Ambassadens personal

På ambassaden i Haag arbetar följande personer:

Utsänd personal:


Annika Markovic Ambassadör

Anders Karlsland Ministerråd

Sara Keusen Ambassadråd, EU- frågor och exportfrämjande

Anna Wrange Ambassadråd, Multilaterala frågor

Marie Edström Första ambassadsekreterare, Administrativ chef och konsulära frågor

Antoon Hertogs Försvarsattaché

Tomas Korseman Handelssekreterare - Area Manager BeNeLux (verksam vid Business Sweden i Haag)


Lokalanställd personal:

Sandy de Heer Ambassadörens sekreterare

Mehrnosh Rezaeian Konsulär handläggare

Boel Smit-Hackell Receptionist & konsulär assistent

Petra Zachrisson Beets Handläggare Kommunikation och Sverigefrämjande

Tytte Zakrisson van Woerden Kassör

Ron van Hamersveld Vaktmästare/receptionist

Ferry Semati Chaufför

Steven Razab-Sekh Chaufför (vikarie) 

Senast uppdaterad 25 aug 2020, 14.08