Švedska & Srbija

Kako podneti zahtev

U većini slučajeva se podnošenje zahteva za boravišnu dozvolu na osnovu studija može obaviti preko internet stranice Zavoda za migracije. Ako zahtev podnosite elektronski, a ne treba vam viza za ulazak u Švedsku, u principu nema potrebe da uopšte odlazite u ambasadu. Bez obzira na to kako podnosite zahtev, boravišna dozvola vam mora biti odobrena pre ulaska u Švedsku.

Elektronski zahtev

(Za zahteve koji se podnose lično, pogledati niže)

1. Pripremite se

Proverite koja dokumenta i informacije su vam potrebni. Zavod za migracije daje prioritet ahtevima koji imaju sve što je potrebno, tako da se odluka donosi brže.

Više o potrebnoj dokumentaciji možete naći putem linka Potrebna dokumentacija ili na internet stranici Zavoda za migracije.

2. Podnesite zahtev

Sledite uputstva Zavoda za migracije. Pridodajte dokumenta elektronski i platite taksu VISA ili Master karticom. Vaši članovi porodice mogu podneti zahtev u sklopu iste elektronske aplikacije zajedno sa vama. Elektronski zahtev odlazi direktno u Zavod za migracije na obradu i rešavanje.

Elektronski zahtev na internet stranici Zavoda za migracije

3. Sačekajte odluku

Obaveštenje o donetoj odluci Zavoda za migracije dobićete putem mejla. Sam sadržaj odluke možete dobiti iz ambasade putem mejla koji ste ostavili prilikom podnošenja zahteva. U tom slučaju kontaktirajte ambasadu putem telefona ili elektronske pošte i naručite sadržaj odluke. Ako želite da sadržaj podignete lično, dobrodošli ste bez prethodne najave svakog ponedeljka ili četvrtka 09.00-11.00. Tom prilikom ponesite svoj pasoš sa sobom. 

4. Sačekajte boravišnu karticu 

Ako vam se odobri boravišna dozvola, dobijate i boravišnu karticu.

Ako vam je potrebna viza za put u Švedsku

Posetite ambasadu da biste se fotografisali i ostavili otiske prstiju. To možete učiniti dok čekate na odluku ili nakon što vam bude odobrena radna dozvola. Bez prethodnog najavljivanja možete posetiti ambasadu bilo kojeg ponedeljka ili četvrtka 09.00-11.00, a sa sobom ponesite pasoš koji ste koristili prilikom podnošenja zahteva.

Može proći i do četiri nedelje dok boravišna kartica ne bude proizvedena i isporučena ambasadi. Kada kartica stigne u ambasadu, putem mejla bićete pozvani da je podignete.

Ako vam nije potrebna viza za put u Švedsku

Ako dobijete radnu dozvolu na period duži od tri meseca, a nije vam potrebna viza, možete otputovati direktno u Švedsku i dobiti karticu tamo. Obratite se Zavodu za migracije da biste se fotografisali i ostavili otiske prstiju.

Ako zahtev podnosite lično

Ako ne možete ili ne želite da podnesete zahtev preko interneta, zahtev možete podneti i lično u ambasadi, uz pomoć papirne aplikacije.

1. Pripremite se

Proverite koja dokumentacija i podaci su vam potrebni. Zavod za migracije daje prioritet zahtevima koji su potpuni i u tim slučajevima brže donosi odluke.

Pročitajte više u odeljku Potrebna dokumentacija i na internet stranici Zavoda za migracije.

2. Pripremite taksu za podnošenje zahteva

Pročitajte više u odeljku Plaćanje takse.

3. Podnesite zahtev u ambasadi

Ponesite sa sobom popunjene formulare, kompletnu dokumentaciju i tačan iznos u dinarima (ili karticu) za uplatu takse za zahtev. Ambasada će potom proslediti vaš zahtev zavodu za migracije u Švedskoj.

Zahtev se može podneti u Ambasadi Švedske u Beogradu, ponedeljkom ili četvrtkom 09.00-11.00. Preporučujemo vam da se prethodno najavite putem telefona, pogotovo ako sa sobom u Švedsku vodite i članove porodice. Termin možete zakazati svakog radnog dana osim petka, u terminu 14.00-15.00, na broj 011-2069270.

4. Sačekajte odluku

Obaveštenje o donetoj odluci Zavod za migracije poslaće ambasadi, koja će vas potom kontaktirati. Sam sadržaj odluke možete dobiti iz ambasade putem mejla koji ste ostavili prilikom podnošenja zahteva. U tom slučaju putem telefona ili elektronske pošte naručite sadržaj odluke od ambasade. Ako želite da sadržaj podignete lično, dobrodošli ste bez prethodne najave svakog ponedeljka ili četvrtka 09.00-11.00. Tom prilikom ponesite svoj pasoš sa sobom.

5. Sačekajte boravišnu karticu

Rutina je ista kao i u slučaju elektronskih aplikacija. Pogledajte odeljak o elektronskom podnošenju zahteva.