Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur Sweden Abroad uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post så att vi får veta att problemet finns.

E-post för att rapportera brister.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända brister

1. Det finns flera sätt att navigera på webbplatsen, men rullgardinsmenyer har en betydande roll. Dessa ska kvalitetssäkras för skärmläsare och personer som navigerar med hjälp av tangentbord.
2. Vissa av webbplatsens objekt har bristande kontrast eller delar färg med andra typer av objekt. Detta kan innebära svårigheter i navigation för personer med synnedsättning, färgblinda och för de som navigerar med hjälp av tangentbord, då fokusindikatorn kan upplevas som otydlig.
3. Puffar med länkar som endast innehåller texten "Läs mer" ska få utförligare länktext för att bli tydliga i en skärmläsare. En pufftyp har också flera länkar till samma mål, denna ska revideras/tas bort eftersom det leder till onödig upprepning och otydlighet i skärmläsare.
4. Ett antal bilder på webbplatsen saknar förklarande bildtext. Detta kan försvåra för personer med synnedsättning som använder skärmläsare för att ta till sig bildinnehållet.
5. Viss innehållsformatering kan leda till att koden inte validerar, detta ska åtgärdas eftersom kod som validerar ökar chansen att alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna på webbplatsen, oavsett vilka verktyg de använder.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2020-12-31.

Hur vi testat webbplatsen

Bazooka AB har gjort en oberoende granskning av Sweden Abroad. Senaste bedömningen gjordes den 2020-06-08.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-06-08.

Last updated 12 Jun 2020, 11.39