Meny
  • Svenska

Om utlandet Armenien

29 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 29 juli fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

På grund den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor, som beslutades de 14 mars. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till bland annat Armenien togs den 18 juni 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 31 augusti 2020. 

Antalet identifierade smittade i Armenien uppgår den 31 juli till 38 196 personer, sedan utbrottet av covid-19. Enligt armeniska myndigheter ska 28 997 av dessa dock nu vara friskförklarade. 8 587 personer är just nu inlagda på sjukhus eller under isolering. Antalet rapporterade dödsfall till följd av covid-19 uppgår till 738 personer. Ytterligare 228 personer, som först diagnoticerades som coronasmittade, har avlidit men av andra sjukdomsorsaker. 

Den 17 mars meddelade Armeniens regering, att inresande från 16 länder, däribland Sverige, nu hindras från att resa in i landet. Bakgrunden sägs vara smittoläget i dessa länder. Övriga 15 berörda stater är Kina, Iran, Sydkorea, Japan, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Danmark, Österrike, Belgien, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Armeniska medborgare som återvänder från något av dessa 16 länder kommer att behöva genomgå karantän, under 14 dagar.

I en skärpning av regeringens beslut den 17 mars stängdes gränserna fr o m natten mellan den 23 och 24 mars, för medborgare från samliga EU-länder liksom Ryssland, Georgien, Schweiz, Norge, Israel, Turkiet, Iran, Kina, Sydkorea, Japan, USA, Canada och Australien.

Efter ytterligare en skärpning den 7 april gäller nu inreseförbud för medborgare från samtliga länder. Undantag ges för utländsk medborgare gift med en armenisk medborgare. För dessa personer krävs självisolering, under 14 dagar.    

Sedan den 16 mars gäller nationellt nödläge. Beslutet har sedan förlängts några gånger och gäller nu fram till den 12 augusti. Skolor och universitet är fortsatt stängda liksom t ex museer.

Den 14 maj beslutades att restauranger, caféer, shoppinggallerior, gym och förskolor kommer att öppna den 18 maj. Då började också allmänna transporter att åter fungera. Det finns ett krav på att använda ansiktsmask och att medföra ID-kort eller pass. Kravet på att bära mask gäller också på gator och allmän plats fr o m den 25 maj. Brott mot denna bestämmelse kan ge böter.    

Landgränsen mellan Armenien mot Iran är sedan en tid delvis stängd, men personer bosatta i Armenien tillåts återvända. Fortsatt förstärkta kontroller sker vid gränsen mot Iran. Gränsen mellan Armenien och Georgien är delvis stängd sedan den 14 mars. Medborgare i länderna liksom personer med uppehållstillstånd tillåts återvända. Godstransporter sker fortfarande över gränserna, både mot Iran och Georgien.   

Nästan alla flygförbindelser mellan Armenien/Jerevan och andra länder har tillfälligt ställts in.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar. Tillgänglighet till offentliga platser och institutioner kan också påverkas.

Svenska resenärer uppmanas anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar

Om du uppvisar symptom eller vill rådfråga de lokala myndigheterna kan du kontakta

  • "Nork" Infectious Clinical Hospital på nummer +374-10-655042 alternativt kontakta 103
  • Armenia National Center for Disease Control hotline: +374 (0) 60 83 83 00 or +374 (0)10-550-601

Du kan också hitta aktuell information om situationen i Armenien betr coronaviruset/COVID-19 på:  

Ministry of Health of Armenia moh.am

Specific information on coronavirus status http://moh.am/#1/2634

Ministry of Health hotline number (local dial only): 8.003

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida (www.folkhalsomyndigheten.se) löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Senast uppdaterad 31 jul 2020, 12.44
Ambassadens reseinformation