Alternate Text

Sveriges ambassadAmman, Jordanien

Välkommen till Sveriges ambassad i Amman, Jordanien

Lokal tid 07:21

Ambassaden Amman

Välkommen till Sveriges ambassad i Amman, Jordanien

Den svenska ambassaden i Jordanien öppnade 1981.

Sveriges ambassad i Amman är en av Sveriges största utlandsmyndigheter i regionen. Ambassadens uppgift är att representera Sverige och den svenska regeringen i Jordanien, samt att främja Sveriges intressen. Ambassaden har ett 40-tal anställda som är indelade i fyra sektioner: politik, migration, bistånd och administration.

Politiska avdelningen ansvarar för rapportering om det politiska läget och utvecklingen i Jordanien, inklusive situationen avseende mänskliga rättigheter, om jordansk utrikespolitik, och för de svensk-jordanska relationerna.

Migrationsavdelningen tar emot ansökningar om viseringar samt uppehålls- och arbetstillstånd.

Biståndsavdelningen arbetar med regionalt utvecklingssamarbete i Mellanöstern och Nordafrika för demokrati och mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling och handel samt hållbar energi, vattenförsörjning och klimat. 

Administrativa avdelningen stödjer övriga ambassaden i allehanda praktiska och administrativa frågor. Avdelningen har också en konsulär funktion och bistår därigenom svenska medborgare som råkat i trångmål, exempelvis förlorat sitt pass, i Jordanien.

Sedan 2020 är Alexandra Rydmark Sveriges ambassadör i Jordanien.

Senast uppdaterad 16 aug 2023, 10.10