Alternate Text

Sveriges ambassadTokyo, Japan

Välkommen till Sveriges ambassad i Tokyo, Japan

Lokal tid 23:14

Ambassadens personal

Följande funktioner finns på Sveriges ambassad i Tokyo:  

Pereric Högberg
Ambassadör

Ambassadörens sekreterare

Ministerråd, biträdande myndighetschef

Ministerrådets assistentPolitik, miljö, klimat

Ambassadråd

Handläggare

Assistent  

Praktikant


Ekonomi och handelspolitik, handels- och investeringsfrämjande  


Förste ambassadsekreterare

Handläggare  

Handläggare 

Handläggare 

Praktikant

Sverigefrämjande, kulturfrågor, offentlig diplomati  


Handläggare

Assistent

Handläggare  

Assistent  


Konsulära och administrativa frågor

Förste ambassadsekreterare

Tredje ambassadsekreterare

Receptionist, konsulär assistent

Chaufför

Handläggare, konsulära- och migrationsfrågor

Administrativ personal

Kassör och administrativ handläggare

Försvarsfrågor


Överstelöjtnant, Försvarsattaché

Handläggare


Kontoret för innovation och forskning


Innovations- och forskningsråd


tf. Kontorschef, Rådgivare


Handläggare
Business Sweden


Carsten Grönblad
Handelssekreterare


Ambassadens e-postadress:
ambassaden.tokyo@gov.se

Senast uppdaterad 23 maj 2024, 18.35