Alternate Text

Sveriges delegationOSSE, Wien

Lokal tid 00:19

Att arbeta för OSSE

Den som är intresserad av att arbeta för OSSE har två möjligheter, dels att sändas ut via Folke Bernadotteakademin, dels att söka tjänster direkt hos OSSE.

Folke Bernadotteakademin sänder ut, eller sekunderar, sökande personer till OSSE-tjänstgöring. Dessa tjänster annonseras av Folke Bernadotteakademin och i annonsen framgår vilka kvalifikationer som krävs.
Lediga tjänster på Folke Bernadotteakademins webbplats.

Ansökan ställs till Folke Bernadotteakademin som sedan beslutar om den sökande ska nomineras till tjänsten. De som nomineras konkurrerar sedan med övriga sökande från andra OSSE-länder. OSSE beslutar om tjänstetillsättning, medan Folke Bernadotteakademin står för anställningskontrakt- och förmåner.

De tjänster inom OSSE, både på sekretariatet i Wien, i fältmissionerna och på institutionerna, som är lediga utannonseras på OSSE:s webbplats. Vid varje utlysning framgår vilka kvalifikationer som krävs.
Lediga tjänster på OSSE:s webbplats

Senast uppdaterad 20 dec 2017, 11.09