Švedska & Srbija

Potrebna dokumentacija

Ako želite da podnesete zahtev za boravišnu dozvolu na osnovu studija u Švedskoj, potrebna vam je dolenavedena dokumentacija.

Ako nameravate da studirate na univerzitetu ili višoj školi, zahtev možete podneti preko interneta. Svu dokumentaciju takođe prilažete elektronskim putem.

Ako zahtev podnosite lično, treba da u ambasadu ponesete svu dokumentaciju i popunjene formulare, o čemu više možete pročitati u donjem delu teksta.

Dokumentacija koja je potrebna svim studentima

 • Ako zahtev podnosite lično, potrebni su vam formulari koje možete naći na stranici Zavoda za migracije.
 • Kopije stranica vašeg pasoša u kojima se vide vaši lični podaci, datum isteka pasoša, i eventualna boravišna dozvola u nekoj drugoj zemlji koja nije vaša domovina
 • Potvrda o prijemu na studije iliti Letter of Acceptance koje dokazuje da ste primljeni na redovne studije
 • Kopija dokumenta koji dokazuje da imate zdravstveno osiguranje koje pokriva Vaš celokupni boravak u Švedskoj (bez obzira na dužinu boravka). Ako imate osiguranje preko univerziteta ili više škole, priložite pismeni dokaz o tome
 • Izvod sa vašeg računa u banci kojim se potvrđuje da imate sredstva pomoću kojih ćete se izdržavati u Švedskoj. Minimalna propisana suma je 8.694 krune mesečno. Ako nameravate da studirate godinu dana ili duže, morate dokazati da se imate propisanu sumu za 10 meseci godišnje. Izvod sa računa koji ćete priložiti uz zahtev treba da je izdat na datum podnošenja zahteva za boravišnu dozvolu i preveden na engleski,

ili

 • Dokument izdat na vaše ime kojim se potvrđuje da ste dobili stipendiju ili slična sredstva (npr. školarinu) sa podacima o mesečnoj sumi i o periodu za koji će vam ta suma biti isplaćena,

ili

 • Dokument koji dokazuje da ste dobili školarinu (odnosi se na doktorske studije) ili zaposlenje kao doktorand sa podacima o sumi i o periodu za koji će vam ta suma biti isplaćena.
 • Ako zahtev podnosite lično, pripremite taksu za podnošenje zahteva. Ukoliko zahtev podnosite elektronskim putem, taksa se plaća putem      interneta.

Studenti na univezitetu, narodnom univerzitetu (folkhögskola) ili višoj školi

Ako želite da studirate na univerzitetu, na narodnom univerzitetu (folkhögskola) ili pri višoj školi, potrebno vam je:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima (videti iznad)  

Studije pri, gimnaziji i drugim ustanovama

Ako želite da se školujete u gimnaziji, ili pri bilo kojoj drugoj sličnoj ustanovi, potrebno vam je:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima (videti iznad)
 • Da zahtev podnesete lično, u Ambasadi Švedske

Dokumentacija potrebna vašim članovima porodice

Ako član vaše porodice želi da zajedno sa vama pođe u Švedsku, možete podneti zahtev i za njih u sklopu vaše elektronske aplikacije.

Članovima porodice potrebno je:

 • Ako zahtev podnosite lično, ili ako član porodice ne podnosi zahtev zajedno sa vama, formular Application for co-applicants to students and doctoral students, br. 135011
 • Kopije stranica pasoša koje dokazuju identitet, državljanstvo i rok važenja pasoša
 • Dokumentacija koja dokazuje vaše srodstvo
 • Dokumentacija, na primer, izvod sa računa u banci, koja dokazuje da je vaš član porodice materijalno obezbeđen tokom boravka u Švedskoj (na engleskom jeziku).

Studenti iz razmene

Za studente iz razmene važe drugačija pravila o kojima se možete informisati putem internet stranice Zavoda za migracije.