• Svenska

Om utlandet Bangladesh

Förnyelse av pass för vuxna i Bangladesh

Den som aldrig har bott i Sverige och har fyllt 22 år måste visa upp ett intyg om att svenskt medborgarskap inte har förlorats. Ytterligare information finns under rubriken "Medborgarskap".

För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass krävs följande:

  • Personlig inställelse vid passmyndigheten
  • Tidigare svenskt pass ska medtas
  • Underlag för utredning av svenska medborgaskap (ladda ner blanketten nedan)
  • Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd i Bangladesh eller Bangladeshiskt pass uppvisas
  • Passavgiften måste betalas till BRAC Bank in Gulshan på kontonummer 1501204840545001 (Ambassadens konto). Avgiften är 15 700 BDT. Nedan är bankens adress:

BRAC Bank
North Gulshan Branch
Navana Pristine Pavilion,
Plot # 128, (2nd Floor),
Block # CEN (H), Ward # 19,
Gulshan Avenue, Gulshan-2, Dhaka-1212

För barn under 18 år klicka här

Det är viktigt att du lämnar in en komplett ansökan. Om något dokument saknas, kommer detta att försena handläggningen av din ansökan: