Ambassadens personal

På ambassaden i Haag arbetar följande personer:

Utsänd personal:


Johannes Oljelund | Ambassadör

Louise Bonbeck | Ministerråd, Politiska frågor och EU-frågor

Björn Jönsson | Förste ambassadsekreterare, EU-frågor och handelsfrämjande

Dominika Brott | Förste ambassadsekreterare, Rättsliga och multilaterala frågor

Marie Edström | Förste ambassadsekreterare, Administrativ chef och konsulära frågor

Antoon Hertogs | Försvarsattaché

Tomas Korseman | Handelssekreterare - Area Manager BeNeLux (verksam vid Business Sweden i Haag)


Lokalanställd personal:

Helen Aronsson | Assistent Försvarsattachén

Ron van Hamersveld | Vaktmästare/receptionist

Sandy de Heer | Ambassadörens sekreterare

Hanna Pettersson Berggren | Ambassadörens sekreterare (vik.)

Dennis van Opstal | Receptionist, konsulär handläggare

Petra Zachrisson Beets | Handläggare kommunikation, kultur och Sverigefrämjande

Tytte Zakrisson van Woerden | Kassör

 

Praktikanter våren 2024:

Elias Lundgren | Bilateral

Vendela Laukkanen | Multilateral

Senast uppdaterad 06 jun 2023, 09.00