Sverige & Ryssland Ryssland

Visum för flera inresor

Det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige, tar under den här perioden kan ambassaden i Moskva, bevilja en visering endast om du tillhör någon av kategorierna som är undantagna inreseförbudet. Mer information hittar du här. Du bör kontakta ambassaden inför din ansökan per e-post: visa.moscow@gov.se.

Viseringar med flera inresor med lång giltighet ska utfärdas under följande giltighetsperioder, såvida inte visumets giltighet överstiger resedokumentets giltighetstid:

• under en giltighetstid på ett år, förutsatt att den sökande har fått och visuellt använt tre visum under de två föregående åren;

• under en giltighetstid på två år, förutsatt att den sökande har erhållit och lagligt använt en tidigare visering för flera inresor som var giltig under ett år under de två föregående åren;

• under en giltighetstid på fem år, förutsatt att den sökande har erhållit och lagligt använt en tidigare visering för flera inresor som är giltig i två år under de tre föregående åren

Flygtransitvisum och visum med begränsad territoriell giltighet ska inte beaktas vid utfärdande av viseringar för flera inresor.

I enskilda fall kan giltighetstiden förkortas om det finns rimligt tvivel om att inträdesvillkoren kommer att vara uppfyllda under hela perioden.

Senast uppdaterad 23 feb 2021, 19.59