• Svenska

Om utlandet Bangladesh

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande. 

Senast uppdaterad 15 feb 2024, 11.24

Aktuella händelser

Läget mellan regeringen och landets oppositionspartier är ansträngt och protester och strejker förekommer. Svenska resenärer bör generellt iaktta försiktigher i närheten av folksamlingar och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter.

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Med anledning av att två svenskar under hösten 2023 dödats i ett terroristdåd i Bryssel uppmanas svenskar i Bangladesh att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet. Svenskar i Bangladesh uppmanas även att hörsamma lokala myndigheters råd, hålla sig uppdaterade om händelseutveklingen i allmänhet samt ta del av myndighetens reseinformation.

Ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för Bangladesh samt skriv upp dig på svensklistan så missar du inte några viktiga uppdateringar.

Länk till Svensklistan.  

Allmänna säkerhetsläget

Läget mellan regeringen och landets oppositionspartier är ansträngt och protester och strejker förekommer. Dessa kan även övergå i våldsamheter och även om utländska besökare inte är direkta måltavlor så bör man vara vaksam så att man inte befinner sig i nära anslutning till dessa händelser. Under strejker och blockader (s.k. hartals) uppmanas svenskar i landet att iaktta försiktighet och att undvika folksamlingar. 

Det finns en förhöjd hotbild avseende terrorism i Bangladesh. Den senast stora attacken mot västerlänningar skedde 2016 och sedan dess bedöms landets förmåga att förebygga och förhindra terrordåd ha stärkts. Ambassaden uppmanar dock till försiktighet vid vistelse i offentliga miljöer. Svenska resenärer uppmanas även att hålla sig uppdaterade om situationen på vistelseorten genom media, ambassadens hemsida och i kontakt med sitt resebolag. Följ även lokala myndigheters råd och anvisningar.

Vid resor till Chittagong Hill Tracts krävs tillstånd från inrikesministeriet före inresa. Området har fram till 1997 präglats av väpnad konflikt. Under 2000-talet har kidnappningar och våldsbrott förekommit i området.

Trafiksäkerheten på landets vägar är låg och trafiken på gator och vägar är ofta röring och förenad med risker.

För att ambassaden i en nödsituation ska ha en bättre överblick över vilka svenskar som befinner sig i Bangladesh rekommenderas att svenskar registrerar detaljer om sin planerade vistelse genom appen UD Resklar, eller direkt här på hemsidan.

Du kan hitta mer information om den säkerhetsmässiga utvecklingen i Bangladesh på dessa webbsidor:

The Daily Star AlertNet BBC News from Bangladesh bdnews24.com Reseinformation från amerikanska State Department New Age Reseinformation från brittiska utrikesdepartementet

Nyheter på engelska finns också på följande bangladeshiska TV-kanaler och (lokala) tider: ATN – 18:00 Banglavision – 21:05 BTV – 22:00 BTV – 23:30 (also broadcast by all local Satellite stations: ATN, Channel I, NTV, RTV, Banglavision Channel 1, Boishaki)

Terrorism

Det finns en förhöjd hotbild avseende terrorism i Bangladesh, vilket bl.a. tog sig uttryck i terroristattacken den 1 juli 2016. Grupper som sympatiserar med internationella terrorrörelser verkar i landet och har en viss förmåga att utföra våldshandlingar. Polisen och säkerhetstjänsten genomför en aktiv kampanj mot dessa grupper.

Ambassaden uppmanar resenärer att vara uppmärksamma på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget. I allmänhet ska resenärer som vistas på allmän plats, exempelvis turistattraktioner, marknader och butikscentra visa försiktighet. Transporter av återkommande karaktär bör ske med bil. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

För generell information kring terrorism och turism:

Terrorism och hot utomlands - Regeringen.se

Naturförhållanden och katastrofer

Bangladesh har en hög risk för att drabbas av cykloner och översvämningar, särskilt under monsunsäsongen från juni till oktober. Samtidigt är kapaciteten begränsad att hantera större katastrofer vilket kan öka omfattningen av händelserna.

Bangladesh ligger inom ett seismologiskt aktivt område. Det stora flertalet av de jordbävningar som registreras är för svaga för att uppfattas av människor och leder sällan till skador på person eller egendom. Även om risken för ett större skalv är begränsad, kan den givetvis inte helt uteslutas.

Genom att vidta några tämligen enkla förberedelser kan man reducera risken för skador och i viss mån även mildra olägenheterna för sig själv och andra. Vikten av att noga tänka igenom vad som kan hända, och hur man bäst kan skydda sig är uppenbar.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese-bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Ett pass med mer än sex månaders giltighetstid efter planerad avresa krävs för besökare till Bangladesh. Besökare måste kunna uppvisa en biljett för återresa samt att de har pengar motsvarande minst 500 USD i kontanter eller kreditkort för att beviljas inträde.

Svenska besökare till Bangladesh kan normalt erhålla visering för en vistelse upp till 30 dagar vid ankomst. Kostnaden för detta är 50 USD + skatt (ca 1 USD) och betalas i ankomsthallen på Dhakas flygplats. Besökare som anländer vid andra inresepunkter och andra typer av besökare än turister rekommenderas att ansöka om visering i förväg vilket kan göras på Bangladeshs ambassad i Stockholm.

Vid utresa får maximalt ett belopp om 2000 bangladeshiska Taka medföras. I annan valuta får belopp om maximalt 5000 USD medtas in och ut ur landet utan att deklarera detta till myndigheterna.

Hälso- och sjukvård

När det gäller sjukdomar som kan drabba dig utomlands, har du själv ett ansvar för din egen hälsa och behandling, om en sådan skulle bli nödvändig. Det är därför viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd före avresan. Det svenska sjukförsäkringssystemet gäller i princip bara i Sverige.

Bangladeshs hälso- och sjukvård lever inte upp till den standard som råder i Sverige. I Dhaka finns ett fåtal sjukhus som kan ge adekvat akutsjukvård, men för allvarliga sjukdomar och olyckor rekommenderas evakuering. Det rekommenderas att resenärer stämmer av med sitt försäkringsbolag vilket eller vilka sjukhus som de rekommenderar i Bangladesh.

Inför resor till Bangladesh bör du konsultera din resemottagning i frågor kring lämpliga vaccinationer och profylax.

För allmän information om förberedelser för resa se Vårdguidens hemsida.

För mer information om symptom och förebyggande åtgärder för tropiska sjukdomar se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Islam har en stark ställning i Bangladesh, men det finns en sekulär tradition med tolerans mot andra religioner. Majoriteten av människor har en traditionell livsstil och är inte vana vid den typ av kläder svenskar ofta anser vara behagliga att bära i det tropiska klimat som råder. Särskilt kvinnor bör vara aktsamma på att korta kjolar och djupa urringningar kan uppfattas negativt av bangladeshier, alternativt tilldra sig oönskad uppmärksamhet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Man bör vara extra försiktig och uppmärksam på offentliga platser, framförallt efter mörkrets inbrott. Undvik om möjligt att medföra pass, stora summor pengar, kreditkort eller andra stöldbegärliga föremål såsom bärbara datorer och kameror. Stölder ska rapporteras till polisen och drabbade ombeds också informera ambassaden.

Trafiksäkerhet

Trafiken är ett säkerhetsproblem i allmänhet. Trafiken på gator och vägar är ofta rörig och förenad med risker. Det är särskilt riskfyllt att resa på vägarna efter mörkrets inbrott.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer