Alternate Text

Sveriges delegationOSSE, Wien

Lokal tid 11:35

Sverige & OSSE

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är med sin stora medlemskrets och sitt breda säkerhetsbegrepp ett viktigt instrument för att skapa förutsättningar för långsiktig säkerhet i Europa. Organisationen har sina rötter i det forum som i början av 1970-talet bildades för dialog mellan öst och väst, kallat ESK (Europeiska säkerhetskonferensen). ESK fick 1993 ställning som regional organisation i FN enligt FN-stadgans kapitel VIII. 1995 bytte ESK namn till OSSE och fick sitt säte i Wien.