Alternate Text

Sveriges ambassadTokyo, Japan

Välkommen till Sveriges ambassad i Tokyo, Japan

Lokal tid 22:38

Team Sweden Japan

Svensk export är ett av den svenska regeringens fokusområden och en viktig åtgärd för att få fler i arbete och trygga den svenska välfärden. Team Sweden finns till för företag och är ett paraply av myndigheter, verk och bolag som alla jobbar för att främja svensk export i utlandet. I Japan består Team Sweden av ambassaden, Business Sweden och den svenska handelskammaren (SCCJ).

Japan är en av Sveriges viktigaste handelspartner utanför EU och den näst största exportmarknaden i Asien efter Kina. Många svenska företag  har funnits på den japanska marknaden länge medan andra nyss kommit hit.
Team Sweden ska göra det enkelt och tydligt för svenska företag som vill  etablera sig på exportmarknaden. Det är ett sätt för regeringen att  genom ett samordnat och effektivt exportstöd underlätta för den  verksamhet som vill etablera sig utomlands. Exportstödet består av bland annat av rådgivning, finansiering, marknadsföring och det långsiktiga  Sverigefrämjandet. Team Swedens uppgift är också att löpande utvärdera offentliga främjandeinsatser så att de mest effektiva metoderna alltid  väljs.
Läs mer om Team Sweden här och på hemsidan.

Följ Team Sweden på Twitter @TeamSwedenSE

Regeringens export- och investeringsstrategi finns här.  

Senast uppdaterad 02 nov 2021, 12.10