Ambassadens personal

På ambassaden i Haag arbetar följande personer:

Utsänd personal:


Johannes Oljelund | Ambassadör

Anders Karlsland | Ministerråd, Politiska frågor och EU-frågor

Louise Bonbeck | Ambassadråd, EU-frågor och handelsfrämjande

Dominika Brott | Förste ambassadsekreterare, Rättsliga och multilaterala frågor

Annie Bochu | Förste ambassadsekreterare, Rättsliga och multilaterala frågor

Marie Edström | Förste ambassadsekreterare, Administrativ chef och konsulära frågor

Antoon Hertogs | Försvarsattaché

Tomas Korseman | Handelssekreterare - Area Manager BeNeLux (verksam vid Business Sweden i Haag)


Lokalanställd personal:

Helen Aronsson | Assistent Försvarsattachén

Ron van Hamersveld | Vaktmästare/receptionist

Sandy de Heer | Ambassadörens sekreterare

Hanna Pettersson Berggren | Ambassadörens sekreterare (vik.)

Dennis van Opstal | Ambassadörens sekreterare (EU2023); Receptionist, konsulär handläggare (vik.)

Mehrnosh Rezaeian | Konsulär handläggare

Petra Zachrisson Beets | Handläggare kommunikation, kultur och Sverigefrämjande

Tytte Zakrisson van Woerden | Kassör

 

Praktikanter:

Emma Kertzscher Erlandsson | Bilaterala desken

Olivia Ribaric Morin | Multilaterala desken

Senast uppdaterad 13 sep 2022, 17.12