Švedska & Srbija

Porodično spajanje

Ako želite da se preselite u Švedsku kod bliskih članova porodice, biće vam potrebna boravišna dozvola. Ako je vaš član porodice iz Švedske državljanin neke druge zemlje članice EU/EES (izuzev Švedske), važe druga pravila. U bliske članove porodice spadaju npr. venčani ili nevenčani supružnici ili maloletna deca.

Podnošenje zahteva

Najjednostavniji i najbrži način za podnošenje zahteva za boravišnu dozvolu je putem elektronskog apliciranja. Elektronske aplikacije stižu direktno u Zavod za migracije i imaju prioritet. Vreme za obradu zahteva varira od slučaja do slučaja.

Elektronska aplikacija - popunjava se isključivo na engleskom ili švedskom jeziku.

Ukoliko niste u mogućnosti ili ne želite da podnesete zahtev elektronskim putem, možete podneti zahtev i lično u švedskoj ambasadi. Za tu priliku treba da zakažete vreme.

Za produžetak važeće boravišne dozvole u Švedskoj aplicira se putem ovog linka.

Status vaše elektronske aplikacije možete proveriti na stranici Zavoda za migracije tako što ćete ukucati broj vašeg dosijea ili vaš kontrolni broj.

Nova starosna granica za partnerska porodična spajanja

Da bi Švedski zavod za migracije mogao odobriti boravišnu dozvolu osobi koja podnosi zahtev za preseljenje u Švedsku da bi se spojila sa svojim supružnikom ili vanbračnim partnerom, i osoba koja već živi u Švedskoj i osoba koje podnosi zahtev za boravišnu dozvolu moraju imati najmanje 21 godinu. Ranije je minimalna starost bila 18 godina. Nova pravila stupaju na snagu 1. decembra.

Švedski parlament odlučio je da unese izmene u Zakon o strancima po pitanju starosne granice za porodična spajanja bračnih i vanbračnih partnera. Nova pravila će se primenjivati na sve odluke o boravišnim dozvolama u predmetima Švedskog zavoda za migracije od 1. decembra pa nadalje.

Osobe kojima je predmet u obradi dobiće odluku na osnovu novih pravila. Ovo važi čak i ako je zahtev za boravišnu dozvolu predat pre nego što je Riksdag doneo odluku o izmenama.

U nekim slučajevima, mogu postojati okolnosti koje dozvoljavaju da se boravišna dozvola odobri i osobama mlađim od 21 godine. Jedan primer takvih okolnosti je zajedničko dete.

U svakom slučaju, elektronske aplikacije neće biti moguće za porodična spajanja supružnika mlađih od 21 godinu. U tim slučajevima biće omogućeno da zahtev predaju u papirnoj formi, ali napominjemo da će samo u retkim situacijama takvi zahtevi biti odobreni.

Upozorenje: Izbegavajte ljude koji nude usluge za novac u vezi sa porodičnim spajanjem

Ministarstvo inostranih poslova Švedske došlo je do saznanja da u nekim zemljama postoje pojedinci koji se lažno predstavljaju kao uposlenici Ambasade ili Zavoda za migracije. Ovi pojedinci tvrde da je moguće da, npr. putem dodatne uplate, obezbedite sebi raniji termin za intervju u Ambasadi ili da zakažete intervju u drugoj ambasadi po želji - ponekad čak koristeći zvanični logo i predstavljajući se kao nadležni organ Kraljevine Švedske. Molimo da primite k znanju da švedske ambasade i konzulati ne sarađuju sa ovim pojedincima. Svi termini se zakazuju u direktnom kontaktu sa Ambasadom i ova usluga je besplatna. Više informacija možete naći i na internet stranici Zavoda za migracije ili Ambasade Švedske u vašoj zemlji.

Molimo vas da kontaktirate Ambasadu ukoliko posedujete informacije da određena lica lažno predstavljaju švedske nadležne organe ili ako sumnjate da vam neko prodaje usluge za dodatnu nadoknadu (ambassaden.belgrad@gov.se).