• Svenska

Om utlandet Bangladesh

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Bangladesh

För ett barn under 18 år som haft svenska resehandlingar tidigare krävs följande:

  • Barnet måste komma till passmyndigheten tillsammans med sina vårdnadshavare.
  • Barnets tidigare pass ska medtas.
  • För barn födda i Bangladesh: födelsebevis ska uppvisas, liksom beslut om barnets namn och samordningsnummer
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Underlag för utredning av svenska medborgaskap (ladda ner blanktten nedan)
  • Medgivande för minderårig (ladda ner blanketten nedan)
  • Passavgiften måste betalas till BRAC Bank in Gulshan på kontonummer 1501204840545001 (Ambassadens konto). Avgiften är 15 700 BDT. Nedan är bankens adress:

BRAC Bank
North Gulshan Branch
Navana Pristine Pavilion,
Plot # 128, (2nd Floor),
Block # CEN (H), Ward # 19,
Gulshan Avenue, Gulshan-2, Dhaka-1212

Det är viktigt att du lämnar in en komplett ansökan. Om något dokument saknas, kommer detta att försena handläggningen av din ansökan: