Švedska & Srbija

Porodično spajanje

Ako želite da se preselite u Švedsku kod bliskih članova porodice, biće vam potrebna boravišna dozvola.

Ako je vaš član porodice iz Švedske državljanin neke druge zemlje članice EU/EES (izuzev Švedske), važe druga pravila. U bliske članove porodice spadaju npr. venčani ili nevenčani supružnici ili maloletna deca.

Podnošenje zahteva

Najjednostavniji i najbrži način za podnošenje zahteva za boravišnu dozvolu je putem elektronskog apliciranja. Elektronske aplikacije stižu direktno u Zavod za migracije i imaju prioritet. Vreme za obradu zahteva varira od slučaja do slučaja.

Elektronska aplikacija - popunjava se isključivo na engleskom ili švedskom jeziku.

Ukoliko niste u mogućnosti ili ne želite da podnesete zahtev elektronskim putem, možete podneti zahtev i lično u švedskoj ambasadi. Za tu priliku treba da zakažete vreme.

Za produžetak važeće boravišne dozvole u Švedskoj aplicira se putem ovog linka.

Status vaše elektronske aplikacije možete proveriti na stranici Zavoda za migracije tako što ćete ukucati broj vašeg dosijea ili vaš kontrolni broj.

Upozorenje: Izbegavajte ljude koji nude usluge za novac u vezi sa porodičnim spajanjem

Ministarstvo inostranih poslova Švedske došlo je do saznanja da u nekim zemljama postoje pojedinci koji se lažno predstavljaju kao uposlenici Ambasade ili Zavoda za migracije. Ovi pojedinci tvrde da je moguće da, npr. putem dodatne uplate, obezbedite sebi raniji termin za intervju u Ambasadi ili da zakažete intervju u drugoj ambasadi po želji - ponekad čak koristeći zvanični logo i predstavljajući se kao nadležni organ Kraljevine Švedske. Molimo da primite k znanju da švedske ambasade i konzulati ne sarađuju sa ovim pojedincima. Svi termini se zakazuju u direktnom kontaktu sa Ambasadom i ova usluga je besplatna. Više informacija možete naći i na internet stranici Zavoda za migracije ili Ambasade Švedske u vašoj zemlji.

Molimo vas da kontaktirate Ambasadu ukoliko posedujete informacije da određena lica lažno predstavljaju švedske nadležne organe ili ako sumnjate da vam neko prodaje usluge za dodatnu nadoknadu (ambassaden.belgrad@gov.se).