Švedska & Srbija

Preseljenje u Švedsku

Takozvane "iseljeničke vize" za Švedsku ne postoje. Ako niste EU državljanin ili nemate status takozvanog trajnog rezidenta, u Švedsku se možete preseliti samo ako vam je prethodno odobrena boravišna dozvola. Postoje samo tri načina za dobijanje boravišne dozvole u Švedskoj, a to su:

1) Ako imate ponudu zaposlenja od neke švedske firme. Poslodavca u Švedskoj morate naći sami. Naglašavamo da Ambasada Švedske u Beogradu ni na koji način ne posreduje u traženju posla u Švedskoj. O načinima traženja posla u Švedskoj možete se informisati preko sajta Švedskog zavoda za migracije  i Švedske službe za zapošljavanje, ili da se informišite preko švedskog portala o zaposlenju: Finding a job in Sweden - sweden.se. Informacije o radnoj i boravišnoj dozvoli na osnovu radne ponude postoje i na sajtu Ambasade Švedske.

2) Na osnovu veze sa bliskim članom porodice koji živi u Švedskoj (gde u obzir dolaze isključivo partnerski/supružnički odnos, ili odnos roditelja i maloletnog deteta), s kojim možete tražiti “spajanje”, da biste nadalje živeli zajedno u Švedskoj. Više o ovome možete pročitati na sajtu Zavoda za migracije ili Ambasade Švedske.

3) Pravo privremenog boravka u Švedskoj možete ostvariti i putem apliciranja za studentsku boravišnu dozvolu. Više o tome možete naći na sajtu Zavoda za migracije ili Ambasade Švedske, ili preko informativnih sajtova » Study in Sweden – Live and learn the Swedish wayUniversityadmissions.se - Apply to Swedish universities.

Nostrifikacija diploma

Ambasada Vas upućuje na sajt Saveta za visoko školstvo Švedske gde možete naći raspoložive informacije o postupku notrifikacije stranih diploma u Švedskoj. Za sva dalja eventualna pojašnjenja, trebalo bi da se Savetu obratite mejlom:

Savet za visoko školstvo Švedske
Stockholm Universitets- och högskolerådet
Box 45093 104 30 Stockholm
E-mail: registrator@uhr.se

Učenje švedskog jezika

Što se tiče učenja švedskog jezika, savetujemo Vam da se informišete preko sajta: 

Swedish language courses - Folkuniversitetet

Vozačka dozvola

Sve dok niste prijavljeni u Skatteverketu (Švedskoj poreskoj upravi), imate pravo da vozite sa nacionalnom vozačkom dozvolom do godinu dana (kao turista). Međutim, ukoliko treba da počnete da radite u Švedskoj, odmah po dobijanju poreskog identifikacionog broja u Skatteverketu (samo u slučaju ukoliko već imate odobrenu radnu i boravišnu dozvolu), obratite se Švedskoj agenciji za transport, kako biste regulisali pitanja oko vozačke dozvole tokom Vašeg boravka i rada u Švedskoj. 

Državljani EU/EES zemalja

Kao državljanin zemlje članice EU imate pravo na rad u Švedskoj bez radne dozvole. Posebna pravila važe za one koji imaju trajnu boravišnu dozvolu u nekoj drugoj EU zemlji. Više o pravilima koja važe za državljane EU/EES zemalja i one koji imaju trajnu boravišnu dozvolu u nekoj EU zemlji možete pročitati na internet stranici Zavoda za migracije. 

Trajni rezidenti

Osobe koje su najmanje pet godina živele sa boravišnom dozvolom u nekoj zemlji članici EU mogu podneti zahtev za status trajnog rezidenta u toj zemlji. Oni kojima je odobren ovaj status dobijaju posebnu boravišnu dozvolu EZ/EU. To im daje određena prava, slična onima koje imaju građani EU. To im olakšava da se presele u drugu zemlju EU kako bi radili, studirali, započeli sopstveni biznis ili živeli od penzije, na primer.

Ako ste trajni rezident neke zemlje članice EU, možete se preseliti u Švedsku da biste radili, studirali ili živeli od sopstvenih sredstava iz vaše zemlje porekla. Ako želite da ostanete duže od tri meseca, morate podneti zahtev za boravišnu dozvolu.

Ako ste ranije imali status trajnog rezidenta u drugoj zemlji EU, a sada ispunjavate uslove za status trajnog rezidenta u Švedskoj, možete podneti zahtev za prenos statusa iz druge zemlje u Švedsku. Obratite se Švedskom zavodu za migracije ako imate pitanja o tome kako da se prijavite za prenos vašeg statusa. Više o svemu pročitajte ovde: Swedish residence permits for long-term residents of another EU country - Swedish Migration Agency (migrationsverket.se)

Zdravstveni radnici

Preko linka Asocijacije lekara Švedske možete videti koji sve uslovi važe za kvalifikovane zdravstvene radnike van granica EU, pa tako i oni vezani za učenje jezika. Dalje, preko Odbora za zdravlje i socijalnu politiku možete se informisati o proceni kvalifikovanosti radnika, i detaljnim uputstvima i formularima.

Podnošenje zahteva za azil

Švedska ambasada u Beogradu nije nažalost u mogućnosti da Vam odobri azil po osnovi nekog humanitarnog programa. Pravo na izbeglički status u Švedskoj stiče se, prema konvenciji UN-a o izbeglicama iz 1951, činjenicom da se osoba nalazi van svoje domovine i da se iz određenih razloga ne može vratiti u svoju zemlju. Više informacija o tome možete naći na sajtu švedskog Zavoda za migracije. Imajte u vidu i rigorozne mere prilikom odbijanja zahteva za azil. Takođe imajte na umu da dobijanje azila zbog ekonomskih poteškoća u domovini ili u cilju produženja boravka u Švedskoj na osnovu porodične posete ili porodičnog spajanja nije moguće. Ovakvi zahtevi smatraju se neosnovanim. Neosnovani zahtevi za azil su pritom često sankcionisani takozvanom „Direktivom EU o povratku“, o čemu više možete pročitati preko sledećeg linka.

U pogledu zahteva za azil za LGBTQ osobe, srpskim državljanima su prava i slobode zagarantovani Zakonom o zabrani diskriminacije koji je na snazi od 2010. godine, zbog čega je uopšte teško očekivati će neka druga zemlja pružiti zaštitu građanima čija su prava već zaštićena u matičnoj zemlji. Što se tiče generalne zastupljenosti LGBTQ osoba u procesima podnošenja zahteva za boravišnu dozvolu u Švedskoj, Zavod za migracije je formirao posebnu internet stranicu za sve podatke koji vas u vezi sa tim mogu interesovati.