:

Kläder, räkor och fisk; jute- läderprodukter 

 

 

Viktigaste importprodukter:

Mat, bränsle, kapitalvaror.

 

 

Svensk export till Bangladesh:

402 miljoner SEK (2015) Telekomutrustning, industri- och verkstadsprodukter samt avfall och skrot av järn eller stål.

Svensk import från Bangladesh:

3,6 miljarder SEK (2015), vilket motsvarar 0,3 % av Sveriges totala import. Framför allt kläder och andra textilier

Fattigdom

 

Andel fattiga:

Ca 31% av befolkningen lever under fattigdomsgränsen  (2010) 

Förväntad livslängd vid födseln:

73,2 år (2016)

Spädbarnsdödlighet:

33 per 1000 barn (2016)

Mödradödlighet:

176 per 100 000 födda barn (2015)

Undernäring:

32,6% av alla barn under 5 år (2014)

Läskunnighet:

61,5% av alla över 15 år (2015)

Grundskoleutbildning:

98.7% av alla barn påbörjar utbildningen (2016)

Avslutad grundskola:

75 % (2011)

Human Development Index ranking (UNDP):

142 (2014)

Utvecklingssamarbete

 

Biståndets andel av BNP:

1,3% (2014)

Bilateralt svenskt bistånd:

 1,6 miljarder SEK för strategiperioden 2014-2020