Sverige i Windhoek, Namibia

Sverige har ingen ambassad i Namibia. Svenska ambassaden i Pretoria ansvarar för Sveriges politiska relationer med Namibia, liksom för den konsulära verksamheten och främjande av svensk handel tillsammans med Business Sweden.

Sverige har ett honorärkonsulat i Windhoek. Nedan hittar du information om visum- och passansökningar och kontaktuppgifter till honorärkonsulatet i Windhoek samt länk till reseinformation. 

Visumansökningar

Finska ambassaden i Windhoek hanterar visumansökningar från Namibia till Sverige. https://finlandabroad.fi/web/nam/frontpage

Ansökningar om nytt pass

Svenskar i Namibia som behöver nytt pass kan lämna in sin ansökan på ambassaden i Pretoria eller annan svensk ambassad, eller i Sverige.

Akuta konsulära ärenden

Vid akuta konsulära ärenden utanför kontorstid kan du ringa svenska ambassaden i Pretoria för information.

Honorärkonsulatet i Windhoek

Kontaktuppgifter till svenska honorärkonsulatet i Windhoek hittar du i sidfoten.

Reseinformation Namibia

Här kan du läsa mer om ambassadens reseinformation gällande Namibia

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/namibia/reseinformation/ambassadens-reseinformation/

 

Senast uppdaterad 10 maj 2019, 09.09