Meny

Ambassadens personal

På ambassaden i Haag arbetar följande personer:

Utsänd personal:


Annika Markovic Ambassadör

Anders Karlsland Ministerråd

Sara Keusen Ambassadråd, EU- frågor och exportfrämjande

Anna Wrange Ambassadråd, Multilaterala frågor

Åsa Thunström Förste ambassadsekreterare, Administration och konsulära frågor

Antoon Hertogs Försvarsattaché (baserad i Stockholm)

Tomas Korseman Handelssekreterare - Area Manager BeNeLux (verksam vid Business Sweden i Haag)


Lokalanställd personal:

Sandy de Heer Ambassadörens sekreterare

Mehrnosh Rezaeian Konsulär handläggare

Boel Smit-Hackell Receptionist & konsulär assistent

Petra Zachrisson Beets Handläggare Kommunikation och Sverigefrämjande

Tytte Zakrisson van Woerden Kassör

Ron van Hamersveld Vaktmästare/receptionist

Ferry Semati Chaufför

 

Senast uppdaterad 04 maj 2020, 09.09