Švedska & Srbija

Kako podneti zahtev

U većini slučajeva se podnošenje zahteva za radnu dozvolu može obaviti preko internet stranice Zavoda za migracije. Ako zahtev podnosite elektronski, a ne treba vam viza za ulazak u Švedsku, u principu nema potrebe da uopšte dolazite u ambasadu. Bez obzira na to kako podnosite zahtev, radna dozvola vam mora biti odobrena pre ulaska u Švedsku.

Elektronski zahtev

(Za zahteve koji se podnose lično, pogledati rubriku Papirne aplikacije)

1. Pripremite se

Proverite koja dokumenta i informacije su vam potrebni. Zavod za migracije daje prioritet zahtevima koji imaju sve što je potrebno, tako da se odluka donosi brže.

VAŽNO: Naglašavamo da elektronske zahteve podnosi poslodavac u Švedskoj, popunjavanjem radne ponude za vas preko interneta, na stranici Zavoda za migracije. Vas će Zavod za migracije tek kasnije kontaktirati kada obradi aplikaciju - stoga proveravajte redovno vaš mejl na adresi koju ste dali poslodavcu.

Više o potrebnoj dokumentaciji možete naći putem linka Potrebna dokumentacija ili na internet stranici Zavoda za migracije.

Internet stranica Zavoda za migracije

2. Podnesite zahtev

Vi i vaš poslodavac sledite uputstva Zavoda za migracije. Pridodajte dokumenta elektronski i platite taksu VISA ili Master karticom.

Vaši članovi porodice mogu podneti zahtev u sklopu iste elektronske aplikacije zajedno sa vama.

Elektronski zahtev odlazi direktno u Zavod za migracije na obradu i rešavanje.

Elektronski zahtev na internet stranici Zavoda za migracije

VAŽNO: Ukoliko ste po dolasku u Švedsku dobili ponudu za posao, u nekim slučajevima možete aplicirati za radnu dozvolu dok ste još uvek u zemlji. Za vašom profesijom mora postojati velika potražnja, a vaš poslodavac mora biti u takvoj situaciji da ne može voditi poslove ako odmah ne počnete sa radom. Međutim, i u ovom slučaju, morate prvo podneti zahtev i dobiti radnu dozvolu pre no što počnete sa radom. Više o pravilima i o listi deficitarnih zanimanja možete pročitati na sajtu Zavoda za migracije, na engleskom i švedskom jeziku.

3. Sačekajte odluku

Obaveštenje o donetoj odluci Zavoda za migracije vi ili vaš opunomoćenik dobićete putem mejla, a istovremeno i vaš poslodavac. Sam sadržaj odluke možete dobiti iz ambasade putem mejla koji ste ostavili prilikom podnošenja zahteva. U tom slučaju kontaktirajte ambasadu putem telefona ili elektronske pošte i naručite sadržaj odluke. 

4. Sačekajte boravišnu karticu

Ako vam se odobri boravišna dozvola, dobijate i boravišnu karticu.

Ako vam je potrebna viza za put u Švedsku

Posetite ambasadu da biste se fotografisali i ostavili otiske prstiju. To možete učiniti dok čekate na odluku ili nakon što vam bude odobrena radna dozvola.

Termin možete zakazati pozivom na telefon Migracionog odeljenja, u skladu sa podacima na našoj stranici Kontakt. Tom prilikom ponesite svoj pasoš sa sobom.

Može proći i do osam nedelja dok boravišna kartica ne bude proizvedena i isporučena ambasadi. Kada kartica stigne u ambasadu, putem mejla bićete pozvani da je podignete.

Ako vam nije potrebna viza za put u Švedsku

Ako dobijete radnu dozvolu na period duži od tri meseca, a nije vam potrebna viza, možete otputovati direktno u Švedsku i dobiti karticu tamo. Obratite se Zavodu za migracije da biste se fotografisali i ostavili otiske prstiju.