Levnadsintyg

Du som är bosatt utanför Sverige och får pension från Pensionsmyndigheten eller ersättning från Försäkringskassan behöver varje år lämna ett levnadsintyg. För utlandsboende är följande myndigheter godkända som utfärdare av levnadsintyg:

  • Försäkringskassan
  • svensk ambassad
  • svenskt konsulat
  • utländsk socialförsäkringsinstitution
  • notarius publicus
  • utländsk registerförande befolkningsmyndighet
  • utländsk polismyndighet

Om du inte kan besöka någon av de angivna institutionerna, till exempel vid sjukhusvistelse eller motsvarande, kan Försäkringskassan i speciella fall godkänna levnadsintyget om det är utfärdat av en läkare eller liknande. För övrigt finns inga undantag från reglerna.
Om du befinner dig i Sverige, exempelvis på besök, kan du också vända dig till något av Pensionsmyndighetens eller Försäkringskassans lokalkontor.

När du skrivit under intyget bekräftar handläggaren på den myndighet du valt att uppsöka att du är vid liv och har rätt till fortsatt pension. Därefter skickar du intyget till Pensionsmyndigheten.

Information om levnadsintyg hittar du här.

Last updated 04 Jan 2023, 4.47 PM