Švedska & Srbija

Kako podneti zahtev

Najjednostavniji i najbrži način za podnošenje zahteva za boravišnu dozvolu je putem elektronskog apliciranja. Elektronske aplikacije stižu direktno u Zavod za migracije i imaju prioritetu odnosu na lično podnošenje zahteva. Ukoliko niste u mogućnosti ili ne želite da podnesete zahtev elektronskim putem, možete podneti zahtev i lično u Ambasadi Švedske.

Navedeni tekst odnosi se na podnosioce zahteva koji nisu državljani zemalja EU/EES, a koji traže spajanje sa članom porodice koji ima trajnu boravišnu dozvolu u Švedskoj ili je švedski državljanin.

Elektronski zahtev

(Za zahteve koji se podnose lično, pogledati niže)

1. Pripremite se

Proverite koja dokumentacija i podaci su vam potrebni. Zavod za migracije daje prioritet zahtevima koji su potpuni i u tim slučajevima brže donosi odluke.

Pročitajte više u odeljku Potrebna dokumentacija.

2. Podnesite zahtev

Sledite uputstva Zavoda za migracije za elektronski zahtev. Pridodajte dokumentaciju putem interneta i platite taksu za zahtev pomoću VISA ili Master kartice.

Internet stranica Zavoda za migracije - zahtev se popunjava se isključivo na engleskom ili švedskom jeziku.

VAŽNO: U cilju brže obrade vašeg zahteva, bilo bi dobro da zahtev popunite vi ili neko iz vašeg okruženja (nije poželjno da to bude vaš partner). Potrebno je da što detaljnije navedete okolnosti (periode, mesta) u kojima ste se viđali i eventualno živeli sa vašim partnerom. U vašem je interesu da što preciznije, u hronološkom nizu (od početka veze pa do dana podnošenja zahteva), opišete razvoj vaše veze, tj. da navedete periode i mesta kada ste se viđali i eventualno živeli sa partnerom – pod zajedničkim životom podrazumeva se bilo koje noćenje pod istim krovom. Na ovaj način znatno ćete uticati na brzinu obrade vašeg zahteva, jer će manje informacija biti potrebno da se dostavi u nastavku obrade, na usmenom intervjuu u Ambasadi, na koji ćete takođe kraće čekati ukoliko je sama aplikacija detaljno ispunjena. Poželjno je da priložite i fotografije vaših susreta iz različitih perioda, kao i kopije pečata iz pasoša koji dokazuju međusobne posete. Više o tome možete naći i putem linka "Potrebna dokumentacija" s leve strane.

3. Vaš član porodice treba da odgovori na pitanja

Vaš član porodice treba da popuni upitnik. Kada podnesete zahtev, on/ona će dobiti instrukcije putem mejla. Član porodice treba da odgovori na pitanja u roku od dve nedelje.

4. Posetite ambasadu

Od trenutka predaje zahteva pa do slanja predmeta u Ambasadu u Beogradu vaš predmet biće na obradi u Švedskom zavodu za migracije. Tek kada Zavod za migracije pogleda vaš zahtev i popunjeni upitnik člana vaše porodice, vaš predmet se šalje u ambasadu. Sačekajte obaveštenje Zavoda za migracije putem mejla gde se pozivate da zakažete vreme da biste došli u ambasadu.

VAŽNO: Napominjemo da do tog mejla može proteći i nekoliko meseci nakon podnošenja zahteva za boravišnu i radnu dozvolu. Stoga vas molimo da se do tada za sva pitanja obratite jedinici Zavoda za migracije u Švedskoj nadležnoj za vaš predmet - a ne Ambasadi u Beogradu. Više o vremenu potrebnom za obradu zahteva možete pročitati na internet stranici Zavoda za migracije.

Prilikom zakazivanja termina putem telefona proverite da li ste priložili svu potrebnu dokumentaciju. Ukoliko želite da se intervju sa vama ili sa vašom decom obavi na nekom drugom jeziku koji nije srpski, molimo vas da to odmah napomenete prilikom telefonskog razgovora.

U ambasadi ćete potvrditi vaš identitet važećim pasošem i imaćete intervju. Intervju se obavlja čak i sa decom koja podnose zahtev za boravišnu dozvolu. Ako je dete premalo ili sa njim nije moguće obaviti intervju, razgovor se obavlja sa detetovim roditeljem/starateljem.

Sa sobom ponesite originalne primerke dokumentacije koju ste priložili elektronskim putem. Može se desiti da putem mejla dobijete obaveštenje od Zavoda za migracije da treba da donesete i dodatnu dokumentaciju. Tom prilikom možete se i slikati i ostaviti otiske prstiju kako bi vam bila izdata boravišna kartica ukoliko vam se odobri boravišna dozvola. To isto važi i za decu.

Nakon intervjua, vaš predmet se vraća u Švedsku, u Zavod za migracije. Ako se niste ni javili niti pojavili na intervjuu, vaš zahtev biće poslat u Zavod za migracije koji nakon toga može odbiti vaš zahtev.

5. Sačekajte odluku

Obaveštenje o donetoj odluci Zavoda za migracije dobićete putem mejla. Sam sadržaj odluke saopštiće vam vaš član porodice iz Švedske ukoliko ste mu/joj dali punomoć da vas zastupa. U suprotnom ćete saopštenje dobiti iz ambasade putem mejla koji ste ostavili prilikom podnošenja zahteva.

6. Sačekajte boravišnu karticu

Ako vam se odobri boravišna dozvola, dobijate i boravišnu karticu.

Ako vam je potrebna viza za put u Švedsku

Ako vam je potrebna viza za put u Švedsku, kartica se naručuje automatski – u slučaju da ste se već fotografisali i ostavili otiske prstiju u ambasadi. Ukoliko to niste učinili, možete posetiti ambasadu u zakazanom terminu da biste ostavili svoje biometrijske podatke i naručili boravišnu karticu.

Termin možete zakazati pozivom na telefon Migracionog odeljenja, u skladu sa podacima na našoj stranici Kontakt.

Može proći i do osam nedelja dok boravišna kartica ne bude proizvedena i isporučena ambasadi. Kada kartica stigne u ambasadu, putem mejla bićete pozvani da je podignete.

Ako vam nije potrebna viza za put u Švedsku

Ako imate boravišnu dozvolu, a nije vam potrebna viza, možete otputovati direktno u Švedsku i dobiti karticu tamo. Obratite se Zavodu za migracije da biste se fotografisali i ostavili otiske prstiju.

------------------------------------------------------------------------

Ako zahtev podnosite lično

Ovo je postupak:

  1. Pripremite se

Proverite koja dokumentacija i podaci su vam potrebni. Zavod za migracije daje prioritet zahtevima koji su potpuni i u tim slučajevima brže donosi odluke.

Pročitajte više u odeljku Potrebna dokumentacija ili na internet stranici Zavoda za migracije.

  1. Pripremite taksu za podnošenje zahteva

Pročitajte više u odeljku Plaćanje takse.

  1. Podnesite zahtev u ambasadi

Zahtev se može podneti u Ambasadi Švedske u Beogradu, u zakazanom terminu. Termin možete zakazati pozivom na telefon Migracionog odeljenja, u skladu sa podacima na našoj stranici Kontakt.

Prilikom zakazivanja termina putem telefona proverite da li ste sakupili svu potrebnu dokumentaciju. 

Zahtev se popunjava se isključivo na engleskom ili švedskom jeziku.

Ponesite sa sobom popunjene formulare, kompletnu dokumentaciju i tačan iznos takse za zahtev. Potrudite se da što detaljnije i čitkije popunite sve formulare, jer vam to takođe može skratiti vreme obrade zahteva.

Adresu ambasade možete naći u odeljku Kontakt.

  1. Dolazak u ambasadu

Od uvođenja izmena u procedurama, od 3. maja 2021. u ambasadu se dolazi dva puta: jednom da se preda zahtev, a drugi put da se obavi intervju, ako Zavod za migracije tako naloži.

Prilikom podnošenja zahteva biće vam naplaćena taksa i primljeni formulari i kopije prateće dokumentacije. Zahtev može predati i neko drugi umesto vas i vaše dece.

Zahtev se potom šalje u Švedsku, na obradu u Zavodu za migracije, kada će od vašeg garanta biti zatraženo da dostavi dokaze o izdržavanju. Ukoliko je kriterijum o izdržavanju zadovoljen, predmet će biti vraćen u ambasadu zbog zakazivanja intervjua, kada dolazi do druge posete ambasadi. Ako kriterujem o izdržavanju nije zadovoljen, zahtev će automatski biti odbijen.

Prilikom druge posete ambasadi vi i vaša deca morate se pojaviti lično. Tada će sa vama i decom starijom od 5 godina biti obavljen intervju, kada ćete imati mogućnost i da se slikate i ostavite otiske prstiju kako bi vam bila izdata boravišna kartica ukoliko vam se odobri boravišna dozvola. To isto važi i za decu. Na intervju ponesite originalnu dokumentaciju na uvid, uključujući i pasoše.

Nakon intervjua, vaš predmet se vraća u Švedsku, u Zavod za migracije. Ako se niste ni javili niti pojavili na intervjuu, vaš zahtev biće poslat u Zavod za migracije koji nakon toga može odbiti vaš zahtev.

  1. Sačekajte odluku

Sadržaj odluke biće poslat vašem članu porodice iz Švedske ukoliko ste mu/joj dali punomoć da vas zastupa. U suprotnom ćete saopštenje dobiti iz ambasade putem mejl adrese/broja telefona koji ste ostavili prilikom podnošenja zahteva.

  1. Sačekajte boravišnu karticu

Rutine su iste kao i kod elektronskog apliciranje. Videti iznad.