• Svenska

Om utlandet Botswana

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

02 dec 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 2 december 2020 fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 10 nov 2020, 12.06

Aktuella händelser

Utlandsresor – avrådan för alla länder

OBS, avrådan för resor utanför EU för svenska resenärer gäller alltjämt till och med den 31 januari 2021. Läs mer här: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

För den som väljer att resa är det viktigt att påpeka att varken UD eller svenska utlandsmyndigheter kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Utlandsresor – avrådan för svenska resenärer gällande resor utanför EU fram till den 31 januari 2021.

Läs mer om beslutet här.  https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. Även i Botswana har flera sjukdomsfall konstaterats.

Botswana har den 2 april 2020 utlyst ett ”Emergency Powers ”(Covid-19) regler.

Alla uppmanas att hålla sig informerade om vilka regler som gäller och bör följa de bestämmelser som utfärdas av ”Ministry of Health ”.

Ministry of Health; https://www.moh.gov.bw/

Botswana regeringens hemsida; https://www.gov.bw/

Ett informationsnummer i Botswana har öppnats dit allmänheten kan vända sig med frågor: 16649 eller 363 2273/2756/7

Alla uppmanas att hålla socialt avstånd, undvika folkmassor, tvätta händer med tvål och rinnande vatten, undvika beröring av ansikten och hålla sig borta från andra människor när de är sjuka.

De viktigaste symtomen på COVID-19 är feber, hosta och andningssvårigheter.

Observera att den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller inresa i Botswana. För den mest uppdaterade informationen rekommenderas att kontakta Botswanas ambassad i Stockholm eller på andra orter.

Vänligen observera att situationen kan ändras mycket snabbt och att lokala myndigheter kan fatta beslut som inte helt överensstämmer med vad centrala myndigheter och officiellt publicerad information gör gällande.

För frågor om vad som gäller inresa i specifika fall hänvisas till Botswanska ambassader. Kontakta din resebyrå eller ditt flygbolag om du är osäker på hur flyg i regionen påverkas.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Läs UD:s rekommendationer kring nya Coronaviruset här. 

Att tänka på inför och under resor samt vistelser utomlands under osäkra tider: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/stor-osakerhet-nar-det-galler-utlandsresor/

Svenskar som besöker Botswana uppmanas att ladda ner appen UD Resklar (och aktivera pushnotiser) samt anmäla sig till Svensklistan.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +4684059200. För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: +4684055005.

Det är viktigt att resenärer bl.a. kontrollerar sin reseförsäkring inför ev. avresa från Sverige. 

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan. 

Svenska utrikesdepartementet avråder från att resa till följande länder.  

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

 In och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Har du frågor angående vaccinationer vänligen kontakta Vaccin.se ttps://www.vaccin.se/

 

 

 

 

Allmänna säkerhetsläget

Botswana är allmänt sett ett tryggt resmål även om trenden går mot en ökad kriminalitet. Tänk på att du måste checka in på flygplatsen minst 1,5 timme innan för internationella flighter. För inrikesflyget måste du checka in minst 1 timme innan. Pass erforderas som resehandling även för inrikesflyget.

Naturreservat (Game reserves) och övriga turistområden är generellt säkra men man bör vara observant på att de vilda djur som förekommer i dessa områden är just detta – vilda, och därmed inte alltid uppträder som vi kanske förväntar oss. Var noga med att följa de regler och rekommendationer som alltid förekommer i dessa områden. Tillträde till naturreservaten begränsas för att bevara miljön. Sök därför eventuellt nödvändiga tillstånd och reservera plats i god tid. Bada t.ex. inte i floder eller sjöar du ej vet är fria både från vilda djur (bl.a krokodiler) och vattenburna sjukdomar.

Om du planerar att resa till mer avlägsna, ej befolkade delar av Botswana bör du noga förbereda resan. Införskaffa råd lokalt och se till att fordonen har nödutrustning och är rustade för s.k. off-road driving. Försök att resa i sällskap med mer än ett fordon. Lämna så detaljerad färdplan som möjligt (ev. med förutsedda alternativa färdvägar) till någon betrodd person eller till konsulatet i Gaborone. Såväl allmänna kommunikationsmedel som logi är begränsade utanför de större städerna, så se till att arrangera sådant före avresan. Taxi förekommer i de större städerna men man bör göra upp om priset innan resan påbörjas.

Terrorism

Hotbilden och risken för terroristattantat i Botswana är generellt låg, inga kända attentat har genomförts i närtid.

Globalt finns däremot en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Botswana saknar naturförhållanden som kan förorsaka katastrofer.

Klimatet är till största delen torrt och ökenartat med undantag för de norra delarna där Okavangoflodens utbredda delta dominerar landskapet.

Högsäsong för safari är från juli månad till september månad. Det regnar inte och lufttemperaturen är behaglig. Regnperioden är mellan oktober till april och mest regn faller i december respektive mars månad

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Regler för resa med barn fr o m den 1 oktober 2016

Fr o m den 1 oktober 2016 gäller att alla barn (under 18 år) måste ha ett fullständigt födelsebevis när de reser in/ut ur Botswana. Se pressrelease från the Ministry of Nationality, Immigration and Gender Affairs i Botswana högst upp till höger. Botswanska myndigheter avgör helt på egen hand vad som är ett fullständigt födelsebevis och enbart Botswanska myndigheter (t.ex. den Botswanska ambassaden i Stockholm) kan ge säker vägledning om vad detta nya regelverk innebär för svenska medborgare. 

Svenska medborgare behöver ej visering för inresa i Botswana. Normalt bör du få en inresevisering på 90 dagar när du anländer. Detta sker inte alltid så kolla noga (i passet) efter inresan hur länge du kan stanna i landet. Önskar du förlänga din vistelse efter inresa kan du söka en förlängning hos Department of Immigration. Men ansök om förlängning i god tid. Om du stannar längre än vad din visering anger kommer du att bötfällas.

Ytterligare information om inrese- och uppehållstillstånd kan du få hos:

Botswanas ambassad i Stockholm Adress:
Tyrgatan 11 (Box 26024)
100 41 Stockholm
Tel: +46 8 545 258 80 Fax: +46 8 723 00 87

Föräldrar till barn som reser med endast den ena föräldern bör vara uppmärksamma på att vissa länder vid sådana tillfällen kräver särskild dokumentation för både in- och utresa. För att uppdatera dig om vad som gäller bör du kontakta Botswanas ambassad i Stockholm (se ovan) före avresan.

Om du ska stanna en längre tid i landet uppskattar vi om du anmäler dig till ambassaden i Pretoria (Sydafrika). Du bör då också tala om hur länge du planerar att stanna. På så sätt vet vi var du finns om det skulle bli aktuellt att behöva komma i kontakt med svenskar i hela eller en del av landet. Anmäl din utlandsvistelse.

Hälso- och sjukvård

Malaria förekommer framför allt i de norra delarna av Botswana. Södra Botswana (inkl Gaborone) berörs inte även om det under den varmare årstiden finns gott om mygg. Skall man således besöka Chobe, Maun, Okavango, etc. bör man ta malariaprofylax innan man reser in i områdena.

Botswana har en av världens högsta andelar av hiv/aids-smittade bland sin befolkning. Tillämpa därför ett beteendemönster som begränsar risken för HIV-smitta.

Om man beger sig ut i naturen till fots, alternativt campar, skall man vara medveten om att det finns gott om fästingar som kan ge s.k. fästingfeber (tick bite fever) och andra obehag. Om möjlighet finns att vaccinera sig mot fästingbett bör man göra det.

Dricksvattnet är generellt av god kvailitet och det går att dricka kranvattnet men med smak av klorin. 

I floder i närheten av bebyggelse finns det 'Bliharzia' som är en parasit som tas upp i blodet och orsakar sömnsjuka och trötthet. 

Sjukvården i Botswana är av god kvalitet men mycket begränsad utanför de större städerna. För allvarliga sjukdomar, skador eller operationer kan det bli nödvändigt med evakuering till Sydafrika eller Sverige. Privata sjukinrättningar (Gaborone Private Hospital och Bokamoso Private Hospital; båda i Gaborone) behandlar endast betalande patienter och kostnaderna kan bli höga. Kontant ersättning kan avkrävas innan behandling utförs. Akutvård ges endast till patienter med full försäkringstäckning. Vi rekommenderar således resenärer till Botswana att se till att ha en komplett rese- och sjukförsäkring som även täcker eventuell sjuktransport.

Det finns inga speciella krav på vaccineringar för att resa in i Botswana såvida du inte kommer från ett land där gula febern förekommer. Gammaglobulin eller Havrix rekommenderas dock som skydd mot Hepatit A. Även Hepatit B förekommer.

Innan du företar en resa till södra Afrika rekommenderar vi dock att du kontaktar närmaste vaccinationscentrum i Sverige för uppdatering vad gäller vaccinationer och profylaxer.

Lokala lagar och sedvänjor

Att hälsa är mycket viktigt i den botswanska kulturen och det är mycket uppskattat om du som besökare känner till den botswanska hälsningsfrasen "Dumela mma" (när man hälsar på en kvinna) och "Dumela rra" (när man hälsar på en man). Det hör också till artigheten att fråga hur personen mår. Det kan man dock göra på engelska.

Att fotografera eller videofilma nära militära och statliga inrättningar är inta tillåtet. Fråga också först innan du t.ex. fotograferar en botswanier.

Det finns inga begränsningar eller inskränkningar vad gäller olika religioner.

Vänligen uppmärksamma att sexuella handlingar mellan personer av samma kön är olagligt i Botswana och har lett till åtal.

Det är stränga straff för alla typer av brott och förseelser relaterade till droger.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Trafiksäkerhet

Botswana har ett relativt väl utbyggt asfalterat vägnät. Men trafikolycker är vanligt förekommande eftersom förarskickligheten är lägre än i Sverige och många förare ignorerar gällande säkerhetsföreskrifter. Höga hastigheter (maxhastighet är 120 km/tim), vårdslös körning samt körning under alkoholpåverkan är vanliga orsaker till trafikolyckor runt om i landet, ofta med dödlig utgång. Vilda djur, lösgående kreatur, getter, åsnor m.m. är också ett stort trafikproblem så fort man kommer utanför städerna. Försök att om möjligt undvika att köra efter mörkrets inbrott och också i samband med större lokala helgdagar då många är ute på vägarna.. Hastighetskontroller inklusive alkoholtester är numer vanligt förekommande på botswanska landsvägarna. Om du åker fast i en kontroll utgår böter.

För att få köra i Botswana krävs svenskt körkort med översättning eller allra helst internationellt körkort. Det måste medföras vid all körning. Du måste använda bilbälte i förarssätet. Det är förbjudet att använda mobiltelefoner när du kör och även här utgår böter.

Glöm inte att det är vänstertrafik i Botswana.

Övrigt

Språk
Engelska är det officiella språket i Botswana medan setswana är det s.k. nationella språket. Flera dialekter förekommer. Engelska är det språk som används i ministerier och andra offentliga inrättningar samt i turistområdena.

Banker och pengar
Det finns ett antal banker i Botswana. I de större städerna återfinner man dem oftast i shoppingcentra. Bankärenden är mestadels tidsödande och tålamodsprövande. Om Du måste uppsöka bank, försök att undvika slutet av månaden (25-31) då bankerna är överfulla och köerna ofta slingrar sig ut på gatan. Acceptera inte hjälp från främlingar vid bankomater då sk skimming förekommer.

Valuta
Valutan i Botswana är Pula (= 100 thebe) och kan ej växlas utanför landet.

Kreditkort
De vanligaste kreditkorten, Visa och Master Card (på vissa ställen även American Express), accepteras i banker, på hotell och större restauranger, i de flesta affärer, vid hyra av bil, hos resebyråerna och på flygplatserna. Uttagsautomater finns i de större städerna. I dessa är det dock främst Visa som accepteras. Endast ett fåtal tar Master Card.

Svenska kronor går ej att växla i Botswana.

Försäkra dig också om att du alltid bär på någon form av ID-handling.

Allmänna transportmedel
Allmänna transportmedel består i Gaborone (och de större städerna) av privata bussbolag, minibussar och taxi. De är lätta att känna igen då de alla har blå registreringsskyltar. Minibussarna har sina bestämda rutter och de utgår alla från området vid järnvägsstationen och täcker större delen av staden. Det finns taxistationer men det är även möjligt att ringa och beställa taxi dygnet runt.