Höjd viseringsavgift fr.o.m. den 11 juni

29 maj 2024

EU Kommissionen har den 14 mars 2024 antagit en delegerad förordning om höjning av ansökningsavgiften för Schengenviseringar från 80 till 90 EUR för vuxna och 45 EUR för barn. Den nya avgiften börjar tillämpas från den 11 juni 2024.

Läs mer om avgifterna på vår hemsida: Avgifter - Sweden Abroad.

Senast uppdaterad 29 maj 2024, 10.38