• Svenska

Om utlandet Bangladesh

Landfakta

Basfakta

Geografi

 

Yta:

147 570 kvkm (ca 1/3 av Sverige)

Angränsande länder:

Indien och Myanmar

Tid:

Svensk + 5 timmar under normaltid

Huvudstad:

Dhaka (ca 20 miljoner invånare)

Övriga större städer:

Chittagong (5 miljoner invånare) Khulna (0,9 miljoner invånare)

Politik

 

Officiellt namn:

People´s Republic of Bangladesh

Statsskick:

Republik; parlamentarisk demokrati

Regeringskick:

Premiärministern leder regeringen, som har den verkställande makten. Presidenten utses av parlamentet vart femte år och har främst en representativ funktion.

Lagstiftande församling:

Enkammarparlament (Jatiya Sangsad) med 350 ledamöter, varav 50 reserverade för kvinnor genom partilistor, och resterande 300 valda i enmansvalkretsar. Val vart femte år.

Statschef:

Md. Abdul Hamid

Regeringschef:

Sheikh Hasina

Utrikesminister:

AK Abdul Momen

Regerande parti:

Awami League

Större politiska partier:

Awami League (AL); Bangladesh Nationalist Party (BNP); Jatiya Party; Jamaat-e-Islami

Senaste allmänna val:

December 2018

Nästa reguljära allmänna val:

2023

Befolkning

 

Invånarantal:

163 miljoner (UN Data, 2019)

Befolkningsfördelning:

62,6 % på landsbygden, 37,4 % i städer (UN Data, 2019)

Befolkningstäthet:

1252.6 personer/km2 (UN Data, 2019)

Befolkningstillväxt:

1,1 %

Språk:

Bengali/Bangla (ca 98 %), lokala dialekter

Religion:

Muslimer 91 %, hinduer 8 %, 1% kristna, buddhister och övriga religioner

Ekonomi

 

Valuta:

Taka (BDT)

Växelkurs:

1 USD = ca 85 taka (maj 2020)

BNP/capita:

1492 USD (2020)

BNP-tillväxt:

8,2 % (Asiatiska utvecklingsbanken, 2019)

Inflation:

5,5% (2019)

Viktigaste exportprodukter:

Kläder och textilier

Viktigaste importprodukter:

Textilråvara, verkstadsprodukter, livsmedel.

Svensk export till Bangladesh:

465 miljoner SEK (2019) Maskin- och verkstadsprodukter samt avfall och skrot av järn eller stål.

Svensk import från Bangladesh:

5,7 miljarder SEK (2019), vilket motsvarar 0,4 % av Sveriges totala import. Framförallt kläder och andra textilier.

Fattigdom

 

Andel fattiga:

Ca 22% av befolkningen lever under fattigdomsgränsen (Asiatiska utvecklingsbanken, 2018) 

Förväntad livslängd vid födseln:

72,3 år (Världsbanken, 2018)

Spädbarnsdödlighet:

26 per 1000 barn (UNICEF, MICS 2019)

Mödradödlighet:

169 per 100 000 födda barn (BBS, SVRS 2018)

Undernäring:

28% av alla barn under 5 år (UNICEF MICS 2019)

Läskunnighet:

73,9% av alla över 15 år (Världsbanken, 2018)

Grundskoleutbildning:

61,4 % av alla barn påbörjar utbildningen (UNICEF MICS 2019)

Avslutad grundskola:

89,5 % (UNICEF MICS 2019)

Human Development Index ranking (UNDP):

135 av 189 (2018)

Utvecklingssamarbete

 

Biståndets andel av BNP:

0,62% (andel bidrag av BNP 2019)

Bilateralt svenskt bistånd:

 1,9 miljarder SEK för strategiperioden 2014–2020
Sveriges andel av bistånd (bidrag) uppgår till 9,58 % (2019)