• Svenska

Om utlandet Botswana

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 19 apr 2024, 08.15

Aktuella händelser

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att skriva upp sig på svensklistan, ladda ner UD Resklar och aktivera notiser för Botswana.

Svensklistan - Sweden Abroad

UD Resklar - mobilapp - Sweden Abroad

Allmänna säkerhetsläget

Botswana är allmänt sett ett tryggt resmål även om trenden tyvärr går mot en ökad kriminalitet. Tänk på att du måste checka in på flygplatsen minst 1,5 timme innan för internationella flighter. För inrikesflyget måste du checka in minst 1 timme innan. Pass erforderas som resehandling även för inrikesflyget.

Naturreservat (Game reserves) och övriga turistområden är generellt säkra men man bör vara observant på att de vilda djur som förekommer i dessa områden är just detta – vilda, och därmed inte alltid uppträder som vi kanske förväntar oss. Var noga med att följa de regler och rekommendationer som alltid förekommer i dessa områden. Tillträde till naturreservaten begränsas för att bevara miljön. Sök därför eventuellt nödvändiga tillstånd och reservera plats i god tid.
Bada t.ex. inte i floder eller sjöar du ej vet är fria både från vilda djur (bl.a krokodiler) och vattenburna sjukdomar.

Om du planerar att resa till mer avlägsna, ej befolkade delar av Botswana bör du noga förbereda resan. Införskaffa råd lokalt och se till att fordonen har nödutrustning och är rustade för s.k. off-road driving. Försök att resa i sällskap med mer än ett fordon. Lämna så detaljerad färdplan som möjligt (ev. med förutsedda alternativa färdvägar) till någon betrodd person eller till konsulatet i Gaborone. Såväl allmänna kommunikationsmedel som logi är begränsade utanför de större städerna, så se till att arrangera sådant före avresan. Taxi förekommer i de större städerna men man bör göra upp om priset innan resan påbörjas.

Terrorism

Hotbilden och risken för terroristattantat i Botswana är generellt låg, inga kända attentat har genomförts i närtid.

Globalt finns däremot en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Mer information finns att läsa på UDs reseinformation UD:s reseinformation - Regeringen.se

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Botswana saknar naturförhållanden som kan förorsaka katastrofer.

Klimatet är till största delen torrt och ökenartat med undantag för de norra delarna där Okavangoflodens utbredda delta dominerar landskapet.

Högsäsong för safari är från juli månad till september månad. Det regnar inte och lufttemperaturen är behaglig. Regnperioden är mellan oktober till april och mest regn faller i december respektive mars månad

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Regler för resa med barn fr o m den 1 oktober 2016

Fr o m den 1 oktober 2016 gäller att alla barn (under 18 år) måste ha ett fullständigt födelsebevis när de reser in/ut ur Botswana. Se pressrelease från the Ministry of Nationality, Immigration and Gender Affairs i Botswana högst upp till höger. Botswanska myndigheter avgör helt på egen hand vad som är ett fullständigt födelsebevis och enbart Botswanska myndigheter (t.ex. den Botswanska ambassaden i Stockholm) kan ge säker vägledning om vad detta nya regelverk innebär för svenska medborgare. 

Svenska medborgare behöver ej visering för inresa i Botswana. Normalt bör du få en inresevisering på 90 dagar när du anländer. Detta sker inte alltid så kolla noga (i passet) efter inresan hur länge du kan stanna i landet. Önskar du förlänga din vistelse efter inresa kan du söka en förlängning hos Department of Immigration. Men ansök om förlängning i god tid. Om du stannar längre än vad din visering anger kommer du att bötfällas.

Ytterligare information om inrese- och uppehållstillstånd kan du få hos:

Botswanas ambassad i Stockholm Adress:
Tyrgatan 11 (Box 26024)
100 41 Stockholm
Tel: +46 8 545 258 80 Fax: +46 8 723 00 87

Föräldrar till barn som reser med endast den ena föräldern bör vara uppmärksamma på att vissa länder vid sådana tillfällen kräver särskild dokumentation för både in- och utresa. För att uppdatera dig om vad som gäller bör du kontakta Botswanas ambassad i Stockholm (se ovan) före avresan.

När du besöker landet uppskattar vi om du anmäler dig till Svensklistan. Ladda också ner appen UD Resklar och, mycket viktigt, aktivera push-notiser för appen. På så sätt kan vi komma i kontakt med dig om någon form av krissituation uppstår.

Hälso- och sjukvård

Malaria förekommer framför allt i de norra delarna av Botswana. Södra Botswana (inkl Gaborone) berörs inte även om det under den varmare årstiden finns gott om mygg. Skall man således besöka Chobe, Maun, Okavango, etc. bör man ta malariaprofylax innan man reser in i områdena.

Botswana har en av världens högsta andelar av hiv/aids-smittade bland sin befolkning. Tillämpa därför ett beteendemönster som begränsar risken för HIV-smitta.

Om man beger sig ut i naturen till fots, alternativt campar, skall man vara medveten om att det finns gott om fästingar som kan ge s.k. fästingfeber (tick bite fever) och andra obehag. Om möjlighet finns att vaccinera sig mot fästingbett bör man göra det.

Dricksvattnet är generellt av god kvailitet och det går att dricka kranvattnet men med smak av klorin. 

I floder i närheten av bebyggelse finns det 'Bilharzia' som är en parasit som tas upp i blodet och orsakar sömnsjuka och trötthet. 

Sjukvården i Botswana är av god kvalitet men mycket begränsad utanför de större städerna. För allvarliga sjukdomar, skador eller operationer kan det bli nödvändigt med evakuering till Sydafrika eller Sverige. Privata sjukinrättningar (Gaborone Private Hospital och Bokamoso Private Hospital; båda i Gaborone) behandlar endast betalande patienter och kostnaderna kan bli höga. Kontant ersättning kan avkrävas innan behandling utförs. Akutvård ges endast till patienter med full försäkringstäckning. Vi rekommenderar således resenärer till Botswana att se till att ha en komplett rese- och sjukförsäkring som även täcker eventuell sjuktransport.

Det finns inga speciella krav på vaccineringar för att resa in i Botswana såvida du inte kommer från ett land där gula febern förekommer. Gammaglobulin eller Havrix rekommenderas dock som skydd mot Hepatit A. Även Hepatit B förekommer.

Innan du företar en resa till södra Afrika rekommenderar vi dock att du kontaktar närmaste vaccinationscentrum i Sverige för uppdatering vad gäller vaccinationer och profylaxer.

Covid 19

Den 28 september 2022 justerades inresebestämmelserna till Botswana, kravet för vaccination och/eller pcr-test vid gränsen har tagits bort.

Pressrelease 220928. 

Lokala restriktioner

Masktvång har tagits bort från och med 28 september 2022. 

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bland annat:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

Lokala lagar och sedvänjor

Att hälsa är mycket viktigt i den botswanska kulturen och det är mycket uppskattat om du som besökare känner till den botswanska hälsningsfrasen "Dumela mma" (när man hälsar på en kvinna) och "Dumela rra" (när man hälsar på en man). Det hör också till artigheten att fråga hur personen mår. Det kan man dock göra på engelska.

Att fotografera eller videofilma nära militära och statliga inrättningar är inte tillåtet. Fråga också först innan du t.ex. fotograferar en botswanier.

Det finns inga begränsningar eller inskränkningar vad gäller olika religioner.

Vänligen uppmärksamma att sexuella handlingar mellan personer av samma kön är olagligt i Botswana och har lett till åtal.

Det är stränga straff för alla typer av brott och förseelser relaterade till droger.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Småbrott (ficktjuvar), särskilt stölder av mobiltelefoner, och våldsbrott har ökat, speciellt i de större städerna Gaborone, Francistown och Maun. Detsamma gäller bostadsinbrotten, där väpnade rån blivit mer vanligen förekommande. Säkerhetsåtgärder både i och utanför hemmet är viktiga.

Undvik att promenera i städerna efter mörkrets inbrott. Var uppmärksam även dagtid om du promenera i områden där det finns få människor i rörelse. Åk hellre taxi om möjligt.

Bilstölder ("car jackings") förekommer, främst riktat mot fyrhjulsdrivna fordon. Om du blir attackerad, gör ej motstånd. Stölder i parkerade fordon har ökat. Försök att i möjligaste mån förebygga sådana brott genom att ej förvara saker synliga i bilen. Förvara också viktiga dokument såsom pass, biljetter, etc. på säker plats och se till att kopior av viktiga dokument förvaras separat.

Trafiksäkerhet

Botswana har vänstertrafik och ett relativt väl utbyggt asfalterat vägnät. Trafikolyckor är vanligt förekommande eftersom förarskickligheten är lägre än i Sverige och många förare ignorerar gällande säkerhetsföreskrifter. Höga hastigheter (maxhastighet är 120 km/tim), vårdslös körning samt körning under alkoholpåverkan är vanliga orsaker till trafikolyckor runt om i landet, ofta med dödlig utgång.
Vilda djur, lösgående kreatur, getter, åsnor m.m. är också ett stort trafikproblem, även i städerna. Försök att om möjligt undvika att köra efter mörkrets inbrott och också i samband med större lokala helgdagar då många är ute på vägarna.. Hastighetskontroller inklusive alkoholtester är numera vanligt förekommande på botswanska landsvägarna. Om du åker fast i en kontroll utgår böter.

För att få köra i Botswana krävs svenskt körkort med översättning eller allra helst internationellt körkort. Det måste medföras vid all körning. Du måste använda bilbälte i förarssätet. Det är förbjudet att använda mobiltelefoner när du kör och även här utgår böter.

Övrigt

Språk
Engelska är det officiella språket i Botswana medan setswana är det s.k. nationella språket. Flera dialekter förekommer. Engelska är det språk som används i ministerier och andra offentliga inrättningar samt i turistområdena.

Banker och pengar
Det finns ett antal banker i Botswana. I de större städerna återfinner man dem oftast i shoppingcentra. Bankärenden är mestadels tidsödande och tålamodsprövande. Om Du måste uppsöka bank, försök att undvika slutet av månaden (25-31) då bankerna är överfulla och köerna ofta slingrar sig ut på gatan. Acceptera inte hjälp från främlingar vid bankomater då sk skimming förekommer.

Valuta
Valutan i Botswana är Pula (= 100 thebe) och kan ej växlas utanför landet.

Kreditkort
De vanligaste kreditkorten, Visa och Master Card (på vissa ställen även American Express), accepteras i banker, på hotell och större restauranger, i de flesta affärer, vid hyra av bil, hos resebyråerna och på flygplatserna. Uttagsautomater finns i de större städerna. I dessa är det dock främst Visa som accepteras. Endast ett fåtal tar Master Card.

Svenska kronor går ej att växla i Botswana.

Försäkra dig också om att du alltid bär på någon form av ID-handling.

Allmänna transportmedel
Allmänna transportmedel består i Gaborone (och de större städerna) av privata bussbolag, minibussar och taxi. De är lätta att känna igen då de alla har blå registreringsskyltar. Minibussarna har sina bestämda rutter och de utgår alla från området vid järnvägsstationen och täcker större delen av staden. Det finns taxistationer men det är även möjligt att ringa och beställa taxi dygnet runt.

Om Botswana

När Botswana blev självständigt 1966 från Storbritannien var det en av världens fattigaste nationer. Tack vare rika diamantfyndigheter och ett stabilt politiskt system relativt förskonat från korruption utvecklades ekonomin väl. Dessvärre har detta avstannat och korruption börjar tyvärr bli ett problem. Numera klassas Botswana som ett medelinkomstland av FN. Trots ett relativt väl utbyggt sjukvårdsystem är befolkningen hårt drabbad av hiv-epidemin.

Utrikespolitiska institutets hemsida hittar du uppdaterad landfakta om Botswana. Här finns information inom områden som geografi, klimat, befolkning, utbildning, politiska system, historia, ekonomi och turism.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer