Alternate Text

Sveriges ambassadTokyo, Japan

Välkommen till Sveriges ambassad i Tokyo, Japan

Lokal tid 22:41

Anmäla handelshinder

Har du eller ditt företag stött på handelshinder? Vi hjälper dig.

Att hjälpa svenska företag med stöd och råd vad gäller handelshinder är en av utrikesförvaltningens viktigaste uppgifter.

Vad är handelshinder?

Med handelshinder menas alla slags myndighetsåtgärder som hindrar eller försvårar handel med varor och tjänster eller innebär att existerande regler tillämpas godtyckligt. Det kan vara:

  • åtgärder som strider mot gällande handelsavtal
  • oklar lagstiftning eller svårhanterlig byråkrati
  • politisk inblandning i olika ärenden eller rättsliga processer.

För handelshinder som påträffas utanför EU/EES gäller främst Världshandelsorganisationens (WTO) regler om icke-diskriminering, men även de frihandelsavtal som EU ingått med tredje land. I vissa fall kan även bilaterala investeringsskyddsavtal vara aktuella.

Har du eller ditt företag stött på handelshinder?

Då är du välkommen att kontakta oss. Maila oss på adressen du hittar i sidfoten. Ange:

  • datum
  • namn/företag
  • bransch
  • vilket problemet är

Mer information

Kommerskollegium Business Sweden

Senast uppdaterad 11 jan 2024, 11.46