Avgifter

Avgifterna regleras i avgiftsförordningen och anges i svenska kronor. På generalkonsulatet betalar du i kinesisk valuta enligt fastställd växelkurs, se generalkonsulatets reception. Du kan betala med svenska, kinesiska och andra utländska betalkort eller med Alipay. Du får alltid ett kvitto däremot inte Fapiao eftersom generalkonsulatet inte betalar moms.

Pass och ID-kort

  • Vanligt pass 1600 SEK
  • Provisoriskt pass 1800 SEK
  • Nationellt id-kort 1600 SEK
  • Expeditionsavgift för pass och nationellt id-kort utfärdat av en annan passmyndighet 200 kronor

Medborgarskap

  • Anmälan om svenskt medborgarskap 175 kr

Körkort

  • Utlämning av körkort 450 kr
    - Om ansökan har gjorts i Sverige 200 kr

Intyg

  • Intyg, bevittning och legalisering 200 kr
Senast uppdaterad 24 apr 2024, 10.11