• Svenska

Om utlandet Armenien

Avrådan

Armenien - avrådan

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till regionerna Syunik och Vayots Dzor, samt de delar av regionen Gegharkunik som ligger söder och öster om Sevansjön. För de södra delarna innebär detta öster om väg M10 från och med staden Martuni söderut.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från alla resor till områden som ligger närmare än fem kilometer från den internationella gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Detta inkluderar staden Yeraskh och vägsträckor som passerar genom gränsområdet.

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 03 jun 2024, 10.07

Aktuella händelser

Med anledning av det allmänna säkerhetsläget längs den internationella gränsen med Azerbajdzjan påminns om gällande reseavrådan till angränsande områden. Svenskar som befinner sig i Armenien uppmanas att hålla sig informerade om utvecklingen och följa eventuella uppmaningar från lokala myndigheter.

Svenskar uppmanas vidare att registrera sig på svensklistan och att ladda ned appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för Armenien.

Allmänna säkerhetsläget

Armenien är ett förhållandevis säkert resmål, men vissa försiktighetsåtgärder är motiverade.

Under hösten 2020 utkämpades ett krig mellan Armenien och Azerbajdzjan i och omkring Nagorno-Karabach. Kriget avslutades med ett avtal om eldupphör där Azerbajdzjan tog kontroll över omkringliggande områden. I slutet av 2022 påbörjades en blockad som innebar att tillgången till mat och förnödenheter för Nagorno-Karabach kraftigt begränsades.

Den 19 september 2023 inledde Azerbajdzjan en militär operation mot Nagorno-Karabach. Efter omkring ett dygns strider signerade det lokala armeniska styret ett avtal som innebar att det armeniska självstyret upplöstes. Som en konsekvens av detta påbörjades omgående en massflykt av de flesta Karabach-armenierna till Armenien. Säkerhetssituationen vid gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan är allt vidare spänt.

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till områden som ligger närmare än fem kilometer från den internationella gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan, eftersom skottlossning kan förekomma. Vidare avråds från alla resor till regionerna Syunik och Vayots Dzor, samt de delar av regionen Gegharkunik som ligger söder och öster om Sevansjön. För de södra delarna innebär detta öster om väg M10 från och med staden Martuni söderut. Vägen mellan Ijevan och Noyemberyan bör undvikas, då den bitvis går nära gränsen mot Azerbajdzjan. I stället bör antingen vägen över Spitak, Vanadzor och Alaverdi väljas (dock pågår för närvarande vägarbeten på delar av sträckningen) alternativt vägen över Spitak, Stepanavan och Gogavan.

Svenska medborgare uppmanas vidare att undvika stora folksamlingar och iaktta försiktighet och sunt förnuft. Svenska medborgare uppmuntras även att följa lokal nyhetsrapportering.

Besök ambassaden Bakus hemsida för information om UD:s avrådan från resor till Nagorno-Karabach. 

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten håller en lägre nivå än i Sverige och besökande svenskar som rör sig i trafiken till fots eller bakom ratten bör vara uppmärksamma, särskilt efter mörkrets inbrott. Utanför huvudstaden Jerevan är vägarna ofta av dålig kvalitet.

Naturförhållanden och katastrofer

Armenien ligger i ett område som ofta drabbas av mindre jordbävningar.

Den senaste kraftiga jordbävningen inträffade för drygt 25 år sedan och krävde över 25 000 människoliv. 

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Armenien är ett förhållandevis säkert land att vistas i som turist, men normal försiktighet bör iakttas. Armenien är ett transitland för narkotikahandel och straffen för narkotikainnehav är stränga.

Hälso- och sjukvård

För inresa i Armenien finns inga krav på obligatoriska vaccinationer men vaccinering mot stelkramp, polio, gulsot och difteri rekommenderas, läs mer på  Vaccinationsguiden - Armenien
Fall av tuberkulos och malaria har förekommit i Armenien.

Den offentliga vården är bristfällig men i Jerevan finns det privata vårdalternativ som håller hög kvalitet. Det är vanligt att sjukvårdspersonal har begränsade kunskaper i engelska och tillgången till kompetent räddningstjänst kan vara av varierande kvalitet.

Kranvattnet dricks av lokalbefolkningen och det går att koka och använda till matlagning, men som besökare bör man undvika att dricka kranvatten och rekommenderas istället buteljerat vatten.

Sjukförsäkring

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Armenien, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige, något som annars kan bli mycket kostsamt.

Läkemedel

Tänk på att ta med nödvändiga mediciner och ett läkarintyg på engelska med diagnos och eventuell medicinering. Kontrollera med Armeniens hälsoministerium eller National Institute of Health för att säkerställa att medicinen är laglig i Armenien 

För larmtjänster i Armenien, ring 103

In- och utresebestämmelser

Sedan januari 2013 behöver svenska medborgare inte längre visum för inresa i Armenien. Visum krävs dock för vistelse som överstiger 180 dagar per år. Armeniens ambassad i Stockholm kan svara på frågor om visum.

Kan ambassaden legalisera handlingar?

Ambassaden utfärdar inte legaliseringar eller apostille, därför behöver alla nödvändiga handlingar måste översättas och legaliseras innan resan till Armenien. Läs mer om legaliseringar, apostille och notarius publicus.

Dubbelt medborgarskap

Sverige tillåter sedan många år svenska medborgare att också ha andra medborgarskap. Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp på ett konsekvent och rättssäkert sätt i enlighet med gällande regler. Även om Sverige behandlar alla svenska medborgare utifrån samma regelverk kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad svenska myndigheter kan göra i det landet för att hjälpa till konsulärt. 

 

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023