Ambassadens personal

På ambassaden i Haag arbetar följande personer:

Utsänd personal:


Johannes Oljelund | Ambassadör

Anders Karlsland | Ministerråd, Politiska frågor och EU-frågor

Louise Bonbeck | Ambassadråd, EU-frågor och handelsfrämjande

Dominika Brott | Förste ambassadsekreterare, Rättsliga och multilaterala frågor

Marie Edström | Förste ambassadsekreterare, Administrativ chef och konsulära frågor

Antoon Hertogs | Försvarsattaché

Tomas Korseman | Handelssekreterare - Area Manager BeNeLux (verksam vid Business Sweden i Haag)


Lokalanställd personal:

Sandy de Heer | Ambassadörens sekreterare

Mehrnosh Rezaeian | Konsulär handläggare

Hanna Pettersson Berggren | Receptionist & konsulär assistent

Helen Aronsson | Assistent Försvarsattachén

Petra Zachrisson Beets | Handläggare kommunikation, kultur och Sverigefrämjande

Tytte Zakrisson van Woerden | Kassör

Ron van Hamersveld | Vaktmästare/receptionist

Ferry Semati | Chaufför

Senast uppdaterad 18 nov 2021, 16.47