Avgifter

Avgifterna regleras i avgiftsförordningen och anges i svenska kronor. På generalkonsulatet betalar du i kinesisk valuta enligt fastställd växelkurs, se generalkonsulatets reception. Du kan betala med svenska, kinesiska och andra utländska betal- och kreditkort eller med Alipay. Generalkonsulatet strävar efter att också kunna erbjuda WeChat pay inom kort.

Pass och ID-kort

  • Vanligt pass 1600 SEK
  • Provisoriskt pass 1800 SEK
  • Nationellt id-kort 1600 SEK
  • Expeditionsavgift för pass och nationellt id-kort utfärdat av en annan passmyndighet 200 kronor

Medborgarskap

  • Anmälan om svenskt medborgarskap 175 kr

Körkort

  • Utlämning av körkort 450 kr
    - Om ansökan har gjorts i Sverige 200 kr

Intyg

  • Intyg, bevittning och legalisering 200 kr
Senast uppdaterad 01 jul 2023, 12.00