Ambassadens personal

På ambassaden i Haag arbetar följande personer:

Utsänd personal:


Annika Markovic Ambassadör

Anders Karlsland Ministerråd

Sara Keusen Ambassadråd, EU- frågor och exportfrämjande

Anna Wrange Ambassadråd, Multilaterala frågor

Marie Edström Första ambassadsekreterare, Administrativ chef och konsulära frågor

Antoon Hertogs Försvarsattaché

Tomas Korseman Handelssekreterare - Area Manager BeNeLux (verksam vid Business Sweden i Haag)


Lokalanställd personal:

Sandy de Heer Ambassadörens sekreterare

Mehrnosh Rezaeian Konsulär handläggare

Sofia Löfgren Konsulär handläggare

Helen Aronsson Receptionist, konsulär assistent & försvarsattaché sekreterare 

Petra Zachrisson Beets Handläggare Kommunikation, kultur och Sverigefrämjande

Tytte Zakrisson van Woerden Kassör

Ron van Hamersveld Vaktmästare/receptionist

Ferry Semati Chaufför

Senast uppdaterad 11 jan 2021, 08.53