Om ambassaden

Sveriges ambassad i Haag representerar Sverige i Nederländerna sedan år 1614, då den förste svenske ambassadören utnämndes. Ambassaden som då upprättades var Sveriges första ambassad i utlandet. Ambassaden arbetar med att bevaka, företräda och främja svenska intressen på alla områden i Nederländerna och inom de internationella organisationerna i Haag.

Vi ger också service åt svenska myndigheter, företag, organisationer och enskilda medborgare. Rapporter sänds regelbundet till UD i Stockholm med information och analyser av till exempel den politiska och ekonomiska utvecklingen och landets syn på internationella händelser.

En prioriterad uppgift för ambassaden är att främja svenska ekonomiska intressen genom att ge service till svenska företag och stimulera till utländska investeringar i Sverige. På detta område arbetar ambassaden i nära samarbete med Business Sweden i Haag och svenska handelskammaren i Amsterdam. En annan viktig del av ambassadens arbete är de konsulära frågorna, det vill säga hjälp till svenska medborgare i utlandet som till exempel blivit utsatta för brott eller förlorat sina pass.

Att informera om Sverige ingår också i ambassadens arbetsuppgifter. Det görs till exempel genom seminarier, utställningar och kulturevenemang.

 

Du kan se vem som arbetar på ambassaden via denna länk och våra öppettider hittar du här.

Välkommen till Sveriges ambassad i Haag, Nederländerna. 

 

Senast uppdaterad 13 jul 2022, 16.39