Meny
  • Svenska

Azerbajdzjan

Ambassadens reseinformation

Avrådan

Azerbajdzjan - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Nagorno-Karabach och de av Armenien ockuperade angränsande områdena i Azerbajdzjan. Från och med maj 2018 förtydligas att avrådan även omfattar områden som ligger närmare än fem kilometer från stilleståndslinjen. Utrikesdepartementet avråder också från besök till områden som ligger närmare än fem kilometer från den internationella gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 04 jun 2019, 12.05

Aktuella händelser

Sedan september 2015 har den militära aktiviteten i det nordvästra gränsområdet mellan Azerbajdzjan och Armenien ökat. Den 2 april 2016 påbörjades en ytterligare eskalering av våld längs kontaktlinjen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Den 5 april ingicks en vapenvila men läget är fortsatt spänt. Det förekommer skottlossning och beskjutning på båda sidor, särskilt i regionerna Tovuz och Gazakh.

Svenskar i regionen uppmanas att iaktta försiktighet i dessa regioner samt att noga följa lokala myndigheters anvisningar vad gäller personlig säkerhet. Resor till gränsområdet kan medföra risker.

Svenska resenärer uppmanas i allmänhet att undvika plötsliga folksamlingar och demonstrationer samt att hålla sig informerade om läget på vistelseorten och noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor.

Allmänna säkerhetsläget

Azerbajdzjan är ett relativt säkert resmål. Den fysiska säkerheten betraktas generellt som god. Fordons­trafiken är den största riskfaktorn för enskilda i den dagliga tillvaron.

Efter kriget med Armenien om Nagorno-Karabach under 1990-talets första hälft råder nu vapenstillestånd, men skottlossning förekommer nästan dagligen utmed stilleståndslinjen. Nagorno-Karabach kontrolleras av armeniska trupper, liksom området mellan Nagorno-Karabach och själva Armenien. Vissa av dessa områden är fortfarande minerade. Besök vid stilleståndslinjen samt hela gränszonen mellan Armenien och Azerbajdzjan bör undvikas. Det gäller även gränsen mellan den azeriska enklaven Nachtjivan och Armenien. Som en följd av konflikten om Nagorno-Karabach är gränserna mellan Azerbajdzjan och Armenien stängda. 

Under senare år har deltagare i folkliga eller politiska manifestationer ibland behandlats hårt av ordningsmakten. Det har även förekommit att journalister som bevakat sådana manifestationer frihetsberövats. Stor försiktighet bör iakttas i anslutning till eventuella demonstrationer, och stora folksamlingar bör undvikas. Utlänningar kan av polisen anmodas identifiera sig, varför man som resenär bör ha sina papper tillgängliga och i ordning.

Terrorism

Under senare år har det märkts en ökad verksamhet bland extremistiska organisationer i  Azerbajdzjan. Myndigheterna i landet ägnar stora resurser till att bekämpa terrorism.

UD manar svenska resenärer i Azerbajdzjan liksom i övriga Europa att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar.

Resenärer bör hålla sig informerade om utvecklingen på vistelseorten och följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden och katastrofer

Azerbajdzjan är beläget i ett område som ganska ofta drabbas av jordbävningar. Den senaste stora jordbävningen inträffade år 2000, men den förorsakade endast smärre materiella skador. Luftens kvalitet i Baku har förbättrats genom utlokalisering av oljeindustrin men är tidvis fortfarande så dålig att den kan orsaka problem för personer med disposition för luftrelaterade sjukdomar.

 

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver visum till Azerbajdzjan. Från och med januari 2017 kan svenska medborgare ansöka om e-visum för vistelse i Azerbajdzjan upp till 30 dagar via Asan Viza på myndighetens hemsida evisa.gov.az. Kostnaden per ansökan är 20 USD.

Enligt de azerbajdzjanska myndigheterna ska e-visum kunna utfärdas inom tre dagar till den sökandes epostadress. När e-visum erhållits ska resenären själv skriva ut visumet och uppvisa det vid gränskontrollen. Azerbajdzjans ambassad i Stockholm kan informera om proceduren för ansökningar gällande visum för vistelse som överstiger 30 dagar eller för multipla inresor. Då e-visumsystemet är relativt nytt uppmanas sökande försäkra sig om att de har den mest aktuella informationen.  

För att undvika böter vid hemresan måste utländska medborgare som vistas i Azerbajdzjan i mer än tio dagar registrera sig hos landets migrationsmyndighet. Registreringen måste ske inom tio dagar. Registrering kan även göras online. Följ denna länk för att tillgå detaljerade instruktioner.

Azerbajdzjans ambassad i Stockholm, viseringsinformation

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa till Azerbajdzjan, men vaccinering mot stelkramp, polio, gulsot och difteri rekommenderas. Fall av fågelinfluensa, tuberkulos, rabies och malaria har förekommit. Vattenledningsvattnet är inte drickbart. Den offentliga sjukvården är bristfällig, men privat vård och utländska relativt välutrustade läkarstationer finns att tillgå i Baku.

Läs om Azerbajdzjan på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Militära anläggningar bör inte fotograferas. Utan föregående tillstånd bör inte heller religiösa mål fotograferas. Kaviar får föras ut ur landet endast i små mängder för privat bruk (250 gram/person, som beläggs med exportskatt). Det finns särskilda regler för utförsel av mattor och antikviteter.

Azerbajdzjan är en sekulär stat med muslimsk kultur och religion. Den islamska läran iakttas generellt inte särskilt strikt. På landsbygden råder ofta ett mer konservativt synsätt och utmanande klädsel bör generellt undvikas.

Det azeriska språket är nära besläktat med turkiska. Dessutom talas ryska allmänt i de större städerna och på sina håll engelska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den fysiska säkerheten är generellt god. Brottsligheten utgör ingen påtaglig fara för utländska turister. Normal försiktighet bör dock iakttas, särskilt efter mörkrets inbrott.

Azerbajdzjan har blivit ett transitland för narkotikahandel, och drogmissbruket har ökat. Straffen för innehav, användning och smuggling av narkotika är stränga.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten är betydligt sämre än i Sverige. Trafikreglerna följs inkonsekvent och trafiken får betraktas som farlig för både bilister och fotgängare. Fortkörning, allmän vårdslöshet och brist på hänsyn är vanligt förekommande i trafiken.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Azerbajdzjan, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige, något som annars kan bli mycket kostsamt.

Övriga upplysningar

I nödsituationer kan man kontakta Sveriges ambassad i Baku. När ambassaden är obemannad bör svenska medborgare i behov av akut konsulär hjälp kontakta UD-jouren i Stockholm på telefon +46 8 405 5005.

Ambassaden & konsulat

Resa i landet