Meny
  • Svenska

Om utlandet Armenien

30 mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs den 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med den 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.  

Antalet identifierade smittade den 31 mars uppgår till 532 personer. Enligt armeniska myndigheter ska 30 av dessa dock nu vara helt återställda. Antalet dödsfall till följd av covid-19 uppgår till tre personer.

Per den 11 mars fanns fyra bekräftade fall av coronaviruset i Armenien. Från den dagen fram till den 18 mars ökade antalet smittade efterhand till totalt 102 personer. Motsvarande siffra var 265, den 25 mars. Antalet smittade den 26 mars var 290. Den 27 mars var motsvarande tal 329 personer. Antalet smittade den 28 mars var 372 personer, och påföljande dag, 29 mars, 424 personer. Den 30 mars var antalet smittade 482 personer.

Den 17 mars meddelade Armeniens regering, att inresande från 16 länder, däribland Sverige, nu hindras från att resa in i landet. Bakgrunden sägs vara smittoläget i dessa länder. Övriga 15 berörda stater är Kina, Iran, Sydkorea, Japan, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Danmark, Österrike, Belgien, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Armeniska medborgare som återvänder från något av dessa 16 länder kommer att behöva genomgå karantän, under 14 dagar.

I en skärpning av regeringens beslut den 17 mars stängdes gränserna fr o m natten mellan den 23 och 24 mars, för medborgare från samliga EU-länder liksom Ryssland, Georgien, Schweiz, Norge, Israel, Turkiet, Iran, Kina, Sydkorea, Japan, USA, Canada och Australien.    

Före beslutet den 17 mars tillämpades olika regler om karantän eller självisolering under 14 dagar, för inresande utländska medborgare från dessa länder.   

Sedan den 16 mars gäller nationellt nödläge, tills vidare fram till den 14 april. Detta innebär bl a restriktioner för utländska medborgare att kunna resa in i Armenien och att sammankomster med fler än 20 deltagare kan ställas in. Skolor och universitet är fortsatt stängda.

Rörelsefriheten inskränktes ytterligare, fr o m den 25 mars. Alla medborgare uppmanas stanna inomhus. En ifylld blankett med adressuppgifter m m och syftet med ev vistelse utomhus måste kunna visas upp tillsammans med ID-kort, på anmodan av polis. Detta blir främst aktuellt för personer på väg till arbetet eller till livsmedelsaffär, apotek m m.     

Staden Etjmiadzin, som är belägen väster om Jerevan, är särskilt hårt drabbad av viruset. Tillgången till staden är begränsad, med kontroller vid tillfartsvägarna. Andra smittohärdar är två fabriker i utkanten av Jerevan och staden Kotayk.  

Landgränsen mellan Armenien mot Iran är sedan en tid delvis stängd, men personer bosatta i Armenien tillåts återvända. Fortsatt förstärkta kontroller sker vid gränsen mot Iran. Gränsen mellan Armenien och Georgien är delvis stängd sedan den 14 mars. Medborgare i länderna liksom personer med uppehållstillstånd tillåts återvända. Godstransporter sker fortfarande över gränserna, både mot Iran och Georgien.   

Det stora flertalet flygförbindelser mellan Armenien/Jerevan och andra länder har tillfälligt ställts in. Något flygbolag trafikerar mellan mellan Armenien och Ryssland. 

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar. Tillgänglighet till offentliga platser och institutioner kan också påverkas.

Svenska resenärer uppmanas anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar

Om du uppvisar symptom eller vill rådfråga de lokala myndigheterna kan du kontakta

  • "Nork" Infectious Clinical Hospital på nummer +374-10-655042 alternativt kontakta 103
  • Armenia National Center for Disease Control hotline: +374 (0) 60 83 83 00 or +374 (0)10-550-601

Du kan också hitta aktuell information om situationen i Armenien beter coronaviruset/COVOD-19 på:  

Ministry of Health of Armenia moh.am

Specific information on coronavirus status http://moh.am/#1/2634

Ministry of Health hotline number (local dial only): 8.003

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida (www.folkhalsomyndigheten.se) löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Senast uppdaterad 30 mar 2020, 14.48
Ambassadens reseinformation