Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Pretoria, Sydafrika. Här arbetar utsända från Utrikesdepartementet och SIDA, en försvarsattaché utsänd från Försvarsdepartementet och flertalet lokalanställda. Vid Business Sweden i Johannesburg arbetar en handelssekreterare.

Ambassadör och myndighetschef är Håkan Juholt.

Svenska ambassaden i Pretoria representerar Sverige i Sydafrika, Botswana, Namibia och Lesotho. Ambassadens uppgift är att stärka relationerna mellan Sveriges och dessa länders regeringar, invånare, organisationer och företag. 

Främjande

Handelsfrågor är en viktig del av ambassadens arbete. Ambassaden samarbetar med Business Sweden för att främja handel och investeringar mellan Sverige och Sydafrika, Botswana, Lesotho och Namibia. https://www.business-sweden.se/en/Trade/international-markets/africa/South-Africa/

Utvecklingssamarbete

Utvecklingssamarbetet utförs i enlighet med regionala strategin för Sexuella och Reproduktiva Hälsa och Rättigheter i Afrika (2022-2026) och Team Demokratis uppdragsbeskrivning samt att tillvarata synergierna.

Konsulära och administrativa frågor 

arbetar bl.a. med passansökningar och medborgarskapsfrågor och migrationsärenden. För information och frågor angående viseringsansökningar hänvisas allmänheten till VFS Global https://www.vfsglobal.se/southafrica/Index.html

Viseringar från Botswana till Sverige hanteras av tyska ambassaden i Gaborone (https://gaborone.diplo.de/), medan finska ambassaden i Windhoek sköter viseringar från Namibia till Sverige (http://www.finland.org.na/Public/Default.aspx)

Akuta konsulära ärenden
Vid akuta konsulära ärenden utanför kontorstid kontaktar du ambassaden per telefon +27 (0)12 -426 6400 för information och instruktioner.

Besöksadress:

Vår besöksadress är iParioli Complex, 1166 Park Street, Hatfield, Pretoria. Här kan du se en vägbeskrivning till ambassaden (på engelska). https://www.swedenabroad.se/globalassets/ambassader/sydafrika-pretoria/documents/directions-to-the-embassy-of-sweden.pdf

Gautrain-stationen (Hatfield) ligger ca fem minuter från ambassaden. Gautrain trafikerar sträckorna Pretoria - Johannesburg samt Pretoria - OR Tambo International Airport. https://www.gautrain.co.za/


Du kan kontakta oss på epost: ambassaden.pretoria@gov.se
eller ambassaden.pretoria-migration@gov.se (endast för migrationsärenden)

Senast uppdaterad 07 dec 2021, 15.59