• Svenska

Om utlandet Serbien

Avgifter

Aktuella avgifter för konsulär- och migrationstjänster.

Listan nedan visar de vanligast förekommande avgifterna i Serbien och Montenegro.

IV-Schengenvisering, serbiska pass utfärdade av Koordinaciona uprava:
35 EUR / 4 100 RSD

IV-Schengenvisering normal avgift för vuxna: 80 EUR / 9 400 RSD

IV- Schengenvisering normal avgift för barn 6-12 år: 40 EUR / 4 700 RSD

Nationell visering: 60 EUR / 7000 RSD

UAT- Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt 5 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) för personer som fyllt 18 år: 
2000 SEK / 19 900 RSD

UT för barn- Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt 5 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) för personer som inte fyllt 18 år:
1000 SEK / 10 000 RSD

UAT2- Uppehålls-/arbetstillstånd för personer vid arbetskraftsinvandring, enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), vid ansökan:
2200 SEK /21 900 RSD

UAT2- Uppehålls-/arbetstillstånd för personer vid arbetskraftsinvandring, enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), vid förlängning:
2200 SEK / 21 900 RSD

UT2 för barn- Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som inte fyllt 18 år, besök eller medföljande till UAT2, studenter:
750 SEK / 7 500 RSD

UT- Uppehållstillstånd för personer som fyllt 18 år, besök eller medföljande till UAT2 eller studenter:
1500 SEK / 15 000 RSD

UAT3- Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 10 a § utlänningslagen (2005:716) för för att bedriva näringsverksamhet, egen-företagare:
2000 SEK / 19 900 RSD

-------------------------------------------------------------------------------

Ordinarie pass: 1 600 SEK / 16 000 RSD

Provisoriskt pass: 1 800 SEK / 17 900 RSD

Provisoriskt främlingspass: 500 SEK / 5 000 RSD 

Främlingspass: 750 SEK / 7 500 RSD

Nationellt id-kort: 1 600 SEK / 16 000 RSD

Bestyrkande/intyg/legalisering: 200 SEK / 2 000 RSD 

Utlämnande av körkort: 450 SEK / 4 500 RSD

Utlämnande av körkort/pass/nationellt id-kort som utfärdats av annan myndighet: 200 SEK / 2 000 RSD

Levnadsintyg (pensionsmyndighet eller försäkingsärendet): Utan avgift

Anmälan om svenskt medborgarskap: 175 SEK / 1 700 RSD

Åtgärd utförd i tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme: 
600 SEK / 6000 RSD

Åtgärd utom tjänstelokalen under kontorstid, för varje påbörjad timme: 
400 SEK / 4 000 RSD, för en dag dock högst 2000 SEK / 19 900 RSD

Åtgärd utförd utom tjänstelokalen utom kontorstid, för varje opåbörjad timme:  800 SEK / 8 000 RSD 

Avgifter - Konsulatet i Podgorica 

Provisoriskt pass: 1800 SEK / 153 EUR

Bestyrkande/intyg/legalisering: 200 SEK / 17 EUR

Utlämnande av körkort: 450 SEK / 38 EUR

Expeditionsavgift för utlämnande av körkort/pass/nationellt ID-kort om avgift betalats i Sverige: 200 SEK / 17 EUR

UPS-kostnad för körkort/pass till konsulatet i Podgorica: 3 750 RSD / 25 EUR

--------------------------------------------------------------------------------

SEK/RSD 9.970090; EUR/SEK 11.753000; EUR/RSD 117.1119 (2024-05-07)  

Senast uppdaterad 16 maj 2024, 11.28