Sverige i Gaborone, Botswana

Sverige har ingen ambassad i Botswana. Svenska ambassaden i Pretoria ansvarar för Sveriges politiska relationer med Botswana, liksom för den konsulära verksamheten och främjande av svensk handel tillsammans med Business Sweden.

Sverige har ett honorärkonsulat i Gaborone. Nedan hittar du information om visum- och passansökningar och kontaktuppgifter till konsulatet liksom länkar till landfakta och handelsinformation om Botswana.

Visumansökningar
Tyska ambassaden i Gaborone hanterar visumansökningar från Botswana till Sverige.  https://gaborone.diplo.de/

Ansökningar om nytt pass
Svenskar i Botswana som behöver nytt pass kan lämna in sin ansökan på ambassaden i Pretoria eller annan svensk ambassad, eller i Sverige.

Akuta konsulära ärenden
Vid akuta konsulära ärenden utanför kontorstid kan du ringa svenska ambassaden i Pretoria för information.

Honorärkonsulatet i Gaborone
Kontaktuppgifter till svenska honorärkonsulatet i Gaborone hittar du i sidfoten.

Reseinformation Botswana

Här kan du läsa mer om ambassadens reseinformation gällande Botswana

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/botswana/reseinformation/ambassadens-reseinformation/

Mer information om Botswana hittar du här

Senast uppdaterad 17 apr 2019, 10.35