Alternate Text

Sveriges delegationOSSE, Wien

Lokal tid 10:23

Valövervakning

En av OSSE:s viktigaste uppgifter är att arrangera eller övervaka nationella val och vissa folkomröstningar i de medlemsländer som saknar kapacitet att på egen hand genomföra fria och rättvisa val.

Valövervakning sker både väletablerade demokratier och i nya statsbildningar. Värdlandet bjuder in OSSE:s deltagande stater och en valövervakningsmission sätts samma av kontoret för demokrati och mänskliga rättigheter (ODIHR). Omfattningen på valövervakningen beror på vilka behov som finns i värdlandet.

Sverige deltar med observatörer i mellan 20 och 25 internationella missioner per år, varav flertalet i OSSE-länderna. Folke Bernadotteakademin är den myndighet som på Regeringens uppdrag ansvarar för att utse svenska valobservatörer. Personer som är intresserade av att arbeta som valobservatörer kan hämta mer information på Folke Bernadotteakademins hemsida.

Senast uppdaterad 20 dec 2017, 11.16