• Svenska

Om utlandet Azerbajdzjan

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Avrådan

Azerbajdzjan - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 14 december 2020 beslutat om att ändra avrådan för resor till Azerbajdzjan.

Följande avrådan gäller: Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Nagorno-Karabach samt distrikten Agdam, Kelbadzjar, Latjin, Fizuli, Jabrayil, Zengilan och Gubadli. Utrikesdepartementet avråder från alla resor till områden som ligger närmare än 5 kilometer från den internationella gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 17 nov 2022, 16.01

Aktuella händelser

Ändrad avrådan

Utrikesdepartementets avrådan från icke nödvändiga resor till Azerbajdzjan hävdes den 8 juli 2021. Kvarstår dock att det på azerbajdzjansk sida finns en rad begränsningar vad gäller inresa. Observera även att avrådan av andra skäl fortsatt gäller för resor till vissa delar av Azerbajdzjan (se rutan ovan).

Azerbajdzjan förde upp Sverige på lista över länder vars medborgare/residenter har möjlighet att flyga in till Azerbajdzjan med start 5 augusti. Se här.

Svensk medborgare som önskar besöka Azerbajdzjan i upp till 30 dagar kan  ansöka e-visum på www.evisa.gov.az. För besök längre än 30 dagar måste man vända sig till Azerbajdzjans ambassad i Stockholm med ansökan om visum. För att boarda flyg till Azerbajdzjan och för inresa passagerare över 18 år måste tillhandahålla ett COVID-19-pass (eller ett dokument som bekräftar fullständig vaccination mot COVID-19 eller immunitet mot COVID-19). Se vidare information här. 

Samtliga landgränser förblir stängda och flygtrafik är därför i praktiken enda möjliga sättet att resa till Azerbajdzjan. 

För mer information:
Embassy of the Republic of Azerbaijan to the Kingdom of Sweden (mfa.gov.az)

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 14 december 2020 beslutat om att ändra avrådan för resor till Azerbajdzjan.

Följande avrådan gäller: Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Nagorno-Karabach samt distrikten Agdam, Kelbadzjar, Latjin, Fizuli, Jabrayil, Zengilan och Gubadli. Utrikesdepartementet avråder från alla resor till områden som ligger närmare än 5 kilometer från den internationella gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Avrådan gäller tills vidare.

Resenärer till Azerbajdzjan bör observera att besök på azerbajdzjanskt territorium (även Nagorno-Karabach) utan att först ha passerat azerbajdzjansk gränskontroll, utgör ett brott enligt azerbajdzjansk lagstiftning. Azerbajdzjanska myndigheter godtar i nuläget inte direkt inresa till Azerbajdzjan (även Nagorno-Karabach) från Armenien.

-------------------------------------------------------
Information om Covid-19 finns här
-------------------------------------------------------

Konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien
Läget är fortsatt spänt. Svenskar i regionen uppmanas att iaktta försiktighet samt att noga följa lokala myndigheters anvisningar vad gäller personlig säkerhet. Resor i närheten av den nya kontaktlinjen samt till gränsområdet kan medföra risker.

Svenska resenärer till Azerbajdzjan uppmanas i allmänhet att undvika plötsliga folksamlingar och demonstrationer samt att hålla sig informerade om läget på vistelseorten och noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor.

Allmänna säkerhetsläget

Azerbajdzjan är med undantag från konfliktzonen (Nagorno-Karabach) ett relativt säkert resmål. Den fysiska säkerheten betraktas generellt som god. Fordons­trafiken är den största riskfaktorn för enskilda i den dagliga tillvaron.

I konflikten med Armenien om Nagorno-Karabach råder nu vapenstillestånd, men läget är fortsatt spänt. Stora områden är fortfarande minerade. Som en följd av konflikten om Nagorno-Karabach är gränserna mellan Azerbajdzjan och Armenien alltjämt stängda. 

Stor försiktighet bör iakttas i anslutning till eventuella politiska manifestationer och demonstrationer, och stora folksamlingar bör undvikas. Utlänningar kan av polisen anmodas identifiera sig, varför man som resenär bör ha sina papper tillgängliga och i ordning.

Terrorism

Under senare år har det märkts en ökad verksamhet bland extremistiska organisationer i  Azerbajdzjan. Myndigheterna i landet ägnar stora resurser till att bekämpa terrorism.

UD manar svenska resenärer i Azerbajdzjan liksom i övriga Europa att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar.

Resenärer bör hålla sig informerade om utvecklingen på vistelseorten och följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Azerbajdzjan är beläget i ett område som ganska ofta drabbas av jordbävningar. Den senaste stora jordbävningen inträffade år 2000, men den förorsakade endast smärre materiella skador. Luftens kvalitet i Baku har förbättrats genom utlokalisering av oljeindustrin men är tidvis fortfarande så dålig att den kan orsaka problem för personer med disposition för luftrelaterade sjukdomar.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver visum till Azerbajdzjan. Från och med januari 2017 kan svenska medborgare ansöka om e-visum för vistelse i Azerbajdzjan upp till 30 dagar via Asan Viza på myndighetens hemsida evisa.gov.az. Kostnaden per ansökan är 20 USD.

Enligt de azerbajdzjanska myndigheterna ska e-visum kunna utfärdas inom tre dagar till den sökandes epostadress. När e-visum erhållits ska resenären själv skriva ut visumet och uppvisa det vid gränskontrollen. Azerbajdzjans ambassad i Stockholm kan informera om proceduren för ansökningar gällande visum för vistelse som överstiger 30 dagar eller för multipla inresor. Då e-visumsystemet är relativt nytt uppmanas sökande försäkra sig om att de har den mest aktuella informationen. 

För att undvika böter vid hemresan måste utländska medborgare som vistas i Azerbajdzjan i mer än tio dagar registrera sig hos landets migrationsmyndighet. Registreringen måste ske inom tio dagar. Registrering kan även göras online. Följ denna länk för att tillgå detaljerade instruktioner.

Azerbajdzjans ambassad i Stockholm, viseringsinformation

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Utöver vaccination mot Covid-19 krävs inga obligatoriska vaccinationer för inresa till Azerbajdzjan, men vaccinering mot stelkramp, polio, gulsot och difteri rekommenderas. Fall av fågelinfluensa, tuberkulos, rabies och malaria har förekommit. Vattenledningsvattnet är inte drickbart. Den offentliga sjukvården är bristfällig, men privat vård och utländska relativt välutrustade läkarstationer finns att tillgå i Baku.

Lokala lagar och sedvänjor

Militära anläggningar bör inte fotograferas. Kaviar får föras ut ur landet endast i små mängder för privat bruk (250 gram/person, som beläggs med exportskatt). Det finns särskilda regler för utförsel av mattor och antikviteter.

Azerbajdzjan är en sekulär stat med övervägande muslimsk kultur och religion. På landsbygden råder ofta ett mer konservativt synsätt och särskilt utmanande klädsel bör undvikas.

Det azeriska språket är nära besläktat med turkiska. Dessutom talas ryska allmänt i de större städerna och på sina håll även engelska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den fysiska säkerheten är generellt god. Brottsligheten utgör ingen påtaglig fara för utländska turister. Normal försiktighet bör dock iakttas, särskilt efter mörkrets inbrott.

Azerbajdzjan har blivit ett transitland för narkotikahandel, och drogmissbruket har ökat. Straffen för innehav, användning och smuggling av narkotika är stränga.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten är betydligt sämre än i Sverige. Trafikreglerna följs inkonsekvent och trafiken får betraktas som farlig för både bilister och fotgängare. Fortkörning, allmän vårdslöshet och brist på hänsyn är vanligt förekommande i trafiken.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Azerbajdzjan, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige, något som annars kan bli mycket kostsamt.

Övriga upplysningar

I nödsituationer kan man kontakta Sveriges ambassad i Baku. När ambassaden är obemannad bör svenska medborgare i behov av akut konsulär hjälp kontakta UD-jouren i Stockholm på telefon +46 8 405 5005.

 

Resa i landet