Menu

Embassy of sweden Warszawa, Polen

Local time Warszawa
2:17 PM

Aktuella händelser

Senast uppdaterad 8 augusti 2020, 14:35

UD har den 29 juli 2020 beslutat om att ändra avrådan från icke nödvändiga resor till ett antal länder i Europa.

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

 1. Efter den 29 juli hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Danmark, Norge, Schweiz och Tjeckien.

(UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Monaco, Luxemburg, Polen, Portugal, San Marino, Spanien, Tyskland, Ungern och Vatikanstaten.)

 1. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet[1] samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 12 augusti 2020.
 2. UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien, till och med den 31 augusti 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

[1] Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederländerna, Rumänien, Slovakien och Österrike.

Läs mer här

Restriktioner i Polen med anledning av COVID-19

Viktig reseinformation

Sedan 13 juni är Polens gränser till andra EU-länder öppna. Ingen obligatorisk karantän krävs längre om man reser in i Polen från annat EU-land. Internationella flygningar inom EU är åter tillåtna från den 17 juni. Enligt polska bestämmelser är direkta flygningar till och från Sverige och Polen dock fortfarande inte tillåtna. Från den 29 juli har det även införts flygförbud till och från Luxemburg. Dessa restriktioner gäller för närvarande till 11 augusti 2020.Observera dock att det är möjligt att flyga till Polen från Sverige via andra flygplatser inom EU samt resa till Polen med färja eller bil. För mer detaljer om gällande restriktioner se nedan.

Polen återinför vissa restriktioner i ett fåtal regioner

Från och med lördagen den 8 augusti återinför Polen vissa restriktioner i de regioner där smittspridningen har ökat mest. Restriktionerna kommer att återinföras i 19 storkommuner, som har delats upp i röda och gula zoner.

En lista av och en karta över regioner med de återinförda restriktionerna kan hittas här.

Nya restriktioner i de röda zonerna:

 • Det är inte tillåtet att organisera konferenser eller mässor.
 • Sportevenemang får äga rum men utan deltagande av publik
 • Det är inte tillåtet att arrangera kulturevenemang
 • På restauranger får 1 person per 4 kvm yta vistas
 • Nöjesparker, gym, biografer, kur- och rehabiliteringsanläggningar stängs
 • I samband med gudstjänster får 1 person per 4kvm yta vistas i kyrkan; 150 personer får vistas utanför kyrkan
 • I bröllop och andra familjesammankomster får högst 50 personer delta
 • I andra möten oavsett deras karaktär får högst 50 personer delta
 • Antal platser i kollektivtrafiken begränsas till 50% av sittplatserna
 • Obligatoriskt ansiktsskydd på alla offentliga platser (även utomhus)

Nya restriktioner i de gula zonerna:

 • Under konferenser och mässor får 1 person vistas per 4 kvm yta
 • Under sportevenemang får bara 25% av åskådarplatserna vara upptagna
 • Under kulturevenemang inomhus och på sportarenor utomhus får bara 25% av åskådarplatserna vara upptagna; i kulturevenemang utomhus får inte fler än 100 personer delta
 • På restauranger får 1 person per 4 kvm yta vistas
 • I nöjesparker får 1 person per 10 kvm yta vistas
 • På gym får 1 person per 4 kvm yta vistas
 • På biografer får 25% av sittplatserna vara upptagna
 • I bröllop och andra familjesammankomster får högst 100 personer delta
 • I andra möten oavsett deras karaktär får högst 100 personer delta

För övrigt gäller restriktionerna nedan.

Ansiktsskydd

Obligatoriskt ansiktsskydd utomhus gäller om 1,5 meters avstånd inte kan hållas (t.ex. på en plats där många personer samlas). Avståndsregeln gäller inte föräldrar med barn upp till 13 års ålder, personer som bor tillsammans, personer med funktionsnedsättning samt personer som bär ansiktsskydd.

Det är fortfarande obligatoriskt att alltid bära ansiktsskydd på följande platser:

 • Bussar och spårvagnar
 • Affärer, köpcentrum, banker, postkontor samt marknader
 • Biografer och teatrar
 • Hos läkare och på sjukhus
 • Massage- och tatueringssalonger
 • Kyrkor
 • Skolor och högskolor
 • Myndigheter och andra publika institutioner

Följande restriktioner gäller tills vidare (om inget annat anges i texten nedan): 

 • Alla kunder i affärer måste bära ansiktsskydd. 
 • Obligatorisk hemkarantän för alla personer som bor tillsammans med en person som beordrats obligatorisk karantän.
 • Arbetsplatser rekommenderas att arbeta på distans om möjligt.
 • Begränsningar för alla arbetsgivare: alla arbetsplatser måste ha minst 1,5 meters avstånd från varandra och alla anställda måste använda handskar eller ha tillgång till desinfektionsmedel. Om det ovannämnda avståndet inte kan hållas pga. arbetets karaktär måste arbetsgivaren förse de anställda med lämpligt skyddsmaterial.
 • Antal platser i kollektivtrafiken begränsas. Transportoperatören får välja mellan följande två alternativ: Maximalt antal passagerare får utgöra 100% av tillgängliga sittplatser eller 50% av det totala antalet platser (både sittande och stående) men i detta fall måste 50% av alla sittplatser fortfarande vara tomma.
 • Folksamlingar utomhus tillåts, t.ex. i samband med utomhuskonserter.  Ansiktsskydd måste dock bäras och 1,5 meters avstånd hållas. Därutöver får antalet deltagare inte överstiga 1 person per 5 kvm. Ansiktsskydd och 1,5 meters avstånd gäller inte under familjesammankomster. Bröllop och andra familjesammankomster tillåts på upp till 150 personer.
 • På restauranger och krogar krävs 2 meters avstånd mellan borden samt obligatoriskt ansiktsskydd då man rör sig på restaurangen. 
 • För mer information på engelska om restriktioner i Polen se här

 Information om resor till och från samt inom Polen  

Polens gränser till EU åter öppna 
Polens gränser till andra EU-länder är åter öppna sedan den 13 juniKravet på obligatorisk karantän om man reser in i Polen från annat EU-land har tagits bort.

Vid eventuella frågor om gränser går det bra att skicka mail till den polska gränspolisen. Mail skickas till zg.kg@strazgraniczna.pl samt zdsc.kg@strazgraniczna.pl  

Löpande uppdateringar och information läggs också upp på polska inrikesministeriets webbsida: https://www.gov.pl/web/coronavirus 

Resa med flyg
Internationella flygningar inom EU är åter tillåtna från den 17 juni. Enligt polska bestämmelser är direkta flygningar till och från Sverige och Polen dock fortfarande inte tillåtna. Från den 29 juli har det även införts flygförbud till och från Luxemburg. Dessa restriktioner gäller för närvarande till 11 augusti 2020. Observera dock att det är möjligt att flyga till Polen från Sverige via andra flygplatser inom EU samt resa till Polen med färja eller bil.  Utöver EU är även flygningar tillåtna till/från Albanien, Georgien, Japan, Kanada, Montenegro, Sydkorea samt Ukraina.

Inrikesflygningar inom Polen är också tillåtna. Följande restriktioner gäller för flygningar:

 • alla passagerare måste bära ansiktsskydd under hela flygningen
 • alla passagerare måste vara feberfria (man får inte ha högre temperatur än 38 °C)
 • alla passagerare måste fylla i en hälsodeklaration som tillhandahålls av flygbolaget

Resa med färja
Färjor till och från Sverige fungerar som vanligt. För att få mer information om färjetransporter, restriktioner ombord på färjorna samt aktuella avgångar kontakta respektive rederi (Stena Line, Unity Line, Polferries, TT Line). 

Resa med segelbåt eller fritidsbåt
Vid inresa till Polen från Sverige eller annat EU-land med segel- eller fritidsbåt (utan att ha besökt en hamn utanför EU däremellan) kan man resa in till Polen utan obligatorisk karantän.

Resa med bil
Från den 13 juni är gränserna till andra EU-länder öppna. Inreserestriktioner gäller fortsatt om man anländer från länder utanför EU, dvs. Ryssland, Ukraina eller Vitryssland. Vid eventuella frågor om gränser samt transitresor genom Polen från länder utanför EU, vänligen kontakta den polska gränspolisen på följande adresser: zg.kg@strazgraniczna.pl samt zdsc.kg@strazgraniczna.pl 

Vid  eventuella frågor om transitresor till Sverige via Tyskland och/eller Danmark, vänligen se respektive ambassads hemsida.

Sveriges ambassad i Berlin
Sveriges ambassad i Köpenhamn

Resa med tåg och buss
Vissa tågförbindelser ställs in pga. minskat antal passagerare, aktuell information om inställda avgångar finns här. Tågtrafik till och från länder utanför EU är inställd tills vidare.

Ambassaden känner inte till några större störningar i den nationella busstrafiken, vi uppmanar alla resenärer att kontrollera med respektive operatör.

Löpande reseinformation
Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar. Viktig och aktuell information skickas ut omgående till Svensklistan samt via appen.

Ett tillfälligt förbud mot resor till Sverige med anledning av covid-19

Regeringen beslutade den 17 mars att tillfälligt förbjuda icke nödvändiga resor till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Inreseförbudet infördes efter uppmaning av Europeiska rådet och kommissionen i syfte att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19. Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts vid tre tillfällen i enlighet med rekommendationer av kommissionen. Nu har regeringen beslutat om ytterligare en förlängning av inreseförbudet till och med den 31 augusti. Regeringen har samtidigt beslutat att lätta på restriktionerna för fler resenärer. Läs mer här Frågor och svar ang. intreseförbudet hittar du här 

Information till svenska studenter som studerar i Polen

Kontakta ditt universitet eller din lokala studentförening för att få mer information om universitetets planer samt möjligheten till distansundervisning. Du som är utbytesstudent kan även kontakta ditt hemuniversitet för att ta reda på om du kan avsluta dina studier i Sverige. 

Coronasituationen i Polen

Lördagen den 8 augusti har man enligt det polska Hälsoministeriet
51 167 bekräftade fall av coronavirus varav 1 800 personer har avlidit i Polen, jämfört med 50 324/1 787 dagen före.

Information om coronaviruset

Frågor och svar om coronaviruset covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats och på https://www.gov.pl/web/coronavirus(engelska).

För lokal information går det bra att ringa polska Nationella Hälsofondens (NFZ) jourtelefon
+ 48 800 190 590 (tryck 6 för engelska). Information lämnas på polska och engelska. Numret är öppet dygnet runt.

Svenska myndigheters information om det nya coronaviruset hittar man på krisinformation.se

Kontakt med ambassaden och honorärkonsulat

Du kan skicka mejl till ambassaden.warszawa@gov.se. Vi svarar på alla frågor så snart vi kan. Om du har en fråga till UD som rör Corona och resande kan du ringa +46 8 405 92 00.

Konsulatens kontaktuppgifter och öppettider hittas här.

Uppdateringar kommer att läggas upp kontinuerligt.

Last updated 08 Aug 2020, 2.35 PM
Ambassadens reseinformation
Ann Linde

The Swedish Government’s Statement of Foreign Policy 2020

12 Feb 2020

Minister for Foreign Affairs Ann Linde presented the Government’s Statement of Foreign Policy to the Riksdag on 12 February. The Statement, which summarises the Government’s foreign policy priorities for 2020, includes a new announcement on strengthened efforts to combat organised crime. Also notable in the Statement is a stronger focus on security in Europe ahead of Sweden assuming the role of Chair of the Organization for Security and Co-operation in Europe in 2021.

NEWS

Ska du resa hit eller är du redan här?

Ambassaden erbjuder reseinformation och konsulär service för svenskar, före och under vistelsen.

Hitta det samlat här

Non-swedish citizen interested in Sweden

Working in Sweden, travel to Sweden, study in Sweden or just interested in Sweden?

Find information here