Manuell bokning av passtider - uppdatering

18 jun 2024

Sedan 26 februari bokar ambassaden passtider manuellt. Vi bokar in tiderna i den turordning som e-poster med begäran om en passtid har inkommit till oss.

Vi arbetar nu med att boka in passtider i augusti/september för dem som skickade e-post till ambassadens adress för bokning av passtider i början av mars. Det är i dagsläget många fler som har begärt att få en passtid än antalet tillgängliga passtider t o m oktober.

Om du har fått en passtid men ändrar dig kommer du att göra andra sökande en tjänst om du avbokar tiden så att vi istället kan boka in någon annan. Skriv då ”Avbokning” i ärendemeningen i en e-post om detta till oss.

Vi försöker att skapa utrymme för att ta emot och handlägga så många ansökningar som möjligt. Därför kommer förfrågningar om passtider endast att besvaras via automatiska svar per e-post.

Tänk på att om giltighetstiden för ditt pass ännu inte har löpt ut gäller det som ett giltigt resedokument för inresa till Sverige t.o.m. sista giltighetsdagen.

Om du ansöker om ett nytt pass hos passpolisen i Sverige kan du begära att få hämta det på ambassaden i London mot en avgift om SEK 200 (f n GBP 16). Förutsatt att ditt gamla pass ännu är giltigt behöver du alltså inte stanna i Sverige tills ditt nya pass är färdigt.

Ambassaden planerar att fortsätta med manuell bokning av passtider tills en ny IT-baserad bokningssida kan tas i bruk. Tidpunkten för det är osäker i dagsläget, men vi återkommer via ambassadens hemsida så snart mer information om detta och annat kan lämnas.

Senast uppdaterad 30 apr 2024, 15.07